Politika privatnosti za Astro Spice

Politika privatnosti

Poslednje ažurirano: 24. februar 2024.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem vaših informacija prilikom korišćenja Usluge i obaveštava vas o vašim pravima na privatnost i tome kako vas zakon štiti.

Korišćenjem naše Usluge, slažete se sa prikupljanjem i korišćenjem informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova Politika privatnosti je kreirana uz pomoć Generatora politike privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenja definisana u sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog označava jedinstveni nalog kreiran za vas kako biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Afiliacija označava entitet koji kontroliše, koji je pod kontrolom ili koji je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, kapitalnih interesa ili drugih hartija od vrednosti sa pravom glasa za izbor direktora ili druge upravne vlasti.

Kompanija (nazvana kao “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naša” u ovom Ugovoru) se odnosi na Astro Spice.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb lokacije, sadržeći detalje o vašoj istoriji pretraživanja na toj veb lokaciji među mnogim drugim upotrebama.

Zemlja se odnosi na: Srbija

Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalna tablica.

Lični podaci su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanog ili identifikovanog pojedinca.

Usluga se odnosi na Veb lokaciju.

Pružalac usluge označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje podatke u ime Kompanije. To se odnosi na treća lica ili pojedince koje Kompanija angažuje da omoguće Uslugu, pruže Uslugu u ime Kompanije, obavljaju usluge povezane sa Uslugom ili pomognu Kompaniji u analizi načina korišćenja Usluge.

Podaci o korišćenju označavaju podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem Usluge ili od same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb lokacija označava Astro Spice, dostupnu na adresi https://www.astrospice.rs/

Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci Prilikom korišćenja naše Usluge, možemo vas zamoliti da nam pružite određene lične identifikacione informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju vas. Lično identifikovane informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

Podaci o korišćenju Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge.

Podaci o korišćenju mogu obuhvatati informacije poput Internet protokolne adrese vašeg uređaja (npr. IP adresa), tipa pregledača, verzije pregledača, stranice naše Usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupiti određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš operativni sistem mobilnog uređaja, tip mobilnog internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje svaki put kada posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Mi koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnost našeg Servisa i sačuvali određene informacije. Korišćene tehnologije praćenja su oznake, tagovi i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i kako bismo poboljšali i analizirali našu Uslugu. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

Kolačiće ili Brauzer Kolačiće. Kolačić je mala datoteka smeštena na vaš uređaj. Možete uputiti svog pregledača da odbije sve Kolačiće ili da vas obavesti kada se Kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite Kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše Usluge. Ako ne prilagodite postavke pregledača tako da odbije Kolačiće, naša Usluga može koristiti Kolačiće.

Veb oznake. Određeni delovi našeg Servisa i naši email-ovi mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao veb oznake (takođe poznate kao čisti gifovi, pixel tagovi i jednopikselni gifovi) koji dozvoljavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili email i za druge povezane statistike o veb lokaciji (na primer, beleženje popularnosti određenog segmenta i proveru sistema i integriteta servera).

Kolačići mogu biti “Trajni” ili “Sesija” Kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada odete offline, dok se Sesija kolačići brišu čim zatvorite svoj internet pregledač. Više o kolačićima možete saznati na veb stranici Politika privatnosti.

Mi koristimo i Sesiju i Trajne kolačiće u svrhe navedene u nastavku:

Neophodni / Bitni kolačići

Vrsta: Sesija kolačići

Administrira: Mi

Svrha: Ovi Kolačići su neophodni da vam pruže usluge dostupne putem Veb lokacije i da vam omoguće korišćenje nekih njenih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju prevaru pri korišćenju korisničkih naloga. Bez ovih Kolačića, usluge koje ste zatražili ne mogu biti pružene, i mi koristimo ove Kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

Kolačići za prihvatanje politike / obaveštenje

Vrsta: Trajni kolačići

Administrira: Mi

Svrha: Ovi Kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb lokaciji.

Kolačići funkcionalnosti

Vrsta: Trajni kolačići

Administrira: Mi

Svrha: Ovi Kolačići nam omogućavaju da zapamtimo vaše izbore kada koristite Veb lokaciju, kao što su zapamćavanje vaših podataka za prijavljivanje ili jezičkih preferencija. Svrha ovih Kolačića je da vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete ponovno unošenje vaših preferencija svaki put kada koristite Veb lokaciju.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak Kolačići u našoj Politici privatnosti.

Upotreba vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti Lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da pruži i održava našu Uslugu, uključujući praćenje upotrebe naše Usluge.
 • Za upravljanje vašim Nalogom: da upravljate svojom registracijom kao korisnikom Usluge. Lični podaci koje pružate mogu vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i sprovođenje kupoprodajnog ugovora za proizvode, predmete ili usluge koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora sa nama putem Usluge.
 • Da vas kontaktira: Da vas kontaktira putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-ova ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja o ažuriranjima ili informativne komunikacije vezane za funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada su neophodna ili razumna za njihovu primenu.
 • Da vam pruži vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim robama, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se već raspitali, osim ako ste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Da upravlja vašim zahtevima: da odgovara i upravlja vašim zahtevima nama.
 • Za poslovne transfere: Možemo koristiti vaše informacije za ocenu ili sprovođenje spajanja, prodaje imovine, finansiranja ili sticanja celog ili dela našeg poslovanja od strane druge kompanije.
 • Za druge svrhe: Možemo koristiti vaše informacije u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikacija trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i da ocenimo i poboljšamo našu Uslugu, proizvode, usluge, marketing i vaše iskustvo.

Mi možemo deliti vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa pružaocima usluga: Možemo podeliti vaše lične informacije sa pružaocima usluga kako bismo pratili i analizirali upotrebu naše Usluge, da vas kontaktiramo.
 • Za poslovne transfere: Možemo deliti ili preneti vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kakvom spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili sticanju dela ili celog našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa afilijacijama: Možemo deliti vaše informacije sa našim afilijacijama, u kojem slučaju ćemo od tih afilijacija zahtevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Afilijacije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom poduhvatu ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili na drugi način interagujete u javnim oblastima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu biti viđene od strane svih korisnika i mogu biti javno distribuirane van.
 • Sa vašim pristankom: Možemo otkriti vaše lične informacije u druge svrhe uz vaš pristanak.

Čuvanje vaših ličnih podataka

Kompanija će čuvati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe utvrđene ovom Politikom privatnosti. Čuvaćemo i koristiti vaše lične podatke u meri koja je neophodna za poštovanje naših zakonskih obaveza (na primer, ako smo dužni da zadržimo vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavanje sporova i sprovođenje naših pravnih sporazuma i politika.

Kompanija će takođe čuvati Podatke o korišćenju u svrhu internih analitičkih svrha. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraće vreme, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše Usluge, ili kada smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke duže vremenske periode.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući Lične podatke, obrađuju se na operativnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde su strane uključene u obradu locirane. To znači da ove informacije mogu biti prenete — i čuvane — na računarima koji se nalaze izvan vaše države, provincije, zemlje ili drugih upravnih jurisdikcija gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti, praćen vašim dostavljanjem takvih informacija, predstavlja vašu saglasnost sa takvim prenosom.

Kompanija će preduzeti sve razumne korake da se osigura da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se nikakav prenos vaših Ličnih podataka neće dogoditi organizaciji ili zemlji ako ne postoje adekvatne kontrole uključene u to, uključujući sigurnost vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje vaših ličnih podataka

Imate pravo da obrišete ili zatražite da vam pomognemo da obrišemo Lične podatke koje smo prikupili o vama.

Naša Usluga vam može omogućiti mogućnost da izbrišete određene informacije o vama iz Usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati vaše informacije u bilo koje vreme prijavljivanjem na svoj Nalog, ako ga imate, i posetom odeljku postavki naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim informacijama. Takođe možete da nas kontaktirate kako biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo kojih ličnih informacija koje ste nam pružili.

Molimo vas imajte na umu, međutim, da možda moramo da zadržimo određene informacije kada imamo pravnu obavezu ili pravnu osnovu za to.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, vaši Lični podaci mogu biti preneti. Obavestićemo vas pre nego što se vaši Lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

Pravna zaštita

U određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezana da otkrije vaše Lične podatke ukoliko je to neophodno radi poštovanja zakonskih obaveza ili na zahtevima nadležnih organa.

Ostala otkrivanja ličnih podataka

Pored opisanih u ovim Pravilima o privatnosti, mi možemo otkriti vaše Lične podatke u sledećim situacijama:

 • Kako bismo mogli da sprovedemo zakoniti interes, kao što su interni poslovni ciljevi ili zaštita i bezbednost naših korisnika.
 • Kako bismo se pridržavali zakona.
 • Kada smo dobili vaš pristanak za otkrivanje tih podataka.

Bezbednost vaših ličnih podataka

Bezbednost vaših Ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko interneta ili elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Dok se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljive načine za zaštitu vaših Ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu potpunu sigurnost.

Vaša prava o privatnosti u Kaliforniji

California Civil Code Section 1798.83, takođe poznat kao “Shine The Light” zakon, omogućava našim korisnicima koji su stanovnici Kalifornije da zahtevaju i dobiju od nas, jednom godišnje i besplatno, informacije o Ličnim podacima (ako postoje) koje smo otkrili trećim stranama u svrhu direktne marketing kampanje te treće strane u prethodnoj godini. Ako ste stanovnik Kalifornije i želite da ostvarite ovaj zahtev, kontaktirajte nas putem adrese e-pošte dostupne u odeljku “Kontaktirajte nas”.

Politika privatnosti za maloletnike

Naša Usluga nije dostupna osobama mlađim od 18 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da vaše dete pruža Lične podatke, kontaktirajte nas. Ako saznamo da smo prikupili Lične podatke od dece bez potvrde roditeljskog pristanka, preduzećemo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Izmene ove politike privatnosti

Možemo ažurirati našu Politiku privatnosti povremeno. Obavestićemo vas o bilo kakvim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Preporučuje se da pregledate Politiku privatnosti periodicno radi bilo kakvih promena. Promene u ovoj Politici privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

Vaša privatnost je važna za nas.