Asteroid Amor (asteroid broj 1221) otkriven je 12. marta 1932. godine i pripada grupi Amor asteroida, koji su poznati po tome što njihove orbite prolaze blizu Zemljine orbite, ali se ne preklapaju s njom. U astrologiji, Amor simbolizuje ljubav, privlačnost, i način na koji dajemo i prima ljubav, često ukazujući na idealizovane ili duhovne aspekte ljubavi više nego na strastvene ili erotske.

Sadržaj

Amor u Znakovima

Amor u Ovnu

Kada se Amor nalazi u Ovnu, može ukazivati na impulsivnu i inicijativnu ljubav. Osobe sa ovom pozicijom mogu lako pokazivati svoje emocije i često preuzimaju vodeću ulogu u romantičnim odnosima. Ljubav za njih može biti avantura koja zahteva hrabrost i akciju.

Amor u Biku

U Biku, Amor ističe potrebu za stabilnošću, sigurnošću i senzualnošću u ljubavi. Osobe sa ovom pozicijom cene trajne veze, uživanje u fizičkim zadovoljstvima i lepoti života. Za njih, ljubav treba da bude pouzdana i umirujuća.

Amor u Blizancima

Amor u Blizancima naglašava komunikaciju, intelektualnu stimulaciju i raznolikost u ljubavi. Osobe sa ovom pozicijom traže partnera s kim mogu deliti ideje, razgovarati i istraživati različite aspekte života. Ljubav za njih uključuje mentalnu povezanost i razmenu.

Amor U Raku

U Raku, Amor simbolizuje potrebu za emocionalnom sigurnošću, dubokim osećajima i negovanjem. Osobe sa ovom pozicijom teže ka stvaranju doma i porodice, gde mogu iskazivati ljubav kroz brigu i zaštitu. Ljubav za njih je intuitivna i zaštitnička.

Amor u Lavu

Amor u Lavu ističe želju za dramatičnošću, lojalnošću i strasti u ljubavi. Osobe sa ovom pozicijom žele da budu u centru pažnje svojih partnera i cene velikodušnost, kao i romantične gestove. Ljubav mora biti hrabra i ponosna.

Amor U Devici

U Devici, Amor naglašava praktičnost, pažnju na detalje i služenje u ljubavi. Osobe sa ovom pozicijom pokazuju svoju ljubav kroz dela, brinući se o praktičnim potrebama partnera i težeći ka savršenstvu u vezi.

Amor u Vagi

Amor u Vagi simbolizuje potrebu za harmonijom, partnerstvom i pravednošću u ljubavi. Osobe sa ovom pozicijom teže ravnoteži i estetici u odnosima, kao i dijeljenju i kompromisu. Za njih, ljubav je umetnost življenja zajedno.

Amor u U Škorpiji

U Škorpiji, Amor ističe strast, intenzitet i transformaciju kroz ljubav. Osobe sa ovom pozicijom traže duboku emocionalnu i duhovnu povezanost, često kroz izazovne i transformišuće ljubavne priče. Ljubav za njih je sve ili ništa.

Amor u Kućama

Asteroid Amor u različitim kućama natalne karte može ukazivati na to kako i u kojim područjima života osoba najviše ispoljava ljubav, kao i na koje načine privlači ljubavne interese. Evo kako Amor može uticati kada se nalazi u svakoj od dvanaest kuća:

Amor u Prvoj kući

U prvoj kući, Amor naglašava važnost ličnog izraza i identiteta u ljubavi. Osobe s Amorom ovde mogu privlačiti partnere svojom neposrednošću, šarmom i otvorenošću. Ljubavne veze su direktno povezane sa njihovom samopercepcijom.

Amor u Drugoj kući

Kada se Amor nalazi u drugoj kući, fokus je na ljubavi i vrednostima. Ove osobe ljubav mogu shvatati veoma ozbiljno, tražeći stabilnost i sigurnost u odnosima, te često poklanjaju ili očekuju poklone kao izraz ljubavi.

Amor u Trećoj kući

U trećoj kući, Amor ističe komunikaciju i intelektualnu povezanost u ljubavnim odnosima. Osobe s ovom pozicijom uživaju u razmeni misli, pisanju ljubavnih pisama ili poruka i cene mentalnu stimulaciju u partnerstvu.

Amor u Četvrtoj kući

Amor u četvrtoj kući ukazuje na važnost doma i porodice. Ljubav i emocionalna sigurnost su ključni, a osobe s ovom pozicijom teže ka stvaranju tople, pozivajuće domaćeg okruženja. Partnerski odnosi su duboko povezani sa osećajem pripadnosti.

Amor u Petoj kući

U petoj kući, Amor naglašava strast, romantiku i kreativnost. Ove osobe privlače ljubav kroz zabavu, flert i igru. Ljubavne veze su za njih izvor radosti, inspiracije i kreativnog izražavanja.

Amor u Šestoj kući

Kada se Amor nalazi u šestoj kući, postoji naglasak na služenju i brizi u ljubavnim odnosima. Osobe s Amorom ovde traže praktične načine da pokažu svoju ljubav, često kroz svakodnevne gestove i pomoć partneru.

Amor u Sedmoj kućoj

Amor u sedmoj kući, kući partnerstva, ističe duboku potrebu za posvećenim odnosima. Ove osobe teže harmoniji i ravnoteži u partnerskim odnosima, i ljubav igra centralnu ulogu u njihovim životima.

Amor u Osmoj kući

U osmoj kući, Amor ukazuje na intenzivne, strastvene i često transformišuće ljubavne odnose. Osobe s ovom pozicijom mogu iskusiti duboku emocionalnu i fizičku intimnost sa svojim partnerima, kao i zajednička financijska ili materijalna pitanja.

Amor u Devetoj kuća

Kada se Amor nalazi u devetoj kući, ljubav se može povezati sa putovanjima, obrazovanjem ili filozofijom. Osobe s Amorom ovde mogu privući partnere iz drugih kultura ili naći ljubav tokom putovanja i istraživanja.

Amor Desetoj kući

Amor u desetoj kući povezuje ljubav sa karijerom i javnim imidžom. Ljubavni odnosi mogu uticati na profesionalni život ili osobe s ovom pozicijom mogu tražiti partnere koji deluju kao podrška njihovim ambicijama.

Amor u Jedanaestoj kući

U jedanaestoj kući, Amor naglašava važnost prijateljstva, društvenih veza i zajedničkih ideala u ljubavi. Osobe s ovom pozicijom mogu privući ljubav kroz svoje društvene mreže ili imati veze koje se razvijaju iz prijateljstava.

Amor u Dvanaestoj kući

Amor u dvanaestoj kući može ukazivati na skrivene ili tajne ljubavne afere, kao i na duboku duhovnu povezanost s partnerom. Ljubavne veze mogu biti kompleksne, sa elementima žrtvovanja ili potrebe za oslobađanjem od prošlosti.

Položaj Amora u kućama natalne karte daje uvid u to kako osoba pristupa ljubavi, koje vrste partnerstava traži i kako najbolje ispoljava svoja osećanja prema drugima.