Šta je Numerologija?

Numerologija je proučavanje brojeva i njihovog uticaja na svet oko nas. Upotreba brojeva za predstavljanje raznih ideja i oblika postoji još od najranijih civilizacija, a razne metode za predstavljanje brojeva su se razvijale tokom istorije. Antički grčki matematičar Pitagora smatrao je da su brojevi osnova postojanja i osnovao je školu koja je kombinovala matematiku, religiju i mistiku. Učenici ove škole, poznati kao pitagorejci, verovao su u reinkarnaciju i seobu duša. Oni su proučavali aritmetiku, kristalizujući kamenčiće u pesku, što im je pomoglo da otkriju trougaone brojeve i kvadrate.

Jedan od najvažnijih brojeva u pitagorejskoj filozofiji bio je trougao sa 4 kamenčića sa svake strane, koji se naziva tetraktis. Pitagorejci su smatrali da tetraktis ima višestruko značenje, a redovi tačkica koje ga čine predstavljaju dimenzije: jedna tačka predstavlja monadu – tačku, dve tačke predstavljaju dijadu – liniju, tri tačke predstavljaju trijadu – površinu, a četiri tačke predstavljaju tetradu – čvrsto telo. Neparni brojevi su smatrani muškarcima, a parni ženama. Pitagorejci su takođe verovali da su sve stvari brojevi na osnovu tetraktisa, a tetrade su simbolizovale elemente u materijalnom svetu, kao i u melodiji, geometriji i vremenu.

Pitagora je bio zainteresovan za muziku i astronomiju i smatrao je da su matematika, muzika i astronomija usko povezane. Na osnovu matematike, osmislio je muzičku lestvicu, a verovao je da odnos među planetama odražava njegovu muzičku lestvicu. Harmonija sfera ili kosmička harmonija je učenje koje potiče od Pitagore, gde se radi o usklađivanju matematike, muzike i astronomije.

Numerologija je danas zasnovana na pitagorejskoj filozofiji i koristi se za otkrivanje informacija o svetu i o pojedinačnim osobama. Na osnovu datuma rođenja, mogu se izračunati razni brojevi, kao što su bioritamski, generacijski i lični broj. Numerologija se smatra univerzalnim jezikom brojeva.

Bioritamski Broj

Bioritamski broj se računa sabiranjem datuma i meseca rođenja osobe. Na primer, ako je neko rođen 28.03, bioritamski broj bi bio 31, što se smanjuje na jednu cifru kao 3+1=4.

Kroz bioritamski broj, osoba može bolje razumeti sebe i različite životne situacije s kojima se suočava. Ovaj broj otkriva naše osobine i načine reagovanja te može pružiti snagu i motivaciju za prikazivanje naše najbolje verzije sebe. Važno je napomenuti da bioritamski broj nije naučno potvrđena metoda i da njegova vrednost treba biti shvaćena samo kao jedna od mnogih mogućnosti za samopromišljanje i introspekciju.

Više o Bioritamskom Broju…

Generacijski Broj

Generacijski broj se računa tako što se sabiraju cifre godine rođenja i taj broj se svede na jednocifreni broj. Na primer, za datum rođenja 28.03.2019, sabiranjem 2+0+1+9 dobijamo 12, a svedenjem na jednu cifru zbir 1+2 daje generacijski broj 3.

Generacijski broj ukazuje na obrasce ponašanja cele generacije, uključujući načine na koje prihvataju globalne probleme i prilagođavaju se kolektivnoj svesti. Svaki pojedinac bi trebalo da se prilagodi težnjama i putevima svoje generacije.

Više o Generacijskom Broju…

Lični Broj (Životni Put)

Lični broj se dobija sabiranjem cifara godine rođenja i redukovanjem tog broja na jednu cifru. Na primer, za datum rođenja 28.03.2019, sabiranjem 2+8+0+3 dobijamo 13, a sabiranjem 2+0+1+9 dobijamo 12. Zatim se ta dva broja sabiraju i dobija se 25. Kako bi se dobila jednocifrena vrednost, sabiranje se nastavlja sve dok se ne dobije broj manji od 10: u ovom slučaju, sabiranjem 2+5 dobija se broj 7, koji predstavlja Lični broj.

Više o Ličnom Broju…

Lični broj se dobija sabiranjem bioritamskog i generacijskog broja. On pokazuje kako se osoba sa svojim individualnim osobinama prilagođava generaciji kojoj pripada. Često se naziva i sudbinski broj ili broj životnog puta.

Pročitajte još i: