Numerologija majstorskih brojeva

Postoje tri broja sa dve cifre koji zahtevaju posebno naglašavanje i pažnju.

To su majstorski brojevi 11, 22 i 33. Ovi brojevi poseduju više potencijala od drugih brojeva i dobro razumevanje njihovog uticaja i značenja može značajno poboljšati kvalitet vašeg života.

Sadržaj

Uticaj Majstorskih brojeva

Značenje Majstorskih brojeva ne garantuje ništa. Vaša sloboda izbora je vaša prava snaga.

Ako naš kalkulator ne pokazuje prisustvo jednog od brojeva 11, 22 ili 33 u vašem horoskopu, to ne znači da ne možete dostići krajnji potencijal, postati majstor u svom polju. S druge strane, ako pokazuje da imate nekoliko Majstorskih brojeva, to ne znači da su putevi ispunjenja ili posebna moć ovih brojeva vaši; oni zahtevaju napor, fokus i čak priliku.

Potencijal Majstorskih brojeva

Neki ljudi koji imaju Majstorske brojeve nose sami stvoreno breme krivice ili razočaranja, jer ne osećaju da su dostigli svoj potencijal. To je neželjeni sporedni efekat života danas, kada se previše meri koliko ste “uspešni”, umesto ko ste kao ljudsko biće.

Često, uticaj Majstorskih brojeva se ispoljava u karakteru i ličnosti osobe, sa svim pozitivnim benefitima koje to nosi.

Pravila u numerologiji, kada se primenjuju Majstorski brojevi i kada ne, nisu tako lako definisana kao što bismo želeli.

Majstorski brojevi se često pogrešno tumače!

Kada se tokom izračunavanja pronađu Majstorski brojevi, skoro nikada se ne redukuju. Na primer, vaš Put života se zasniva na vašem datumu rođenja. Pogledajmo osobu rođenu 22. novembra 1988. godine:

Novembar je 11. mesec, tako da postoji Majstorski broj 11 Dan je 22, još jedan Majstorski broj Godina je 1988. godina, koja se redukuje na 8 (1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8)

Džon ima dva Majstorska broja u svom datumu rođenja. Ali evo stvari u vezi sa ovim Majstorskim brojevima, zbog njihovog položaja u tabeli, njihov uticaj je ograničen, iako će Džon svakako biti pogođen njihovom snagom.

Ovi Majstorski brojevi su privremeni, jer su povezani sa ciklusima koje nazivamo Periodski ciklusi.

Imamo tri Periodska ciklusa tokom našeg života: Prvi, Drugi i Treći Periodski ciklus, koji predstavljaju rani, srednji i kasniji deo vašeg života, redom.

Prvi Periodski ciklus – važan pokazatelj detinjstva i rane zrelosti osobe, zasniva se na mesecu rođenja. U Džonovom slučaju, to je 11 (za mesec novembar). Budući da je to njegov Prvi Periodski ciklus, 11 ga utiče tokom rane faze života – izazovno i teško vreme, jer će biti drugačiji od drugih dece i mladih odraslih: sanjar, izuzetno osetljiv i nadaren izvanrednom maštom, njegovo detinjstvo će gotovo sigurno biti usamljeno.

Njegov Drugi Periodski ciklus – koji otkriva mnogo toga o srednjem delu njegovog života, je 22, i ovaj Majstorski broj će snažno uticati. Ovo je najproduktivniji deo njegovog života, a imati Majstorski broj tokom tog vremena, znači da će težiti ka veličini na jedan ili drugi način.

Međutim, da mu se datum rođenja sastojao od Majstorskog broja, to bi bila potpuno drugačija priča.

Broj tvog životnog puta je isti kao Master broj

Ako bi Jvanov datum rođenja bio 9-9-1993 (1993 se smanjuje na 4), to bi mu dalo Životni put 11 (9 + 9 + 4 = 11)

Kao 11 Životni put, uticaj Master broja bio bi mnogo moćniji i prisutan tokom celog njegovog života. Njegovo detinjstvo bi bilo više-manje normalno, ali ima potencijal da postane osoba sa moćnom intuitivnom inteligencijom i drugim korisnim osobinama.

Samo 11, 22 i 33 su Brojevi Majstora

Svi brojevi sa identičnim ciframa, poput 44, 55, 66, 77, 88 i 99, su moćniji od drugih jednocifrenih ili dvocifrenih brojeva. Oni se nazivaju Moćni brojevi i nose intenzivniji uticaj koji se snažno oseća, jednostavno zato što broj sadrži dve identične cifre – dvostruko prisustvo njihovih prirodnih osobina, tako da kažemo – ali se ne smatraju Brojevima Majstora.

Brojevi 11, 22 i 33 su Brojevi Majstora ne zato što imaju dve identične cifre, već zato što su te cifre 1, 2 i 3, redom. Imajući dvostruko prisustvo svojih kvaliteta, u kombinaciji sa vrednošću njihovog zbira, čini ih posebnim.

Jedanaest ima dvostruku snagu jedinice, ali je dominirana osetljivošću i intuicijom dvojke. Kada se broj 11 potpuno ispolji, on nije samo Intuitivan, već i Samouvereni Intuitivni.

Dvadeset dva je osetljiva, intuitivna dvojka, dominirana pragmatičnom četvorkom – stoga i Majstorski graditelj.

Trideset i tri je dvostruko kreativna, slobodoumna trojka, ali dominirana voljenom, odgovornom i brižnom šesticom – možda najobećavajuća kombinacija od svih.

Šta znači ako stalno viđate Master brojeve?

Ako stalno viđate Master brojeve, oni su vam poruka: ako je 11, više verujte svojoj intuiciji, a manje racionalnom razmišljanju. Ako je 22, postoji prilika da uradite nešto veliko i treba da je iskoristite. Ako je 33, otvorite svoj um, jer vam se obraća duhovni učitelj.

Ali, postoji još nešto. Simbolično posmatrano, značenje Master brojeva odražava krajnji izraz i pripada potpuno drugom domenu: sposobnost postizanja duhovne prosvetljenosti (11) može postati stvarnost u materijalnom svetu (22), a zatim podići druge u prosvetljenje (33).

Oni su simbolični izraz, kao i vodič ka postizanju krajnjeg oslobođenja; najvišem mogućem nivou postojanja: prosvetljenju.

Pročitajte detaljno o svakom Master Broju:

Master broj 11

Broj 11 u numerologiji se smatra najintuitivnijim i najosetljivijim od svih Master brojeva. Osobe rođene pod uticajem ovog broja imaju tendenciju da budu duboko introspektivne i da preuzmu ulogu posrednika između različitih svetova.

Uticaj Master broja 11 naglašava izuzetne intuicije i sposobnosti predviđanja budućnosti, kao i izuzetno visok nivo duhovne svesti. Ove osobine često čine ovu osobu izuzetno osetljivom i ranjivom, što može dovesti do prevelikog opterećenja ili anksioznosti.

Kada se 11 potpuno izrazi, osoba postaje “samouvereni intuitivac”, koja veruje u svoju intuiciju i zna kako da je primeni u praktičnim situacijama. Ipak, ovaj put ka samouverenosti i unutrašnjoj ravnoteži nije lak, a 11 često može da se bori sa unutrašnjim konfliktima i nesigurnostima.

Master broj 22

Broj 22 u numerologiji je poznat kao “majstor graditelj”, jer kombinuje energiju Master broja 11 sa izuzetnim praktičnim sposobnostima broja 4. Osobe rođene pod uticajem ovog broja često imaju izuzetne sposobnosti da vizualizuju i izgrade velike projekte.

Uticaj Master broja 22 donosi sa sobom izuzetnu snagu i stabilnost, kao i sposobnost da se ostvare velike ideje i ciljevi. Međutim, ovo može dovesti i do prevelikog fokusa na materijalni uspeh, te osobe sa ovim brojem mogu imati tendenciju da se previše bave poslom i zanemare druge aspekte svog života.

Kada se 22 potpuno izrazi, osoba postaje “majstor graditelj”, koji je u stanju da stvori nešto što će imati pozitivan uticaj na celo društvo. Međutim, ovaj put ka uspehu može biti dug i naporan, te je potrebna izuzetna upornost i vera u sebe da bi se postigli veliki ciljevi.

Master broj 33

Broj 33 u numerologiji je poznat kao “majstor učitelj”. Ovaj broj kombinuje energiju kreativne i slobodoumne trojke sa energijom brižne, odgovorne i ljubavi pune šestice. Osobe rođene pod uticajem ovog broja često imaju izuzetne sposobnosti da inspirišu druge i da deluju kao mentori.

Uticaj Master broja 33 donosi sa sobom izuzetnu moć i pozitivnu energiju, kao i sposobnost da se donose odluke u najboljem interesu svih.

Vidi takođe:

 • Brojevi moći
 • Anđeoski brojevi
 • Jednocifreni brojevi
 • Dvocifreni brojevi
 • Karmički dugovi

Rezervišite Numerološke Konsultacije

  Ime i prezime*:

  Vaš e-mail* (navedite ispravan mail kako bi mogli da Vas kontaktiramo):

  Datum Rođenja:

  Izaberite Uslugu:

  Da li imate Pitanje?

  Vaša Poruka: