Karma je jedan od najvažnijih pojmova u budizmu. Ona se odnosi na trag ili refleks u našem umu koji ostaje nakon što učinimo određeno djelo vođeni dobrim ili lošim namjerama. Kada učinimo dobro djelo s dobrim namjerama, naš um postaje skloniji činiti dobra djela, a trag ili refleks koji ostaje u umu zove se “dobra karma”. S druge strane, ako činimo loše postupke, govor ili misli vođeni pohlepom, mržnjom ili drugim štetnim emocijama, ostavljamo negativan trag u umu, a to se naziva “loša karma”. Buda ih opisuje kao “nevešte” ili “štetne” postupke.

Šta je uzrok karme?

Postoji dvostruki uticaj našeg uma od naše karme. Prvo su naše sklonosti. Ako se lako razljutimo i postupamo iz besa, naš um će biti ispunjen ljutnjom i namjerom da tako i dalje postupamo. Ove reflekse će naš um koristiti u sličnim situacijama, što će nas činiti sklonijima osjećaju ljutnje umjesto blagonaklonosti. Navike stvaraju i jačaju naše sklonosti, stvarajući začarani krug. Stoga, naša tendencija da se ponašamo na određeni način se pojačava svakim izborom koji napravimo u skladu s njom. Srećom, isto vrijedi i za pozitivne sklonosti, pa nam je prepušten izbor kojim putem vežbanja želimo krenuti.

Klasifikacija karme

Jedan od načina na koje karma utječe na nas jest naš doživljaj stvarnosti i naša iskustva. Naše emocije i način na koji percipiramo svijet uglavnom proizlaze iz naših reakcija na vanjske podražaje. Na primjer, ako imamo sklonost prema ljutnji i srdžbi, to će negativno utjecati na naše mentalno stanje i način na koji doživljavamo situacije u životu. Međutim, ako se fokusiramo na razvoj našeg uma kroz meditaciju i unutarnji rad, možemo transformirati našu karmu i stvoriti unutarnji mir i ljubav prema sebi i drugima.

Na taj način, naša karma je jedan od glavnih faktora koji određuju naša iskustva u životu. Naša patnja i sreća proizlaze iz našeg uma i naše karme. Kao što kaže poslovica, “Svako je kovač svoje sreće”, a to se odnosi na našu sposobnost da kroz naše postupke i namjere oblikujemo našu sudbinu. Naša namjera da budemo bolji i čineći dobro drugima ima trenutačne i dugoročne učinke na naš um i reakcije u budućnosti. Uz razvoj naše svijesti i promjenu našeg unutarnjeg stanja, možemo transformirati našu karmu i stvoriti bolju budućnost za sebe i druge.

Jedan od ključnih faktora koji utječu na formiranje karme je namera. Ono što ostane urezano u naš um najviše ovisi o našim namjerama. Na primjer, ako slučajno zgazim pauka, a da to nisam primijetio, tada nema namjere i neće se odraziti na moju karmu. Međutim, ako ga zgazim “iz zabave” ili sa željom da ga ubijem, to će ostaviti trag u mom umu. To može dovesti do manje osjetljivosti prema vrijednosti života, negativnih iskustava i može se pojaviti osjećaj mržnje. Na taj način oblikuje se karmički trag. Slično tome, ako izgubim novac, a da to nisam ni primijetio, i netko ga siromašan pronađe i upotrijebi za hranu svoje obitelji, iako se dogodio dobar ishod, nema traga u mom umu jer nisam imao namjeru. Stoga, neće biti utjecaja na moju karmu.

Iako možda zvuči paradoksalno, istina je da imamo kontrolu nad našom srećom i mirom uma. Ključno je promijeniti perspektivu iz koje posmatramo svoj život i događaje koji nam se dešavaju, te se posvetiti vježbanju kako bi ostvarili te promjene.