Asteroid Cleopatra (216) može pružiti fascinantne uvide u natalnoj karti, posebno zato što nosi ime jedne od najpoznatijih figura u istoriji — Kleopatre VII, poslednje vladarke Ptolemejskog Egipta. Cleopatra je simbolizovala moć, političku oštrinu, senzualnost, i sposobnost manipulacije, a njen uticaj u astrologiji može odražavati slične teme.

Sadržaj

kleopatra u natalnoj karti
kleopatra u natalnoj karti

Simbolika asteroida Cleopatra

Asteroid Cleopatra može naglasiti teme povezane sa:

 • Moć i kontrola: Kako osoba koristi svoj uticaj ili moć u međuljudskim odnosima.
 • Senzualnost i privlačnost: Sklonost ka intenzivnim, strastvenim i možda komplikovanim ljubavnim odnosima.
 • Diplomatija i manipulacija: Sposobnost za pregovaranje, taktiziranje i možda manipulaciju u cilju postizanja željenih ishoda.
 • Transformacija: Lična transformacija kroz krize ili kroz susrete sa moćnim silama.

Uticaj asteroida Cleopatra u natalnoj karti

Asteroid Cleopatra može imati različite manifestacije, zavisno od njegove pozicije i aspekata koje pravi sa drugim planetama i tačkama u natalnoj karti:

 1. Položaj u znaku: Može ukazati na stil i način na koji osoba izražava svoje “kleopatrine” karakteristike.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života u kojima se teme povezane sa Cleopatrom najviše manifestuju.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Interakcija Cleopatre sa drugim planetama može dodatno definisati i oblikovati način na koji se njene osobine izražavaju. Na primer, aspekt sa Venerom može pojačati teme ljubavi i privlačnosti, dok aspekt sa Marsom može naglasiti borbu za moć i kontrolu.

Cleopatra u kućama natalne karte

Evo nekoliko primera kako asteroid Cleopatra može uticati u različitim kućama:

 • Prva kuća: Može ukazati na snažan, magnetičan prvi utisak i ličnost koja odiše autoritetom i privlačnošću.
 • Peta kuća: Može sugerisati dramatične ljubavne afere, sklonost ka riziku u ljubavi ili kreativnim izrazima.
 • Deseta kuća: Može ukazati na karijeru koja uključuje javni nastup ili moćne pozicije, često sa elementima političke ili društvene manipulacije.

Cleopatra u znakovima zodijaka

Kada se analizira Cleopatra u znakovima, može se dobiti uvid u stil i način na koji se njene osobine manifestuju:

 • Cleopatra u Škorpiji: Može pojačati teme strasti, tajni i moći.
 • Cleopatra u Lavu: Može naglasiti dramu, liderstvo i potrebu za priznanjem.


Značenje asteroida Cleopatra u svakoj kući natalne karte

Asteroid Cleopatra u Prvoj Kući

Kada se Cleopatra nalazi u prvoj kući, može ukazivati na osobu koja ima jaku, magnetičnu prisutnost i sposobnost da utiče na druge svojom pojavom. Osoba može posedovati osobine lidera i sposobnost manipulacije da bi ostvarila svoje ciljeve.

Asteroid Cleopatra u Drugoj Kući

Cleopatra u drugoj kući može ukazivati na osobu koja koristi svoje resurse, uključujući novac i materijalna dobra, na moćan i često manipulativan način. Može biti sklonost ka trošenju na luksuz i stvari koje povećavaju ličnu moć.

Asteroid Cleopatra u Trećoj Kući

U trećoj kući, Cleopatra može ukazivati na osobu koja ima moćan način komunikacije. Takva osoba može koristiti reči kao oružje ili kao sredstvo za postizanje svojih ciljeva, često kroz pregovaranje ili manipulaciju.

Asteroid Cleopatra u Četvrtoj Kući

Cleopatra u četvrtoj kući može sugerisati da su teme moći i manipulacije prisutne u domu ili u porodičnom životu. Osoba može imati dominantnu ulogu u porodičnim odnosima ili može imati kompleksan odnos sa jednim od roditelja.

Asteroid Cleopatra u Petoj Kući

Kada se Cleopatra nalazi u petoj kući, može ukazivati na ljubavne veze koje su strastvene, dramatične i ponekad manipulativne. Osoba može biti veoma kreativna i koristiti svoju kreativnost na moćan način.

Asteroid Cleopatra u Šestoj Kući

U šestoj kući, Cleopatra može ukazivati na radnu etiku koja uključuje manipulaciju ili korišćenje moći za postizanje profesionalnih ciljeva. Osoba može imati složene odnose sa kolegama ili podređenima.

Asteroid Cleopatra u Sedmoj Kući

Cleopatra u sedmoj kući može naglasiti partnerstva koja su strastvena i moćna, gde manipulacija i kontrola mogu igrati veliku ulogu. Odnosi mogu biti izuzetno intenzivni i emocionalno složeni.

Asteroid Cleopatra u Osmoj Kući

U osmoj kući, Cleopatra može istraživati teme moći, seksualnosti i transformacije. Osoba može biti privučena dubokim emocionalnim i psihičkim istraživanjima i može imati snažnu sposobnost za regeneraciju i promenu.

Asteroid Cleopatra u Devetoj Kući

Cleopatra u devetoj kući može ukazivati na osobu koja koristi filozofiju, religiju ili visoko obrazovanje kao sredstva za ostvarivanje moći ili manipulaciju. Osoba može imati jake uvjerenja i sposobnost da utiče na šire mase.

Asteroid Cleopatra u Desetoj Kući

Kada se Cleopatra nalazi u desetoj kući, može ukazivati na karijeru koja uključuje javnu moć, liderstvo i često manipulaciju. Osoba može biti veoma ambiciozna i koristiti svoje pozicije da utiče na druge.

Asteroid Cleopatra u Jedanaestoj Kući

Cleopatra u jedanaestoj kući može sugerisati da osoba koristi svoje društvene krugove i prijateljstva na manipulativan način ili da ima moćan uticaj unutar grupa i organizacija.

Asteroid Cleopatra u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Cleopatra može ukazivati na tajne, skrivene manipulacije ili unutrašnje borbe sa moći i kontrolom. Osoba može imati sklonost ka samodestruktivnom ponašanju ili skrivenim aspektima ličnosti koji utiču na njihov život na kompleksne načine.

Svaka pozicija asteroida Cleopatra u kućama može pružiti dublji uvid u kako osoba upotrebljava ili doživljava moć, strast i manipulaciju u različitim aspektima svog života.

Značenje asteroida Cleopatra u svakom znaku zodijaka

Asteroid Cleopatra u Ovnu

Kada se Cleopatra nalazi u Ovnu, može ukazivati na direktan i energičan pristup korišćenju moći. Osobe sa ovom postavkom mogu biti vrlo inicijativne, strastvene i sklone preuzimanju vođstva, često koristeći svoju harizmu da dominiraju u situacijama.

Asteroid Cleopatra u Biku

Cleopatra u Biku može pokazivati težnju ka stabilnosti i kontroli u materijalnom smislu. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoje resurse i senzualnost kao sredstva moći, voleći luksuz i uživanja koja dolaze s pozicijom.

Asteroid Cleopatra u Blizancima

U Blizancima, Cleopatra može ukazivati na sposobnost manipulacije kroz komunikaciju. Osobe sa ovim položajem mogu biti veoma vešte u pregovaranju, koristeći svoju inteligenciju i verbalne sposobnosti da utiču na druge.

Asteroid Cleopatra u Raku

Cleopatra u Raku može naglasiti emocionalnu manipulaciju. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoju intuitivnost i emocionalnu inteligenciju da steknu moć u ličnim i porodičnim odnosima, često koristeći zaštitu kao sredstvo kontrole.

Asteroid Cleopatra u Lavu

Kada se Cleopatra nalazi u Lavu, može ukazivati na želju za moći i pažnjom. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoju ličnost, kreativnost i dramatičnost da privuku druge i postanu centar pažnje.

Asteroid Cleopatra u Devici

U Devici, Cleopatra može ukazivati na sklonost ka manipulaciji kroz organizaciju i detalje. Osobe sa ovim položajem mogu biti perfekcionisti i koristiti svoje analitičke sposobnosti da kontrolišu situacije i ljude oko sebe.

Asteroid Cleopatra u Vagi

Cleopatra u Vagi može ukazivati na upotrebu šarma i socijalnih veština kao sredstva moći. Osobe sa ovim položajem mogu biti veoma diplomate i sposobne za uspostavljanje veza koje im omogućuju da manipulišu društvenim okolnostima.

Asteroid Cleopatra u Škorpiji

U Škorpiji, Cleopatra može biti posebno moćna, sa naglaskom na strast, tajne i manipulaciju. Osobe sa ovim položajem mogu imati intenzivne i kompleksne ljubavne veze i sposobnost da duboko utiču na emocionalne i psihološke aspekte drugih.

Asteroid Cleopatra u Strelcu

Cleopatra u Strelcu može ukazivati na upotrebu filozofije, prava ili visokog obrazovanja kao sredstva za postizanje moći. Osobe sa ovim položajem mogu biti avanturističke i koristiti svoje znanje i uvjerenja da utiču na šire društvene ili kulturne sfere.

Asteroid Cleopatra u Jarcu

Kada se Cleopatra nalazi u Jarcu, može ukazivati na upotrebu discipline, strukture i ambicije kao sredstva moći. Osobe sa ovim položajem mogu težiti visokim pozicijama u društvu i koristiti svoj autoritet da ostvare svoje ciljeve.

Asteroid Cleopatra u Vodoliji

Cleopatra u Vodoliji može ukazivati na upotrebu inovacija, tehnologije i društvenih mreža kao sredstava moći. Osobe sa ovim položajem mogu imati originalne pristupe i koristiti svoje jedinstvene ideje i društvene veze da utiču na promene.

Asteroid Cleopatra u Ribama

U Ribama, Cleopatra može ukazivati na upotrebu empatije, duhovnosti i mašte kao sredstava moći. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoju intuiciju i kreativnost da utiču na druge, često na suptilan i neuhvatljiv način.

Svaki od ovih položaja dodaje sloj dubine u tumačenje natalne karte, otkrivajući kako osoba može koristiti ili doživljavati moć, manipulaciju i kontrolu u različitim aspektima svog života.

Zaključak

Asteroid Cleopatra u natalnoj karti pruža dubinu i složenost tumačenju, posebno kada se fokusira na teme moći, privlačnosti i interpersonalne dinamike. Kao i kod svih asteroida, njena prava vrednost u tumačenju dolazi kroz integraciju sa ostatkom natalne karte, uzimajući u obzir kuće, znake i aspekte koje formira sa drugim planetama.