Asteroid Angel, koji nosi brojčanu oznaku 11911, simbolizira teme povezane sa zaštitom, duhovnim vodstvom, i prisustvom anđeoskih ili viših energija u životu pojedinca. U astrologiji, Angel može ukazivati na sposobnost osobe da se povezuje sa višim izvorima mudrosti ili na prisustvo “anđeoskih” figura koje mogu pružiti podršku i vodstvo u teškim vremenima

Sadržaj

Simbolika asteroida Angel

Asteroid Angel može simbolizirati:

 • Duhovno vodstvo i zaštita: Naglašava sposobnost osobe da osjeti i prima vodstvo od duhovnih ili anđeoskih entiteta.
 • Inspiracija i utjeha: Može ukazivati na osjećaj nadahnuća i podrške koji dolazi iz viših izvora, često u trenucima potrebe ili krize.
 • Posredovanje i pomoć: Simbolizira ulogu osobe kao posrednika ili pomagača, inspirisanu višim principima ili duhovnim uvidima.

Uticaj asteroida Angel u natalnoj karti

Položaj asteroida Angel u natalnoj karti može otkriti kako i na koji način osoba doživljava duhovno vodstvo, kako koristi svoje intuitivne sposobnosti da pomogne drugima, i kako se oseća povezano sa višim aspektima svog bića.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Angelom manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Angela.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Angelovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Angel u kućama natalne karte

 • Četvrta kuća: Može ukazivati na snažno duhovno vodstvo unutar doma ili porodice, kao i na prisustvo zaštitničkih energija u ličnom životnom prostoru.
 • Deseta kuća: Naglašava ulogu osobe kao duhovnog vodiča ili inspiratora u profesionalnom kontekstu, možda kroz karijere koje uključuju savjetovanje, duhovno vodstvo ili humanitarni rad.
 • Dvanaesta kuća: Može sugerisati na prisustvo skrivenih ili nesvjesnih anđeoskih vodstava, kao i na sposobnost da se intuitivno poveže sa duhovnim svetom.

Angel u znakovima zodijaka

 • Angel u Ribama: Može pojačati prirodnu intuitivnost i empatiju, naglašavajući sposobnost da se osjeća i reaguje na anđeoska vodstva ili duhovne poruke.
 • Angel u Vodoliji: Može ukazivati na sklonost ka inovativnim i progresivnim duhovnim idejama, kao i na sposobnost da se anđeoska poruka prenese široj zajednici.

Značenje asteroida Angel u svakoj kući natalne karte

Asteroid Angel u Prvoj Kući

Kada je Angel u prvoj kući, to može ukazivati na osobe koje imaju izraženu duhovnu prisutnost ili osobnu harizmu koja djeluje “anđeoski”. One mogu imati snažan intuitivan osjećaj i često se doživljavaju kao zaštitnici ili vodiči za druge.

Asteroid Angel u Drugoj Kući

Angel u drugoj kući može naglasiti važnost duhovnih ili moralnih vrijednosti u materijalnom svijetu. Osobe s ovim položajem mogu imati sposobnost da privlače resurse na način koji je usklađen sa njihovim duhovnim uvjerenjima ili da koriste svoje materijalne resurse za pomoć drugima.

Asteroid Angel u Trećoj Kući

U trećoj kući, Angel može ukazivati na komunikaciju koja je inspirisana ili vođena duhovnim principima. Osobe s ovim položajem mogu biti talentovane za pisanje, govor ili podučavanje o duhovnim temama, često služeći kao most između duhovnog i svakodnevnog.

Asteroid Angel u Četvrtoj Kući

Angel u četvrtoj kući može sugerisati na prisutnost duhovne zaštite ili vodstva unutar doma ili porodice. Osobe s ovim položajem mogu osjećati snažnu duhovnu povezanost sa svojim korijenima ili doživjeti dom kao mjesto duboke duhovne prakse.

Asteroid Angel u Petoj Kući

Kada je Angel u petoj kući, to može ukazivati na kreativni izraz koji je nadahnut duhovnim ili anđeoskim vodstvom. Osobe s ovim položajem mogu pronaći radost i inspiraciju u umjetnosti, zabavi ili aktivnostima s djecom koje su obogaćene duhovnom dimenzijom.

Asteroid Angel u Šestoj Kući

U šestoj kući, Angel može istaći služenje i pomoć drugima kao ključne aspekte svakodnevnog života. Osobe s ovim položajem mogu biti privučene radnim okruženjima ili zdravstvenim praksama koje uključuju duhovnu komponentu, često pomažući drugima na način koji se doživljava kao zaštitnički.

Asteroid Angel u Sedmoj Kući

Angel u sedmoj kući može ukazivati na važnost duhovnih ili karmičkih veza u partnerskim odnosima. Osobe s ovim položajem mogu privlačiti partnere koji dijele slične duhovne vrijednosti ili koji na neki način djeluju kao anđeoski vodiči ili zaštitnici.

Asteroid Angel u Osmoj Kući

U osmoj kući, Angel može ukazivati na transformaciju koja je vođena duhovnim uvidima ili iskustvima. Osobe s ovim položajem mogu prolaziti kroz duboke duhovne promjene koje ih oslobađaju starih obrazaca i vode prema obnovi.

Asteroid Angel u Devetoj Kući

Angel u devetoj kući može sugeriše na širenje duhovnih horizonta kroz obrazovanje, putovanja ili filozofiju. Osobe s ovim položajem mogu biti privučene studiranju stranih kultura ili religija koje proširuju njihovo razumijevanje duhovnosti.

Asteroid Angel u Desetoj Kući

Kada se Angel nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na karijeru koja uključuje duhovno vođstvo, savjetovanje ili humanitarne aktivnosti. Ove osobe mogu biti javno prepoznate kao duhovni vođe ili kao osobe koje su na službi zaštitnika.

Asteroid Angel u Jedanaestoj Kući

Angel u jedanaestoj kući može naglasiti ulogu osobe u društvenim grupama ili organizacijama koje se bave duhovnim ili humanitarnim ciljevima. Osobe s ovim položajem mogu koristiti svoje veze i društvene mreže da šire duhovna učenja ili da organizuju zajedničke aktivnosti na višem, duhovnom nivou.

Asteroid Angel u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Angel može ukazivati na skrivene ili nesvjesne duhovne darove, kao što su vidovitost, medijumske sposobnosti ili intuitivno vodstvo. Osobe s ovim položajem mogu imati duboku, unutrašnju povezanost sa anđeoskim bićima ili duhovnim svijetom, često kroz privatne molitve, meditacije ili duhovne prakse.

Značenje asteroida Angel u svakom znaku zodijaka

Asteroid Angel u Ovnu

Angel u Ovnu može ukazivati na osobe koje imaju prirodnu sposobnost da hrabro preuzimaju inicijativu u duhovnim ili zaštitničkim ulogama. One mogu biti pioniri u promovisanju duhovnih inicijativa ili brzo reagovati u situacijama koje zahtevaju duhovno vođstvo ili zaštitu.

Asteroid Angel u Biku

U Biku, Angel naglašava postojanost i pouzdanost u duhovnim ili zaštitničkim ulogama. Osobe sa Angelom u ovom znaku mogu biti veoma odane svojim duhovnim uvjerenjima i vrednostima, pružajući stabilnu podršku i utjehu onima koji su u potrebi.

Asteroid Angel u Blizancima

Angel u Blizancima može ukazivati na sposobnost da se komunicira i širi duhovna znanja ili poruke na jasan i pristupačan način. Osobe s ovim položajem mogu biti odlični posrednici, poučavajući i povezujući ljude kroz duhovne ideje ili anđeoska vodstva.

Asteroid Angel u Raku

U Raku, Angel može istaknuti duboku emocionalnu povezanost i empatiju prema drugima, sa snažnim osećajem duhovne zaštite prema porodici ili bliskim osobama. Osobe sa Angelom u ovom znaku mogu intuitivno osećati tuđe potrebe i pružati utočište ili emocionalnu podršku.

Asteroid Angel u Lavu

Angel u Lavu sugeriše da osobe mogu koristiti svoju harizmu i kreativnost da inspirišu i motivišu druge u duhovnim ili zaštitničkim ulogama. One mogu biti duhovni lideri ili uzori, koji se ističu svojim sposobnostima da donose svetlost i pozitivnost u živote drugih.

Asteroid Angel u Devici

U Devici, Angel naglašava praktičan pristup duhovnosti i zaštiti, sa fokusom na detalje i služenje. Osobe sa Angelom u ovom znaku mogu biti usmerene na pružanje praktične pomoći i podrške, organizujući duhovne aktivnosti ili vodeći računa o zdravstvenim i organizacionim aspektima duhovnih zajednica.

Asteroid Angel u Vagi

Angel u Vagi može ukazivati na težnju ka harmoniji i pravednosti u duhovnim ili zaštitničkim ulogama. Osobe s ovim položajem mogu biti posrednici u rešavanju konflikata ili zagovornici prava i etičkih principa, nastojeći da uspostave ravnotežu i pravdu.

Asteroid Angel u Škorpiji

U Škorpiji, Angel može pojačati sposobnost da se suoči sa duhovnim ili emocionalnim krizama, pružajući duboku transformaciju i obnovu. Osobe sa Angelom u ovom znaku mogu biti izuzetno intuitivne, često služeći kao duhovni iscelitelji ili savetnici u teškim vremenima.

Asteroid Angel u Strelcu

Angel u Strelcu sugeriše sklonost ka istraživanju širokih duhovnih horizonata i promociji filozofskih ili etičkih ideala. Osobe sa ovim položajem mogu biti inspirisane da putuju, uče i šire duhovna znanja, često učestvujući u međunarodnim duhovnim ili humanitarnim aktivnostima.

Asteroid Angel u Jarcu

Kada je Angel u Jarcu, osobe mogu pokazivati ozbiljnost, disciplinu i odgovornost u svojim duhovnim ili zaštitničkim ulogama. One teže ka postizanju konkretnih rezultata u svojim duhovnim nastojanjima, često zauzimajući rukovodeće ili organizacione pozicije.

Asteroid Angel u Vodoliji

U Vodoliji, Angel može doneti inovativne i nekonvencionalne pristupe duhovnosti i zaštiti. Osobe sa Angelom u ovom znaku mogu biti privučene progresivnim ili revolucionarnim idejama koje uključuju duhovnu zajednicu ili tehnologiju, nastojeći da unaprede ljudske uslove na inovativne načine.

Asteroid Angel u Ribama

Angel u Ribama ukazuje na osobe koje mogu imati izražene intuitivne, empatijske i psihičke sposobnosti, često osjećajući duboku povezanost sa univerzalnom duhovnošću. One mogu biti prirodni duhovni iscelitelji ili posrednici, sposobni da osete i reaguju na nevidljive energetske struje koje oblikuju ljudske živote.

Asteroid Angel u natalnoj karti pruža uvid u načine na koje pojedinac može biti inspirisan, vođen ili zaštićen od strane viših sila ili duhovnih energija. Razumevanje ovog asteroida može pomoći u shvatanju dubljih duhovnih veza i kapaciteta za rad u domenima koji transcendiraju obične ljudske interakcije.