Asteroid Circe, koji nosi brojčanu oznaku 34, nazvan je po čarobnici Circe iz grčke mitologije, poznatoj po svojim sposobnostima da pretvara ljude u životinje i po svojoj veštini u čarolijama i magiji. U astrologiji, Circe simbolizira teme povezane sa magijom, transformacijom, manipulacijom, čarolijom i moći nad drugima.

Sadržaj

Simbolika asteroida Circe

Asteroid Circe može simbolizirati:

 • Magija i čarolija: Naglašava interes ili sposobnost za metafizičke, okultne ili duhovne prakse koje mogu uključivati transformaciju ili duboko razumevanje prirodnih zakona.
 • Manipulacija i kontrola: Može ukazivati na sposobnost uticaja ili manipulacije drugima, bilo kroz reči, emocije ili psihičke sposobnosti.
 • Osobna transformacija: Simbolizira potencijal za duboku unutrašnju transformaciju i mogućnost da se kroz krize ili izazove promeni svoje biće ili životni put.

Uticaj asteroida Circe u natalnoj karti

Položaj asteroida Circe u natalnoj karti može otkriti kako osoba pristupa temama moći, kontrole, kao i njen odnos prema okultnom i misterioznim aspektima života.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Circe manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Circe.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Circeovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Circe u kućama natalne karte

 • Prva kuća: Može ukazivati na osobu koja ima izražene osobine kao što su karizma ili misterioznost, a koje mogu uticati na druge.
 • Osma kuća: Tradicionalno povezana sa transformacijom, smrću i ponovnim rođenjem, Circe u ovoj kući može naglasiti duboke promene kroz krize ili okultne prakse.
 • Dvanaesta kuća: Može ukazivati na tajne, skrivene talente ili sposobnosti koje su povezane sa metafizičkim ili duhovnim praksama, često sa moćnim uticajem na sebe i druge na nevidljive načine.

Circe u znakovima zodijaka

 • Circe u Škorpiji: Može pojačati strastveni pristup okultnom, tajnama i transformacijama. Osobe s ovim položajem mogu imati snažne psihičke sposobnosti i sklonost ka istraživanju dubokih i tabu tema.
 • Circe u Ribama: Naglašava intuitivni pristup duhovnosti i metafizici. Osobe s ovim položajem mogu biti veoma empatične i sposobne da razumeju suptilne energije oko sebe, koristeći te sposobnosti u lečenju ili umetničkom izražavanju.

Značenje asteroida Circe u svakoj kući natalne karte

Asteroid Circe u Prvoj Kući

Kada se Circe nalazi u prvoj kući, to može ukazivati na osobu koja ima snažnu prisutnost i karizmu, možda sa misterioznim ili čarobnim osobinama. Ove osobe mogu imati sposobnost da snažno utiču na prvi utisak koji ostavljaju na druge.

Asteroid Circe u Drugoj Kući

Circe u drugoj kući može naglasiti važnost kontrole nad materijalnim resursima. Osobe s ovim položajem mogu koristiti svoje resurse na manipulativan ili magičan način, bilo kroz sticanje bogatstva putem neobičnih ili skrivenih metoda.

Asteroid Circe u Trećoj Kući

U trećoj kući, Circe može ukazivati na sposobnost da se manipuliše ili čarobno koristi komunikacija. Ove osobe mogu biti vešte u govoru, pisanju ili drugim oblicima komunikacije, koristeći te veštine za manipulaciju ili uvjeravanje drugih.

Asteroid Circe u Četvrtoj Kući

Circe u četvrtoj kući može sugerisati da dom ili porodični život sadrži elemente tajni ili magije. Ova pozicija može takođe ukazivati na roditelja ili člana porodice koji ima snažan uticaj ili kontrolu nad osobom.

Asteroid Circe u Petoj Kući

Kada se Circe nalazi u petoj kući, to može ukazivati na sklonost ka dramatičnom ili čarobnom izražavanju u kreativnosti, ljubavi ili prema deci. Ove osobe mogu koristiti svoje kreativne talente na manipulativan način ili da očaraju i privuku pažnju.

Asteroid Circe u Šestoj Kući

U šestoj kući, Circe može naglasiti upotrebu “magije” ili manipulacije u svakodnevnom radu ili zdravstvenim rutinama. Osobe s ovim položajem mogu biti privučene profesijama koje uključuju isceliteljske veštine ili alternativne metode lečenja.

Asteroid Circe u Sedmoj Kući

Circe u sedmoj kući može ukazivati na veze koje uključuju elemente manipulacije, čarolije ili psihološke igre. Partnerski odnosi mogu biti kompleksni, često sa elementima kontrole ili tajanstvenosti.

Asteroid Circe u Osmoj Kući

U osmoj kući, Circe može ukazivati na duboku sposobnost transformacije, manipulacije ili korišćenja magije u kontekstu kriza, nasleđa ili intimnih odnosa. Ova pozicija može takođe sugerisati moćne intuitivne sposobnosti.

Asteroid Circe u Devetoj Kući

Circe u devetoj kući može ukazivati na interes za filozofiju, religiju ili viša znanja koja se mogu koristiti na magičan ili manipulativan način. Putovanja ili studije mogu uključivati okultne ili tajne znanosti.

Asteroid Circe u Desetoj Kući

Kada se Circe nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na karijeru koja uključuje korišćenje moći, manipulaciju ili “magične” sposobnosti u javnom ili profesionalnom životu. Ove osobe mogu imati reputaciju misterioznosti ili karizmatičnosti.

Asteroid Circe u Jedanaestoj Kući

Circe u jedanaestoj kući može naglasiti ulogu u grupama ili zajednicama gde se koriste manipulativne ili “čarobne” sposobnosti. Društveni krugovi mogu uključivati tajne grupe ili okultne zajednice.

Asteroid Circe u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Circe može ukazivati na skrivene ili nesvesne aspekte koji uključuju magiju, tajne ili manipulaciju. Ova pozicija može takođe sugerisati unutrašnje sukobe vezane za moć i kontrolu, koje osoba može razrešavati kroz introspekciju ili duhovni razvoj.

Značenje asteroida Circe u svakom znaku zodijaka

Asteroid Circe u Ovnu

Circe u Ovnu može ukazivati na osobe koje koriste svoju energiju i inicijativu na moćan način, često u situacijama koje zahtevaju hrabrost ili direktnu akciju. Ove osobe mogu biti sklone da dominiraju ili manipulišu kako bi postigle svoje ciljeve.

Asteroid Circe u Biku

U Biku, Circe naglašava stabilnost i upornost u korišćenju svojih veština. Osobe s ovim položajem mogu se oslanjati na svoje resurse i sposobnosti da utiču na druge, koristeći često subtilne metode za ostvarivanje dugoročnih ciljeva.

Asteroid Circe u Blizancima

Circe u Blizancima može ukazivati na osobe koje koriste svoju inteligenciju i komunikacijske sposobnosti za manipulaciju ili kontrolu. Ove osobe mogu biti vešte u verbalnim igrama i koristiti reči kao alat za ostvarenje svojih ambicija.

Asteroid Circe u Raku

U Raku, Circe može istaknuti emocionalnu manipulaciju kao način uticaja na druge. Osobe s ovim položajem mogu koristiti svoju intuiciju i emocionalnu povezanost kako bi razumele i potencijalno manipulisale osećanjima drugih.

Asteroid Circe u Lavu

Circe u Lavu sugeriše da osobe mogu koristiti svoj šarm, dramatičnost ili kreativnost kako bi privukle pažnju i ostvarile moć. One često mogu biti u centru pažnje i koristiti svoj autoritet na veoma efektan način.

Asteroid Circe u Devici

U Devici, Circe naglašava preciznost i analitičke sposobnosti u manipulaciji. Osobe s ovim položajem mogu koristiti detaljno znanje i veštine kako bi kontrole i upravljale situacijama, često kroz organizaciju ili planiranje.

Asteroid Circe u Vagi

Circe u Vagi može ukazivati na osobe koje koriste svoje socijalne veštine i šarm da utiču na druge. Ove osobe mogu težiti harmoniji, ali takođe i koristiti svoje interpersonalne odnose kao način za ostvarivanje svojih ciljeva.

Asteroid Circe u Škorpiji

U Škorpiji, Circe može pojačati sposobnost za duboku emocionalnu i psihološku manipulaciju. Osobe s ovim položajem mogu imati snažan uticaj na druge, koristeći intenzivne i često skrivene metode za ostvarivanje svojih interesa.

Asteroid Circe u Strelcu

Circe u Strelcu sugeriše sklonost ka korišćenju filozofije, obrazovanja ili širenja horizonta kao načina uticaja. Ove osobe mogu koristiti svoje znanje i iskustvo kako bi inspirisale ili vodile druge, ponekad i manipulišući većim grupama.

Asteroid Circe u Jarcu

Kada je Circe u Jarcu, osobe mogu pokazati izuzetnu sposobnost za stratešku kontrolu i upravljanje. One su često veoma ambiciozne i koriste svoje organizacione sposobnosti da postignu visoke pozicije moći.

Asteroid Circe u Vodoliji

U Vodoliji, Circe može doneti inovativne i nekonvencionalne pristupe u ostvarivanju moći i uticaja. Osobe s ovim položajem mogu koristiti nove tehnologije, znanje ili društvene mreže kako bi uticale na šire društvene promene.

Asteroid Circe u Ribama

Circe u Ribama ukazuje na osobe koje koriste svoje empatijske i intuitivne sposobnosti da utiču na druge. One mogu imati sposobnost da “čitaju” druge ljude i koriste svoje razumevanje na suptilan, ponekad i manipulativan način.

Zaključak

Asteroid Circe u natalnoj karti pruža uvid u potencijal osobe da doživi ili izazove transformaciju, kako u sopstvenom životu tako i u životima drugih. Razumevanje položaja Circe može pomoći u shvatanju kako osoba koristi svoje unutrašnje moći i kako se odnosi prema dubokim i transformacijskim aspektima postojanja.