Asteroid Makemake, koji nosi brojčanu oznaku 136472, je jedno od najvažnijih transneptunskih objekata u Kuiperovom pojasu. Nazvan po stvoriteljskom bogu iz mitologije naroda Rapa Nui s Uskršnjeg ostrva, Makemake u astrologiji simbolizira povezanost s prirodom, plodnost, kreativnost, i preživljavanje. Makemake takođe može imati veze sa inovacijama, posebno u smislu rješavanja problema na alternativne ili ekološki održive načine.

Sadržaj

makemake asteroid u natalnoj karti
makemake asteroid u natalnoj karti

Simbolika asteroida Makemake

Asteroid Makemake može simbolizirati:

 • Kreativnost i inovacije: Naglašava sposobnost za pronalaženje jedinstvenih rešenja i inovativnih pristupa, posebno u vezi s očuvanjem prirode i ekologije.
 • Povezanost s prirodom: Može ukazivati na snažnu vezu s prirodnim svetom i temama ekološke održivosti.
 • Duhovna plodnost: Simbolizira potrebu za stvaranjem i izražavanjem na načine koji su u skladu s prirodnim zakonima i duhovnim vrednostima.

Uticaj asteroida Makemake u natalnoj karti

Položaj asteroida Makemake u natalnoj karti može otkriti kako osoba pristupa inovacijama, kreativnosti, i svojoj povezanosti sa prirodom.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Makemake manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Makemake.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Makemakeovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Makemake u kućama natalne karte

 • Prva kuća: Može ukazivati na osobu koja javno pokazuje svoju povezanost s prirodom ili inovativnost. Ove osobe mogu biti pioniri u promovisanju ekološke svesti ili održivih praksi.
 • Druga kuća: Tradicionalno povezana s finansijama i ličnim vrednostima, Makemake u ovoj kući može naglasiti finansijske inicijative koje su usmerene ka ekološkoj održivosti ili alternativnim resursima.
 • Deseta kuća: Može ukazivati na karijeru koja je usko povezana s ekologijom, očuvanjem prirode ili inovacijama koje doprinose boljem i održivijem svetu.

Makemake u znakovima zodijaka

 • Makemake u Biku: Može pojačati težnju za harmonijom s prirodom i sklonost ka praktičnim, održivim rešenjima u materijalnom svetu.
 • Makemake u Jarcu: Naglašava disciplinovan i strukturiran pristup ekološkim pitanjima, sa fokusom na dugoročne ciljeve očuvanja i efikasnosti resursa.


Značenje asteroida Makemake u svakoj kući natalne karte

Asteroid Makemake u Prvoj Kući

Kada se Makemake nalazi u prvoj kući, to može ukazivati na osobu koja se javno identifikuje s inovacijama, očuvanjem prirode i ekološkim inicijativama. Ove osobe mogu imati snažan lični identitet vezan za ekološku svijest ili prirodne nauke.

Asteroid Makemake u Drugoj Kući

Makemake u drugoj kući može naglasiti vrednovanje održivih resursa i ekoloških investicija. Osobe s ovim položajem mogu biti posebno fokusirane na stvaranje finansijske sigurnosti kroz održive prakse ili kroz rad u oblastima koje podržavaju ekološku stabilnost.

Asteroid Makemake u Trećoj Kući

U trećoj kući, Makemake može ukazivati na komunikaciju usmerenu na ekološke teme, obrazovanje o održivosti ili širenje ekološke svesti. Osobe s ovim položajem mogu biti aktivne u pisanju, govorništvu ili medijskim kampanjama koje promovišu ekološku odgovornost.

Asteroid Makemake u Četvrtoj Kući

Makemake u četvrtoj kući može sugerisati fokus na ekološki održiv dom i porodični život. Ove osobe mogu biti posvećene stvaranju zdravog i održivog domaćeg okruženja, često kroz upotrebu obnovljivih izvora energije ili održivih građevinskih materijala.

Asteroid Makemake u Petoj Kući

Kada se Makemake nalazi u petoj kući, to može ukazivati na kreativni izraz povezan s prirodom i ekologijom. Osobe s ovim položajem mogu uživati u hobijima koji uključuju prirodu, kao što su vrtlarstvo, planinarenje ili ekološki umetnički projekti.

Asteroid Makemake u Šestoj Kući

U šestoj kući, Makemake može istaći važnost ekološke odgovornosti u svakodnevnim rutinama i radnom okruženju. Osobe s ovim položajem mogu biti uključene u ekološke inicijative na radnom mestu ili u zdravstvenim praksama koje promovišu prirodne i održive načine života.

Asteroid Makemake u Sedmoj Kući

Makemake u sedmoj kući može ukazivati na partnerstva i odnose koji su fokusirani na ekološka pitanja ili zajedničke projekte u oblasti održivosti. Ove osobe mogu tražiti partnere koji dele njihove vrednosti o očuvanju prirode i ekološkoj odgovornosti.

Asteroid Makemake u Osmoj Kući

U osmoj kući, Makemake može ukazivati na duboke transformacije vezane za ekološka i prirodna pitanja. Osobe s ovim položajem mogu se baviti obnovom, recikliranjem ili upravljanjem resursima na načine koji transformišu kako oni, tako i njihova zajednica koriste prirodne resurse.

Asteroid Makemake u Devetoj Kući

Makemake u devetoj kući može sugerisati na širenje ekološke svesti kroz obrazovanje, putovanja ili međunarodne inicijative. Osobe s ovim položajem mogu biti uključene u globalne ekološke pokrete ili studije o održivosti i zaštiti okoline.

Asteroid Makemake u Desetoj Kući

Kada se Makemake nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na profesionalnu karijeru usmerenu na ekologiju, očuvanje prirode ili inovacije u održivim tehnologijama. Osobe s ovim položajem mogu biti prepoznate kao lideri u oblastima koje promovišu održivi razvoj.

Asteroid Makemake u Jedanaestoj Kući

Makemake u jedanaestoj kući može naglasiti uključenost u društvene grupe ili organizacije koje se bave ekološkim inicijativama. Ove osobe mogu aktivno učestvovati u zajedničkim projektima koji promovišu ekološku svest i održive prakse.

Asteroid Makemake u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Makemake može ukazivati na neosvešćene ili skrivene aspekte povezane sa prirodom i ekologijom. Osobe s ovim položajem mogu imati duboku, često nesvesnu povezanost sa prirodnim svetom, ili mogu raditi na ekološkim projektima iza kulisa.

Značenje asteroida Makemake u svakom znaku zodijaka

Asteroid Makemake u Ovnu

Makemake u Ovnu može ukazivati na osobe koje pokazuju pionirski duh u ekološkim inicijativama. Ove osobe mogu biti brze i odlučne u implementaciji održivih rješenja i često preuzimaju vodeće uloge u ekološkim pokretima.

Asteroid Makemake u Biku

U Biku, Makemake naglašava težnju ka stabilnosti i dugoročnom očuvanju prirodnih resursa. Osobe s ovim položajem cene praktične i materijalne aspekte održivosti, fokusirajući se na konzervaciju i efikasnu upotrebu resursa.

Asteroid Makemake u Blizancima

Makemake u Blizancima može ukazivati na osobe koje koriste komunikaciju i obrazovanje kao sredstva za promociju ekološke svesti. One mogu biti aktivne u pisanju, predavanju ili medijima, šireći informacije o održivim praksama.

Asteroid Makemake u Raku

U Raku, Makemake može istaknuti emocionalnu povezanost s prirodom i težnju ka zaštiti prirodnog okruženja kao doma. Osobe s ovim položajem mogu biti posebno osjetljive na pitanja očuvanja prirode i ekološke sigurnosti.

Asteroid Makemake u Lavu

Makemake u Lavu može doneti želju za dramatičnim i vidljivim ekološkim akcijama. Osobe s ovim položajem mogu težiti da budu u centru pažnje kroz ekološke projekte ili javno zagovaranje održivosti.

Asteroid Makemake u Devici

U Devici, Makemake naglašava analitički pristup i detaljno planiranje u ekološkim inicijativama. Osobe s ovim položajem su često fokusirane na praktične aspekte očuvanja okoliša i mogu biti uključene u zdravstvene i čistoće projekte koji podržavaju održivost.

Asteroid Makemake u Vagi

Makemake u Vagi može ukazivati na osobe koje teže harmoniji između čoveka i prirode. One mogu raditi na promociji mira i pravičnosti u ekološkim pitanjima, često kroz diplomaciju ili partnerstva.

Asteroid Makemake u Škorpiji

U Škorpiji, Makemake može pojačati duboku emocionalnu i intuitivnu povezanost s prirodnim ciklusima i transformacijama. Osobe s ovim položajem mogu biti uključene u rad sa obnovom ekosistema ili istraživanjem skrivenih ekoloških problema.

Asteroid Makemake u Strelcu

Makemake u Strelcu može ukazivati na osobe koje su posvećene globalnim ekološkim pitanjima i širenju ekološke svesti na međunarodnom nivou. One mogu biti uključene u međunarodne organizacije ili projekte koji promovišu održivi razvoj.

Asteroid Makemake u Jarcu

Kada je Makemake u Jarcu, osobe mogu imati snažan smisao za strukturu i odgovornost prema ekološkim pitanjima. One su često usmerene na implementaciju održivih politika i projekata koji imaju dugoročne efekte na zajednicu i okolinu.

Asteroid Makemake u Vodoliji

U Vodoliji, Makemake može doneti inovativne i nekonvencionalne pristupe ekološkim izazovima. Osobe s ovim položajem često su uključene u revolucionarne tehnologije ili društvene pokrete koji traže radikalne promene u načinu interakcije sa prirodom.

Asteroid Makemake u Ribama

Makemake u Ribama može ukazivati na osobe koje imaju duboku duhovnu povezanost s prirodom i koje teže da svoje ekološke inicijative prožmu saosećanjem i intuicijom. One mogu biti aktivne u humanitarnim projektima ili u radu na očuvanju voda i morskih resursa.

Zaključak

Asteroid Makemake u natalnoj karti pruža uvid u kreativne i inovativne sposobnosti osobe, njenu povezanost s prirodom i načine na koje može doprineti očuvanju prirodnih resursa i promovisanju održivog života. Razumevanje položaja Makemake može pomoći u shvatanju kako osoba može koristiti svoje resurse za dobrobit šire zajednice i okruženja.