Asteroid Melpomene, koji nosi brojčanu oznaku 18, nazvan je po jednoj od devet muza u grčkoj mitologiji, Melpomeni, koja je bila muza tragedije. U astrologiji, Melpomene simbolizira teme povezane sa dramom, emocionalnim dubinama, tragedijama, umjetničkim izražavanjem kroz bol i patnju, kao i sposobnošću za empatiju i razumijevanje ljudske tuge.

Sadržaj

Simbolika asteroida Melpomene

Asteroid Melpomene može simbolizirati:

 • Drama i tragedija: Naglašava sklonost ka dramatičnim životnim situacijama ili sposobnost da se umjetnički izrazi bol i patnja.
 • Emocionalna dubina: Može ukazivati na intenzivne emocionalne iskustva i sposobnost dubokog empatijskog povezivanja s drugima.
 • Umjetnički izraz: Simbolizira korištenje umjetnosti kao sredstva za obradu i prenos emocionalnih iskustava, posebno u formama kao što su drama, poezija, i gluma.

Uticaj asteroida Melpomene u natalnoj karti

Položaj asteroida Melpomene u natalnoj karti može otkriti kako osoba pristupa emocionalnim dubinama, njen odnos prema tragičnim iskustvima, i kako koristi umjetnost kao sredstvo za izražavanje i transformaciju.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Melpomenom manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Melpomene.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Melpomenini uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Melpomene u kućama natalne karte

 • Peta kuća: Tradicionalno povezana sa kreativnošću i ličnim izražavanjem, Melpomene u ovoj kući može naglasiti talente u dramatičnim umjetnostima i sposobnost da se umjetnost koristi kao sredstvo za emocionalno iskazivanje.
 • Osma kuća: Može ukazivati na intenzivna emocionalna iskustva koja uključuju gubitak, transformaciju i suočavanje sa tabuima.
 • Dvanaesta kuća: Može sugerisati na skrivene ili nesvesne emocionalne procese koji su intenzivni i transformativni, često povezani sa neotkrivenim talentom za umjetnost ili terapeutski rad.

Melpomene u znakovima zodijaka

 • Melpomene u Raku: Može pojačati emocionalnu senzitivnost i sklonost ka izražavanju kroz emotivne, osobne priče ili poeziju.
 • Melpomene u Škorpiji: Naglašava sposobnost da se duboko zaroni u emocionalne dubine i istraže teme smrti, seksualnosti, i regeneracije kroz umetničke forme.

Značenje asteroida Melpomene u svakoj kući natalne karte

Asteroid Melpomene u Prvoj Kući

Kada je Melpomene u prvoj kući, može ukazivati na osobu koja prirodno projicira emocionalnu dubinu i može privlačiti dramatične životne situacije. Ove osobe mogu biti veoma ekspresivne i često koriste svoj lični doživljaj kao inspiraciju za umjetničko izražavanje.

Asteroid Melpomene u Drugoj Kući

Melpomene u drugoj kući može naglasiti emocionalnu vezu s materijalnim vrednostima ili resursima. Osobe s ovim položajem mogu doživljavati finansijske uspone i padove kao duboko emocionalna iskustva, što može inspirisati njihovo umjetničko stvaralaštvo.

Asteroid Melpomene u Trećoj Kući

U trećoj kući, Melpomene može ukazivati na osobe koje imaju sklonost ka emocionalno nabijenim komunikacijama ili koje se bave pisanjem i govorništvom koje dotiče duboke emocionalne teme, kao što su gubitak i tragedija.

Asteroid Melpomene u Četvrtoj Kući

Melpomene u četvrtoj kući može sugerisati da je porodični život ispunjen dramatičnim događajima ili da postoji snažna emocionalna dinamika unutar doma. Osobe s ovim položajem mogu koristiti svoje porodično iskustvo kao temelj za umjetničko izražavanje.

Asteroid Melpomene u Petoj Kući

Kada je Melpomene u petoj kući, to može ukazivati na sklonost ka dramatičnom ili tragedijskom izražavanju kroz umetnost, posebno u pozorištu ili pisanju. Ova kuća takođe može ukazivati na emocionalne izazove u ljubavnim vezama ili s decom.

Asteroid Melpomene u Šestoj Kući

U šestoj kući, Melpomene može istaći radne odnose koji su emocionalno zahtevni ili radne okolnosti koje uključuju krizne situacije. Osobe s ovim položajem mogu biti veoma sposobne za rad u oblastima koje zahtevaju emocionalnu otpornost.

Asteroid Melpomene u Sedmoj Kući

Melpomene u sedmoj kući može ukazivati na izazove u partnerskim odnosima koji uključuju emocionalne drame ili tragične događaje. Ove osobe mogu privlačiti partnere koji ih inspirišu na umjetničko izražavanje ili koji sami prolaze kroz duboke emocionalne procese.

Asteroid Melpomene u Osmoj Kući

U osmoj kući, Melpomene može ukazivati na duboko emocionalno iskustvo koje uključuje transformaciju, regeneraciju i suočavanje s tabuima. Osobe s ovim položajem mogu imati snažan umjetnički izraz povezan s temama smrti, nasleđa i obnavljanja.

Asteroid Melpomene u Devetoj Kući

Melpomene u devetoj kući može sugerisati na emocionalna iskustva povezana s putovanjima, obrazovanjem ili filozofskim istraživanjima. Ove osobe mogu istraživati tragične događaje ili historijske teme u svom umjetničkom radu.

Asteroid Melpomene u Desetoj Kući

Kada se Melpomene nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na karijeru koja uključuje umetnost, posebno

Zaključak

Asteroid Melpomene u natalnoj karti pruža uvid u kako osoba doživljava i izražava duboke emocionalne procese, kao i njen odnos prema tragediji i umjetničkom izražavanju. Razumevanje položaja Melpomene može pomoći u shvatanju dubokih emocionalnih potreba osobe i kako te potrebe mogu biti kanalisane kroz kreativne i umjetničke puteve.