Asteroid Pholus, koji nosi brojčanu oznaku 5145, može simbolizovati teme povezane sa brzim i neočekivanim promenama, katalizatorskim događajima i procesima transformacije koji imaju dugoročne posledice. Imenovan po centauru Pholusu iz grčke mitologije, koji je slučajno oslobodio Herakla iz štale i time izazvao lanac događaja koji su doveli do njegove smrti, asteroid Pholus u astrologiji može ukazivati na sposobnost osobe da inicira ili reaguje na značajne prekretnice koje dovode do velikih promena.

Sadržaj

Simbolika asteroida Pholus

Asteroid Pholus može simbolizovati:

 • Neočekivane promene: Naglašava sposobnost da se pokrene ili se reaguje na brze i iznenadne promene koje mogu imati širokosežne posledice.
 • Katalizator događaja: Može ukazivati na ulogu osobe kao katalizatora u svojoj zajednici ili grupi, pokrećući važne događaje ili promene.
 • Duboka transformacija: Simbolizira procese koji dovode do fundamentalnih i trajnih transformacija, često kroz krizne situacije.

Uticaj asteroida Pholus u natalnoj karti

Položaj asteroida Pholus u natalnoj karti može otkriti kako osoba doživljava i upravlja neočekivanim događajima ili kako inicira promene koje su katalizatori za veće transformacije.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane sa Pholusom manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gde se najviše osećaju uticaji Pholusa.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Pholusovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Pholus u kućama natalne karte

 • Osma kuća: Naglašava teme transformacije, obnove i suočavanja sa teškim životnim istinama, često kroz krize ili promene koje imaju dugoročne posledice.
 • Jedanaesta kuća: Sugerise na ulogu osobe u društvenim grupama ili organizacijama koje se bave društvenim promenama ili inovacijama.
 • Prva kuća: Može ukazivati na ličnu sklonost ka iniciranju promena ili reagovanju na izazove na načine koji definiraju lični identitet.

Pholus u znakovima zodijaka

 • Pholus u Škorpiji: Može pojačati sposobnost za rad sa krizama, transformacijama i dubokim emocionalnim procesima, često kroz suočavanje sa tabu temama ili skrivenim istinama.
 • Pholus u Jarcu: Naglašava sposobnost postavljanja dugoročnih ciljeva, vođenje sa autoritetom i odgovornošću, i upravljanje velikim projektima ili timovima koji imaju društveni značaj.

Značenje asteroida Pholus u svakoj kući natalne karte

Asteroid Pholus u Prvoj Kući

Kada je Pholus u prvoj kući, to može ukazivati na osobe koje su prirodno sklonije da iniciraju ili su suočene sa brzim i značajnim promenama koje direktno utiču na njihov identitet i način na koji se predstavljaju svetu. Ove osobe mogu biti agenti promene u svojim zajednicama.

Asteroid Pholus u Drugoj Kući

Pholus u drugoj kući može naglasiti iznenadne i neočekivane promene u finansijskom statusu. Osobe sa ovim položajem mogu doživeti iznenadne dobitke ili gubitke koji zahtevaju adaptaciju i redefinisanje vrednosti.

Asteroid Pholus u Trećoj Kući

U trećoj kući, Pholus može ukazivati na osobe koje doživljavaju ili pokreću značajne promene u načinu komunikacije, učenja ili kretanja. Ovi pojedinci mogu imati naglašen uticaj na svoje neposredno okruženje ili u svojim lokalnim zajednicama.

Asteroid Pholus u Četvrtoj Kući

Pholus u četvrtoj kući može sugerisati na duboke i transformišuće promene unutar doma ili porodice. Osobe s ovim položajem mogu prolaziti kroz događaje koji fundamentalno menjanju njihovo shvatanje sigurnosti ili pripadnosti.

Asteroid Pholus u Petoj Kući

Kada je Pholus u petoj kući, to može ukazivati na dramatične promene u vezi sa kreativnošću, dečijim odnosima ili ljubavnim vezama. Ove osobe mogu doživeti intenzivne i neočekivane događaje koji oblikuju njihov pristup izražavanju i zadovoljstvu.

Asteroid Pholus u Šestoj Kući

U šestoj kući, Pholus može istaći neočekivane promene u radnom okruženju ili u zdravstvenom stanju. Osobe s ovim položajem mogu biti primorane da se prilagode novim uslovima rada ili da na neočekivane načine rešavaju zdravstvene probleme.

Asteroid Pholus u Sedmoj Kući

Pholus u sedmoj kući može ukazivati na iznenadne ili neočekivane promene u partnerskim odnosima. Ovi pojedinci mogu doživeti preokrete koji duboko utiču na njihove bliske odnose, što može dovesti do novih razumevanja o međuljudskim dinamikama.

Asteroid Pholus u Osmoj Kući

U osmoj kući, Pholus može ukazivati na krizne situacije koje donose fundamentalne promene, često povezane sa nasleđem, zajedničkim resursima ili intimnošću. Ove osobe mogu se baviti pitanjima smrti, preporoda i transformacije.

Asteroid Pholus u Devetoj Kući

Pholus u devetoj kući može sugerisati na dramatične promene u vezi sa filozofijom, visokim obrazovanjem ili međunarodnim putovanjima. Osobe sa ovim položajem mogu imati iskustva koja radikalno menjaju njihove životne perspektive.

Asteroid Pholus u Desetoj Kući

Kada se Pholus nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na neočekivane preokrete u karijeri ili javnom statusu. Ove osobe mogu doživeti iznenadne događaje koji značajno utiču na njihov profesionalni život i javnu sliku.

Asteroid Pholus u Jedanaestoj Kući

Pholus u jedanaestoj kući može naglasiti ulogu osobe u društvenim grupama ili organizacijama kroz neočekivane ili dramatične promene. Ovi pojedinci mogu biti katalizatori za promene u svojim zajednicama ili grupama.

Asteroid Pholus u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Pholus može ukazivati na unutrašnje, često skrivene promene koje se dešavaju na podsvestnom nivou. Osobe s ovim položajem mogu doživeti krize koje ih primoravaju da se suoče sa svojim unutrašnjim strahovima ili tajnama.

Značenje asteroida Pholus u svakom znaku zodijaka

Asteroid Pholus u Ovnu

Pholus u Ovnu može ukazivati na osobe koje su sklone brzim i odlučnim akcijama koje mogu izazvati značajne promene. One mogu imati prirodnu sklonost da instinktivno reaguju na izazove, često pokrećući nove početke ili bitne prekretnice.

Asteroid Pholus u Biku

U Biku, Pholus naglašava promene koje dolaze polako ali imaju dugoročne efekte. Osobe sa Pholusom u ovom znaku mogu pokazati otpornost na promene, ali jednom kada se promene pokrenu, one mogu imati trajan uticaj na njihove vrednosti ili materijalni status.

Asteroid Pholus u Blizancima

Pholus u Blizancima može ukazivati na osobe koje prolaze kroz promene koje zahvataju njihove komunikacijske sposobnosti ili intelektualne interese. One mogu doživeti neočekivane preokrete u načinu na koji misle, uče ili prenose informacije.

Asteroid Pholus u Raku

U Raku, Pholus može istaknuti promene koje duboko utiču na emocionalnu ili porodičnu dinamiku. Osobe sa ovim položajem mogu iskusiti događaje koji radikalno transformišu njihov osećaj sigurnosti ili pripadnosti.

Asteroid Pholus u Lavu

Pholus u Lavu sugeriše da osobe mogu doživeti dramatične promene koje utiču na njihovu kreativnost, izražavanje ili liderstvo. One mogu biti katalizatori za promene u svojim zajednicama ili u oblastima gde se ističu.

Asteroid Pholus u Devici

U Devici, Pholus naglašava promene koje dolaze kroz analizu, usavršavanje ili zdravstvene aspekte. Osobe sa Pholusom u ovom znaku mogu doživeti preokrete koji zahtevaju pažljivo rešavanje ili adaptaciju detalja i rutina.

Asteroid Pholus u Vagi

Pholus u Vagi može ukazivati na osobe koje iskusavaju promene u svojim međuljudskim odnosima ili pravnim pitanjima. One mogu biti pokretači ili posrednici u događajima koji traže pravednost ili ravnotežu.

Asteroid Pholus u Škorpiji

U Škorpiji, Pholus može pojačati intenzitet i dubinu transformacija. Osobe sa Pholusom u ovom znaku mogu prolaziti kroz krizne situacije koje ih primoravaju na psihološku obnovu i emocionalnu regeneraciju.

Asteroid Pholus u Strelcu

Pholus u Strelcu sugeriše sklonost ka promenama koje uključuju moralna, filozofska ili međunarodna pitanja. Osobe sa ovim položajem mogu doživeti događaje koji šire njihove horizonte ili izazivaju njihove ideološke stavove.

Asteroid Pholus u Jarcu

Kada je Pholus u Jarcu, osobe mogu doživeti promene koje utiču na njihovu karijeru ili društveni status. One mogu biti uključene u događaje koji zahtevaju ozbiljnost, disciplinu i dugoročno planiranje.

Asteroid Pholus u Vodoliji

U Vodoliji, Pholus može doneti nekonvencionalne ili iznenadne promene koje imaju šire društvene implikacije. Osobe sa Pholusom u ovom znaku često su inovatori ili reformatori koji teže ka promenama koje favorizuju slobodu i jednakost.

Asteroid Pholus u Ribama

Pholus u Ribama ukazuje na osobe koje mogu iskusiti promene koje su neuhvatljive, spiritualne ili konfuzne. One mogu biti uključene u situacije koje zahtevaju empatiju, intuiciju i sposobnost da se vide stvari koje nisu očigledne na prvi pogled.

Zaključak

Asteroid Pholus u natalnoj karti pruža uvid u načine na koje pojedinac može biti uključen u procese duboke unutrašnje transformacije, kako se nosi sa karmičkim izazovima i kako upravlja teškim moralnim dilemama. Razumevanje ovog asteroida može pomoći osobi da bolje shvati svoje sposobnosti za duboku unutrašnju transformaciju i odgovornost.