Iako je teorija snova Sigmunda Frojda tokom godina kritikovana i smatrana nedovoljnom, njen uticaj na kulturu i danas ostaje relevantan. Njegova teorija nesvesnog i simbolizam koji je koristio za opisivanje snova mogu vam pružiti maštovit način razmišljanja o sopstvenim snovima. Nastavite čitati da biste saznali odakle potiče Frojdova teorija snova, koji su joj osnovni elementi i kako vam tumačenje snova može biti korisno.

Sadržaj

Koreni Frojdove analize snova Frojd

Frojdova teorija snova ima korene u ideji da svi trebamo način da izrazimo ili posredno ostvarimo sve naše želje i težnje.

Kao i njegova teorija razvoja ličnosti, Frojdova teorija snova se usredsređuje na id. Frojd je opisivao id kao predstavljanje podsvesti. On sadrži sve infantilno ili impulzivno ponašanje. To je iracionalni, primitivni i instinktivni deo ličnosti. Frojd je verovao da id, sa svojim potisnutim ili neželjenim željama (uključujući seksualne), može da se izrazi u snovima.

Frojdova teorija snova takođe ima korene u seksu, kao i sva Frojdova dela. On je verovao da nam je potreban način da izrazimo neispunjene seksualne želje ili težnje. Zato većina Frojdovog simbolizma snova ima seksualnu prirodu. Takođe, za razliku od kognitivne teorije snova (koja kaže da su snovi jednostavno nasumične misli povezane zajedno), sve u Frojdovom tumačenju snova ima neko značenje.

Frojdova teorija snova ukratko

Frojdova teorija snova može biti složena, ali osnovni pregled može biti lako razumljiv. Takođe vam može pružiti inspiraciju za tumačenje sopstvenih snova.

Frojd je verovao da se nesvesno (id) izražava u snovima kao način za rešavanje potisnutih ili neželjenih emocija, iskustava i agresivnih impulsa.

Postoji nekoliko pretpostavki koje je Sigmund Freud koristio za izgradnju svoje teorije snova. Najznačajnije uključuju:

  • Snovi su kratki. Frojd je verovao da su snovi kratki, poput vatrometa. Takođe je smatrao da su najverovatniji neposredno pre buđenja. Snovi se odnose na događaje prethodnog dana. Frojd je smatrao da se događaji koji su se dogodili tokom dana uvek pojavljuju u snovima te noći.
  • Snovi su ispunjenje želja. Najpoznatija Frojdova teorija, ispunjenje želja, je ideja da kada želje ne mogu ili neće biti ispunjene u našem budnom životu, one se ostvaruju u snovima. Čak i anksiozni ili kaznenački snovi imaju svoje korene u ispunjenju želja, prema Frojdu.
  • Snovi su prolazni. Frojd je verovao da većina ljudi zaboravlja većinu svojih snova.
  • Snovi sadrže mnogo seksualnih simbola. Frojd je napravio dugačak popis mnogih seksualnih simbola koji se mogu pojaviti u snovima. On je verovao da broj tri, na primer, predstavlja simbol za penis, kao i izduženi predmeti poput kišobrana, drveća, štapova i visokih spomenika. Frojd je smatrao da predmeti koji mogu izazvati štetu, poput pištolja, mačeva i noževa, takođe mogu biti viđeni kao falusni simboli. Čak i životinje, uključujući gmizavce poput zmija, mogu se koristiti kao zamena za muški polni organ u Frojdovoj teoriji snova.
  • Ženski polni organ, s druge strane, predstavljen je objektima koji sadrže prostor koji treba ispuniti. Sanduci, cipele, jame, pećine i usta su neki od primera. Frojd je određene plodove, poput jabuka i krušaka, kategorizovao kao predstavljanje dojki, dok se smatralo da papir ili drveni predmeti simbolizuju žene u celini.
  • Snove treba analizirati kod terapeuta. Frojd je verovao da terapija veoma pomaže ljudima u prevazilaženju svih vrsta teškoća, uključujući uznemirujuće snove. Takođe je verovao da analitičar, a ne pacijent, ima ključ za potpuno razumevanje slika i simbola snova.

Zašto je Frojidova teorija snova kritikovana

Psihoanalitička teorija snova široko je kritikovana jer se mnoge Frejdove teorije pokazale kao netačne. Osim toga, zdrav razum nam govori da snovi nisu isključivo vezani za podsvesno. Mogu biti nevini i nevažni, daleko manje značajni nego što je Frejd pretpostavljao.

Kao što je i sam Frejd rekao: “Ponekad je cigara samo cigara.” Svi snovi nisu manifestacija nesvesnog. Neki su samo oblik maštovite igre i slobodni od bilo kakvih neispunjenih želja.

Još jedna kritika Frejdove teorije snova je ta što se bazira na kliničkoj populaciji. Drugim rečima, Frejd je razvio svoje teorije samo na osnovu analize pacijenata koji su se borili sa ozbiljnim psihološkim problemima. Mnogi psiholozi se slažu da je donošenje zaključaka za opštu populaciju na osnovu takve vrste istraživanja inherentno pogrešno.

Svi snovi nisu manifestacija nesvesnog. Neki su samo oblik maštovite igre i slobodni od bilo kakvih neispunjenih želja.

Uopšteno govoreći, većina stručnjaka se slaže da Frojidova teorija snova može imati neku vrednost, ali da se ne može primeniti na svaki san.

Postoje i druge teorije snova. Prema Karl Jungu, neki snovi su znak kolektivnog nesvesnog, primitivni signali koji nam i dalje govore u našem modernom svetu. A prema Alfredu Adleru, snovi su važan alat koji nam pomaže da savladamo svakodnevni život. Iako je Frejd verovao da snovi se odnose samo na prošlost, Jung je verovao da ukazuju na sadašnjost, a Adler na budućnost.

Da li je Frojidova teorija snova tačna?

Brojna istraživanja su otkrila netačnosti u vezi sa većim delom Frejdove teorije snova. Istovremeno, jedan važan aspekt Frejdove teorije ostaje istinit.

Mnoge Frejdove teorije su testirane i utvrđeno je da su netačne. Na primer, snovi nisu kratki, kako je on pretpostavljao, već duži i češći. I uprkos njegovoj tvrdnji da svi snovi sadrže ostatke događaja iz tog dana, nekoliko studija je pokazalo da je to tačno samo za otprilike polovinu svih snova. Jedna od najvećih razlika je u tome što je Frojidova tvrdnja da je svaki san ostvarenje želje takođe promašena. Studije o dečjim snovima su pokazale da veliki broj snova bude mnogo banalan ili nebitan.

Uopšteno, Frejd je uglavnom koristio anegdotske dokaze za izgradnju svojih teorija, i takođe je generalizovao ponašanje u snovima sa jedne grupe na drugu. Na primer, iako su većina njegovih pacijenata bili odrasli, on je razvio nekoliko teorija o razvoju dece.

Njegov najopštiji tvrdnja, da su snovi “čuvari sna” koji nastaju da bi kontrolisali noćne telesne impulse, takođe se pokazala netačnom. Istraživanje procesa spavanja je otkrilo da snovi ne mogu biti glavni način za suočavanje sa telesnim potrebama. Osim toga, ne svi sanjaju, što čini ideju da su oni čuvari sna neverovatnom.

Koristi analiziranja snova

Uprkos mnogim manama, Frejdova teorija snova se ponekad smatra prihvatljivom opcijom za tumačenje snova. Ona nudi metod analize snova, koji ima i neke lične koristi.

Glavna ideja Frejda, da naši snovi zadovoljavaju naše neispunjene želje, može biti zanimljiv način razumevanja snova. Iako analiziranje snova zahteva neku vrstu posvećenosti (počevši od zapisivanja snova čim se probudite), ono takođe donosi koristi. Kada bolje razumete svoje snove, možete primetiti značajne informacije o svakodnevnom životu. To uključuje vaše anksioznosti, stresove i konflikte. Osim toga, možda ćete početi pronalaziti značenje u svojim snovima. Takođe, analiziranje snova vam može pomoći da rešite probleme ili konflikte s kojima se suočavate.

Iako analiziranje snova zahteva neku vrstu posvećenosti, donosi i koristi. Kada bolje razumete svoje snove, možete primetiti značajne informacije o svakodnevnom životu.

Uopšteno govoreći, biti svesniji negativnih ili neželjenih misli ima svoje prednosti u pogledu zdravlja. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ne potiskuju svoja osećanja ili misli tokom dana bolje spavaju i manje sanjaju o potisnutim mislima. Takođe imaju manje stresa i anksioznosti i manje su podložni mentalnim zdravstvenim problemima. Sve ove koristi ukazuju na to da je identifikovanje i oslobađanje potisnutih misli korisno za vaše zdravlje.

Kako zapamtiti snove?

Od konzumiranja dodatne vode do ponavljanja fraza, postoji nekoliko tehnika koje mogu vam pomoći da lakše zapamtite svoje snove. Samo ne zaboravite svesku i olovku.

Zato što je sećanje na snove jače kada se probudite usred noći, ponekad praktičari preporučuju da popijete dodatnu vodu (dve do tri čaše) odmah pre spavanja. To vam može pomoći da lakše zapamtite svoje snove iz sredine noći. Takođe možete sećati kratkih snova, poput onih koje imate kada prvi put zaspite. Možete pokušati da tri puta ponovite frazu “Zapamtiću svoje snove” pre nego što zaspite kao vrstu podsetnika vašem mozgu da se seti snova.

Kada se probudite, nemojte se pomerati, govoriti ili činiti bilo kakav drugi pokret. Umesto toga, trudite se da se setite sna tako što ćete proći kroz svaki trenutak u mislima. Istraživači predlažu da ostanete mirni barem nekoliko minuta, dajući sebi vremena da se ponovo uronite u san i prikupite što više informacija. Zatim to zapišite. Pokušajte to da radite (uz ponavljanje fraze) dve nedelje kako biste bolje zapamtili svoje snove.

Zaključak

Tumačenje snova, bilo da je u Frejdovom stilu ili ne, može biti zanimljiv alat koji vam pomaže da bolje razumete sebe. Kada se posmatra u kontekstu više od jednog veka dodatnih istraživanja, Frejdova teorija snova može pružiti dodatni način sagledavanja našeg podsvesnog uma. Ona sugeriše da naši snovi izražavaju naše podsvesno, i proučavajući ih, možda ćemo moći bolje da razumemo sebe i kako se odnosimo prema svetu uopšte.