Otkrijte svoj broj karmičkog duga i svoju pravu sudbinu.

Karmički brojevi duga su navodno brojevi s kojima se osećate privučeni ili imate vezu, a koji mogu imati značenje u vašem životu. Teorija je da su ovi brojevi povezani sa vašom prošlom karmom i da njihovim razumevanjem možete poboljšati svoju trenutnu situaciju. Karmički dug iz prošlog života takođe može uticati na vaš trenutni život i može vas kočiti. Karmički brojevi duga mogu se pojaviti na različite načine, uključujući brojeve telefona, adrese, datume rođenja, pa čak i brojeve socijalnog osiguranja.

Sadržaj

U nekim slučajevima, možete osećati snažnu vezu sa određenim brojem, a da ne znate zašto. Ako verujete da imate karmički dug, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da pokušate poboljšati svoju situaciju.

Prvo je važno postati svestan karmičkih brojeva duga u svom životu i njihovog značenja. Kada to uradite, možete pokušati napraviti promene u svom životu koje će vam pomoći da smanjite ili eliminišete svoj karmički dug.

To može uključivati pozitivne promene u ličnim odnosima ili korake ka poboljšanju finansijske situacije. Ako uspete napraviti ove promene, kaže se da možete poboljšati trenutne okolnosti svog života i smanjiti ili eliminisati karmički dug.

Karmički broj duga je jedinstven broj koji se određuje na osnovu vaših životnih lekcija i onoga na čemu radite u ovom životu. To je broj koji odgovara lekcijama koje još treba da naučite i onima koje ste već savladali.

Dok prolazite kroz karmičke brojeve, počećete da vidite gde ste možda zaglavljeni i šta treba promeniti da biste mogli nastaviti sa svojom životnom svrhom.

Prema numerolozima, postoje četiri karmička broja duga – 13, 14, 17 i 19. Ti četiri broja imaju posebna značenja i otkrivaju određeni skup izazova i prepreka s kojima se treba suočiti ili lekcije koje trebamo naučiti tokom ovog života.

Svaki karmički broj duga će se osvrnuti na glavne oblasti vašeg života:

 • Odnosi – Ovo se odnosi na to koliko dobro komuniciramo s drugim ljudima. Ako postopostoje nerešeni problemi s članovima porodice, prijateljima ili kolegama, to će se odraziti na naše odnose.
 • Zdravlje – Ovo obuhvata fizičke i mentalne zdravstvene probleme koji nas mogu na neki način uticati. Na primer, ako se suočavam s depresijom ili anksioznošću zbog traumatičnih događaja iz prošlog života i ne suočavam se s tim problemima na pravi način, moji mentalni zdravstveni problemi će se nastaviti i u ovom životu, kao i u budućim životima, sve dok se konačno ne reše!
 • Novac – Finansijski aspekt našeg života takođe odražava naše prošle živote i način na koji smo se nosili s novcem u tim vremenima.

Ako vam treba pomoć da otkrijete istinu o svojim životnim lekcijama, možete koristiti ovaj broj da saznate više o tome šta treba uraditi i kako se te lekcije odnose na vašu trenutnu situaciju.

Karmički broj duga je izuzetno važan numerološki broj koji može vam pomoći da razumete kako privlačite novac i bogatstvo u svoj život. Karmički broj duga je različit za svaku osobu jer se bazira na datumu rođenja i numerološkim uticajima koji su se događali u kosmosu kada ste se rodili.

Iako je vaš karmički broj duga važan, postoji širi koncept karmičkog duga koji može biti koristan za razumevanje pre nego što saznate svoj karmički broj duga.

Znakovi karmičkog duga

Znakovi karmičkog duga su prisutni u životu ljudi koji veruju u ovu koncepciju. Evo nekoliko mogućih znakova karmičkog duga:

 1. Ponavljajući obrasci ili situacije – Osoba može primetiti da se stalno susreće s istim izazovima ili problemima u različitim oblastima svog života. Ovi ponavljajući obrasci mogu ukazivati na prisustvo karmičkog duga.
 2. Neprekidne teškoće – Osoba može iskusiti kontinuirane teškoće u različitim aspektima svog života, kao što su finansijski problemi, zdravstveni problemi ili problemi s odnosima. Ove teškoće mogu biti znakovi da postoji nešto što treba razrešiti iz prošlih života.
 3. Intenzivne emotivne reakcije – Osoba može imati snažne emotivne reakcije na određene situacije ili ljude, koje prevazilaze uobičajenu reakciju. Ove emotivne reakcije mogu biti povezane s karmičkim dugom i prethodnim iskustvima.
 4. Snažna privlačnost ili odbojnost prema određenim ljudima – Osoba može osećati snažnu privlačnost ili odbojnost prema određenim ljudima, bez jasnog razloga. Ova privlačnost ili odbojnost mogu biti povezane s prethodnim odnosima iz prošlih života.
 5. Osećaj da nešto nedostaje – Osoba može imati osećaj da nešto nedostaje u svom životu, bez obzira na postignuća ili materijalni uspeh. Ovaj osećaj može ukazivati na potrebu da se razreše karmički dugovi radi postizanja unutrašnjeg mira i ispunjenja.

Važno je napomenuti da tumačenje i značenje karmičkog duga može varirati između različitih duhovnih tradicija i individualnih uverenja.

Procenite svoj karmički dug

Kako saznati da li imate karmički dug? Možete saznati svoj karmički dug i putem naše procene karmičkog duga. Iako je ovo drugačiji mehanizam od Karmičkog broja duga, osnove su iste i dobićete smernice o svom životu i karmičkom dugu. Najbolje od svega, besplatno je.

Šta je Numerologija Karmičkog Broja?

Numerologija karmičkog broja je proučavanje brojeva i kako se oni odnose na ljude, mesta i događaje. Kao i astrologija, numerologija je metoda proricanja, proučavanje koje otkriva mističnu međusobnu povezanost između brojeva, slova i obrazaca.

Ova praksa se odnosi na duhovnu energiju koja nas okružuje u svakom trenutku. Ova energija utiče na naše misli, osećanja, emocije i postupke. Naš karmički broj može biti određen upotrebom numerologije putem našeg datuma rođenja i imena.


Kako da izračunam svoje karmičke brojeve duga?

Četiri karmička broja duga su 13, 14, 17 i 19, a njihovo izračunavanje je jednostavan proces. Dva značajna načina da odredite svoj karmički broj duga su:


Na osnovu Dana Rođenja

Ovo je najlakši i najbrži način. Uključuje upoređivanje vašeg dana rođenja sa karmičkim brojevima duga. Ako se vaš rođendan poklapa sa vrednostima 13, 14, 16 ili 19, onda ovi brojevi automatski ukazuju na povezanost sa vašim karmičkim dugom.

Na primer, ako ste rođeni 19. januara, ’19’ kao odgovarajući broj je vaš karmički broj.

Na osnovu Broja Životne Staze

Još jedan način za identifikaciju vašeg karmičkog duga je računanje Broja Životne Staze. Broj Životne Staze osobe je veoma značajan i povezan je sa njihovim najautentičnijim bićem. Takođe se naziva i Broj Sudbine i blisko predstavlja vaše intrinzične osobine ličnosti.

Broj Životne Staze se računa tako što se saberu svi brojevi datuma rođenja – godina rođenja, mesec rođenja i dan, i dobije taj zbir kao jednocifreni broj.

Na primer, za osobu rođenu 2. oktobra 1990. godine, njen Broj Životne Staze bio bi:

0 + 2 = 2

1 + 0 = 1

1 + 9 + 9 + 0 = 19

Zbir: 2 + 1 + 19 = 22

22 se ponovo smanjuje na jednocifreni broj – 2 + 2 = 4

U ovom slučaju, vaš Broj Životne Staze je 4. Broj Životne Staze 4 = Karmički broj duga 13

To znači da nosite kosmičke obaveze koje treba da isplatite.


Ako nemate karmički broj duga,

~ otkriva da niste povezani sa životnim putem drugih ljudi. To je dobra stvar!

~ ukazuje da je vaša energija slobodna i čista i da se niko ne može vezati za vašu karmu. To je retki dar i događa se samo najnaprednijim bićima.

~ ukazuje da ste potpuno izlečili prethodne životne probleme i da oni više ne postoje u ovom životu. To je retki scenario, ali nije potpuno nemoguć.

Karmički broj duga 6

On predstavlja ravnotežu, harmoniju i pravdu. Takođe simbolizuje intuitivnost i inspiraciju.

Karmički broj duga 7

Ovaj broj predstavlja rast, promene i učenje. Sedmica treba da se uzme u obzir u kombinaciji sa drugim brojevima u vašoj numerološkoj karti, jer može imati drugačije značenje kada se pojavi zajedno sa drugim brojevima.

Karmički broj duga 13

Broj 13 je broj majstora. On simbolizuje transformaciju, ponovno rođenje i promene. Broj 13 može označiti početak novog ciklusa u vašem životu.

Kako se osloboditi karmičkog broja duga 13?

Prvi korak je postati svestan da ste u dugu.

Ova svest je prvi korak ka prevazilaženju mentalnih blokada za oproštaj i isceljenje. Kada postanete svesni svog karmičkog duga, važno je preuzeti odgovornost za svoje mentalne i fizičke postupke. Sve što treba da uradite je da prihvatite i preuzmete odgovornost za svoje prošle postupke. Preusmeravanje fokusa sa okrivljavanja drugih ili Božanstva – ka sopstvenim karmama i životnim odlukama omogućiće putovanje ka samootkrivanju.

Sledeći korak je OPROST. Budite ljubazni i oprostite sebi. Opraštanje sebi je teško jer uvek tražimo odobrenje i prihvatanje izvan sebe. Možda će vam neko drugi oprostiti, ali ako se vi sami ne oprostite, onda nije važno šta bilo ko kaže ili uradi jer vaš um neće otpustiti prošlost. Možda se borite sa svojim unutrašnjim kritičarem, ali jednostavno prihvatite da je oproštaj izbor; mudriji izbor!

Sledeći korak je moliti Boga (ili bilo koju višu silu u koju verujete) za pomoć u opraštanju sebi i drugima koji su bili uključeni u situaciju gde je naneta šteta ili su izrečene reči koje su povredile tuđa osećanja ili reputaciju, a to nije bila vaša namera. Imajte veru i molite se Bogu za vođstvo, mudrost i strpljenje u suočavanju sa ovom situacijom kako bi svi uključeni mogli imati koristi.

Karmički broj duga 14

Karmički broj duga 14 je jedan od najizazovnijih brojeva u celokupnom numerološkom sistemu. Osobe sa ovim brojem imaju tendenciju da budu introvertirane i osećaju veoma snažnu povezanost sa drugim ljudima. Problem je u tome što često ne znaju kako da adekvatno izraze svoja osećanja ili potrebe. Takođe mogu biti preosetljivi i defanzivni kada neko ne uspe da ih razume.

Karmički broj duga 16

Osoba sa brojem 16 stiče dugove iz prošlih života i treba da ih otplati u ovom životu. Dugovi mogu biti vezani za novac, imovinu ili odnose. Osoba može imati osećaj da radi za nekoga drugog i da ne napreduje u životu. Može se osećati kao da je u poslu koji joj ne odgovara ili jednostavno nije zadovoljna uopšte.

Kako se osloboditi karmičkog broja duga 16?

Postoji mnogo načina da se oslobodite ovog karmičkog duga. Jedan način je jednostavno otpustiti prošlost i krenuti dalje sa svojim životom uz veru i predaju.

Drugi način je da oprostite sebi ili drugima za greške i nepravde iz prošlosti. Takođe možete izvoditi filantropiju, nesebičnost i ljubaznost, što će vam pomoći da razvijete zadovoljstvo i privučete bogatstvo u svom životu.

Karmički broj duga 19

Karmički broj duga 19 se smatra izuzetno moćnim u numerologiji jer sadrži sve druge brojeve u sebi (1+9=10). Takođe je poznat kao Majstorski broj jer njegova vibracija predstavlja vladanje nad životnim situacijama; ovo vladanje dolazi iz iskustva više života i učenja iz svih njih.

Da li svako ima karmički broj duga?

Kratki odgovor je da i da i ne.

Dugi odgovor je da svako ima karmički broj duga, ali je relevantan samo ako ste na putu prosvetljenja. Ako niste na ovom putu, onda vaš karmički broj duga uopšte nije bitan. To je zato što je svrha života da se probudimo, a ne da postignemo prosvetljenje.

Ako se nalazite na putu prosvetljenja i stežete za znanjem, bićete u mogućnosti da radite na svojim karmičkim dugovima svesno. Veoma je važno da transformišete svoju karmu kako biste postali oslobođeni od patnje.

Kako pronaći svoju karmičku lekciju?

Jedan od najboljih načina da otkrijete svoju karmičku lekciju je posmatranje onoga što se dešava u vašem životu upravo sada. To uključuje obrasce u vašem životu, nerešene probleme i ponavljajuće izazove. Vaša saznanja mogu vam pomoći da identifikujete da li trebate naučiti neke vredne lekcije koje su važne za vašu dušu.

Ako imate problema sa novcem ili sabotirate svoje odnose, to je verovatno povezano sa nečim što se dogodilo u prošlom životu. Takođe, ako se suočavate sa nekim neuobičajenim zdravstvenim problemom ili hroničnom bolešću poput raka, moždanog udara, itd, to može biti povezano sa prošlim životom.

Šta to znači kada nemate karmičke lekcije?

U većini škola mišljenja postoji koncept karmičkog broja. Ideja je da svako ima jedinstveni karmički broj, koji se može dobiti sabiranjem datuma rođenja. Taj kombinovani broj navodno predstavlja vaš životni put ili sudbinu.

Mnoge škole mišljenja veruju u ovaj koncept, uključujući numerologiju i astrologiju. Neki ljudi veruju da karmički broj ima veze sa našim načinom rođenja, dok drugi misle da ima veze sa načinom na koji živimo i kako smo odgajani kao deca.

Ako želite da saznate šta ovo znači za vas lično, najbolje je da se obratite stručnjaku za ovu temu. Oni će vam moći reći da li postoje neki problemi sa vašim životnim putem ili da li možete očekivati neke značajne promene u budućnosti.

Kako da znam da sam isplatio karmički dug

Najbolji način da saznate je kroz sopstveno iskustvo. Ako uspevate da se nosite sa teškim situacijama sa lakoćom, imate osećaj da ste izvukli lekcije iz iskustava i općenito se osećate dobro u vezi sa sobom i drugim ljudima, tada verovatno ste isplatili svoj karmički dug. S druge strane, ako osećate da je život nepravedan, da su ljudi protiv vas i da je svet nerazuman, tada još uvek ima posla koji treba obaviti.

Kako prekinuti karmički ciklus?

Promena uzoraka zahteva vreme i strpljenje. Održavajte kontrolu nad emocijama praktikujući samosvest.

Pustite: Pustiti ne znači da zaboravite nešto ili nekoga. Pustiti znači da oslobađate svoju vezanost prema stvarima koje vas na bilo koji način povređuju. Kada prihvatimo stvarnost onakvu kakva jeste, bez očekivanja ili zahteva od života, tada pustiti možemo kroz meditaciju i vežbe disanja. Meditacija nam pomaže da prevaziđemo i oslobodimo se svih misli koje su se javile u našim umovima kako ne bismo bili vezani za njih, i razvijajući samosvest o sopstvenom postojanju, pomaže nam da naučimo kako da preuzmemo odgovornost za svoje misli, osećanja i postupke umesto da krivimo druge za njih. Saznajte više o odvajanju.

Budite razumni: Postoji izreka koja glasi: “Kada smo povređeni, često povređujemo druge.” I to je istina. Kada smo povređeni, od drugih ili od samih sebe, često povređujemo druge. A ponekad, to nas više boli od bilo čega drugog.

Najvažnija stvar koju možete da uradite je da budete razumevajući. Razumeti da ljudi imaju situacije i okolnosti i mnogo faktora koji objašnjavaju njihovo ponašanje. Očekivanja su upravo to: očekivanja. Ona nisu obećanja.

Okrenite se unutra: Okrenuti se unutra znači da se okrenemo od svega što je spolja i usmerimo se ka našem sopstvu. To znači da prestanemo da tražimo validaciju od drugih ili tražimo odgovore izvan sebe. To znači da prestanemo da pokušavamo da popravljamo nešto što ne može biti popravljeno – naš um. Umesto toga, fokusiramo se na popravljanje sebe tako što postajemo svesni šta radimo pogrešno (ili ispravno!).

Jedino što je važno je unapređenje sopstva jer će sve drugo na kraju iščeznuti – čak i ljudi! Saznajte više o zakonu karme.

Da li se karmički dug može preneti na drugu osobu?

Da li se vaš karmički dug može preneti na drugu osobu je pitanje oko kojeg se žestoko raspravlja. Neki veruju da osoba može preuzeti teret nekog drugog, dok drugi tvrde da to nije moguće. Mnogi veruju u koncept karme i kako ona utiče na naše živote danas, mada neki uopšte ne prihvataju tu ideju. U hinduizmu se veruje da duhovni guru preuzima vaš karmički dug kada vas inicira.

Prema budizmu, karmički dug može biti prenet sa jedne osobe na drugu putem saosećanja i oprosta. Na primer, ako neko nešto loše učini nekoj osobi ili grupi, ali kasnije se pokaje zbog svog dela i zatraži oprost, tada će se svaka negativna karma koju su akumulirali preneti na osobu koja im oprosti. To omogućava obema stranama da idu dalje bez nošenja bilo kakvog tereta iz svojih prošlih postupaka.

Kako da izmirim karmički dug?

Izmirivanje karmičkog duga je doživotno putovanje. Mi stvaramo karmu kroz naše misli, reči i dela. Naša dela mogu biti ili pozitivna ili negativna. Rezultat naše karme određuje šta nam se dešava u ovom životu i sledećem.

Vaše karmičke transakcije su vaša odgovornost. Karma iz prethodnog života utiče na kvalitet i prirodu vašeg trenutnog života. Ako imamo lošu karmu, doživećemo nepovoljne događaje i u ovom životu. Ako smo akumulirali dobru karmu, doživećemo pozitivne događaje u ovom životu.

Kontemplativna meditacija ili bilo koji oblik meditacije koji pomaže jasnoći uma ili vežba odricanja, samosvesti, praktikovanje oprosta, empatije i prihvatanja, svakodnevno vođenje dnevnika, daju veliki doprinos donošenju pravih odluka, izgovaranju pravih reči, činjenju pravih stvari i uspostavljanju harmonije i ravnoteže u životu.

Rezervišite Konsultacije

  Ime i prezime*:

  Vaš e-mail* (navedite ispravan mail kako bi mogli da Vas kontaktiramo):

  Datum Rođenja:

  Izaberite Uslugu:

  Da li imate Pitanje?

  Vaša Poruka: