Asteroid Lachesis, koji nosi brojčanu oznaku 120, nazvan je po jednoj od tri Moire, grčkih boginja sudbine, koje su određivale dužinu života ljudi. Lachesis je posebno bila zadužena za merenje niti života, odlučujući koliko će dugo neko živeti. U astrologiji, Lachesis simbolizira teme povezane sa sudbinom, dužinom trajanja događaja ili faza života, i promenama koje su sudbinski određene.

Simbolika asteroida Lachesis

Asteroid Lachesis može simbolizirati:

 • Sudbina i određenje: Naglašava neizbežne promene i događaje koji su ‘predodređeni’ ili koji imaju duboki uticaj na tok života osobe.
 • Transformacija i tranzicija: Može ukazivati na značajne prelomne tačke u životu, kao što su velike životne promene, završeci i novi počeci.
 • Vreme i trajanje: Simbolizira periodičnost i faze života, kao i sposobnost osobe da upravlja vremenom i promenama koje vreme donosi.

Uticaj asteroida Lachesis u natalnoj karti

Položaj asteroida Lachesis u natalnoj karti može otkriti kako osoba doživljava i reaguje na neizbežne promene u svom životu, kako upravlja prelomnim tačkama i kako percipira svoju sudbinu.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Lachesis manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Lachesis.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Lachesisovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Lachesis u kućama natalne karte

 • Prva kuća: Može ukazivati na osobu čija je ličnost snažno oblikovana sudbinskim događajima; promene u identitetu mogu biti česte i značajne.
 • Osma kuća: Tradicionalno povezana sa transformacijom i obnovom, Lachesis u ovoj kući može naglasiti duboke promene koje se dešavaju kroz krize ili intenzivne emocionalne iskustva.
 • Dvanaesta kuća: Može ukazivati na sudbinske događaje koji su skriveni ili koji se dešavaju u podsvesti, često kroz duhovne ili nesvesne procese.

Lachesis u znakovima zodijaka

 • Lachesis u Škorpiji: Može pojačati emocionalnu intenzitet i strast kao izvore dubokih transformacija. Osobe s ovim položajem mogu proživeti sudbinske promene koje su povezane sa emocionalnim ili finansijskim krizama.
 • Lachesis u Ribama: Naglašava intuiciju i empatiju kao sredstva za navigaciju kroz sudbinske događaje, često kroz duhovno osvešćenje ili umetničko izražavanje.


Značenje asteroida Lachesis u svakoj kući natalne karte

Asteroid Lachesis u Prvoj Kući

Kada se Lachesis nalazi u prvoj kući, to može ukazivati na osobu čiji je život pun značajnih i često iznenadnih preokreta koji direktno utiču na identitet i samosvest osobe. Takve osobe mogu često prolaziti kroz faze intenzivne lične transformacije.

Asteroid Lachesis u Drugoj Kući

Lachesis u drugoj kući može naglasiti teme sudbine povezane sa finansijama i materijalnim vrednostima. Ova pozicija sugeriše da su velike promene u materijalnom statusu osobe često neizbežne i mogu imati dubok uticaj na njen život.

Asteroid Lachesis u Trećoj Kući

U trećoj kući, Lachesis može ukazivati na sudbinske promene koje dolaze kroz komunikaciju, učenje ili odnose sa rođacima. Osobe s ovim položajem mogu doživljavati prekretnice u životu kroz informacije koje primaju ili šire.

Asteroid Lachesis u Četvrtoj Kući

Lachesis u četvrtoj kući može ukazivati na sudbinske događaje u domu ili u porodičnom životu. Promene u porodičnoj dinamici ili u životnom prostoru mogu biti česte i značajne, često sa dalekosežnim posledicama.

Asteroid Lachesis u Petoj Kući

Kada se Lachesis nalazi u petoj kući, to može ukazivati na prekretnice u kreativnom izražavanju, romantičnim vezama ili u odnosu sa decom. Ova pozicija može doneti promene koje duboko utiču na osobne zadovoljstva i hobije.

Asteroid Lachesis u Šestoj Kući

U šestoj kući, Lachesis može naglasiti važnost adaptacije na neizbežne promene u radnom okruženju ili u zdravstvenom stanju. Osobe s ovim položajem mogu doživeti značajne preokrete koji utiču na njihovu svakodnevnicu i obaveze.

Asteroid Lachesis u Sedmoj Kući

Lachesis u sedmoj kući može ukazivati na sudbinske promene u partnerskim odnosima. Ovo može uključivati značajne prelomne tačke u brakovima, poslovnim partnerstvima ili dugoročnim odnosima.

Asteroid Lachesis u Osmoj Kući

U osmoj kući, Lachesis može ukazivati na duboke transformacije koje se dešavaju kroz krizne situacije ili intenzivne emocionalne iskustva. Ovo može uključivati nasleđivanja, financijske krize ili psihološke proboje.

Asteroid Lachesis u Devetoj Kući

Lachesis u devetoj kući može sugerisati na sudbinske promene kroz visoko obrazovanje, duhovno putovanje ili međunarodne veze. Ove promene mogu duboko uticati na filozofske ili životne perspektive osobe.

Asteroid Lachesis u Desetoj Kući

Kada se Lachesis nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na karijerne prekretnice koje su sudbinski određene. Osobe s ovim položajem mogu doživeti značajne uspone i padove u svojoj profesionalnoj karijeri.

Asteroid Lachesis u Jedanaestoj Kući

Lachesis u jedanaestoj kući može naglasiti preokrete koji dolaze kroz društvene krugove ili zajedničke projekte. Ove promene mogu uticati na dugoročne ciljeve i ambicije osobe, kao i na njen odnos sa prijateljima i grupama.

Asteroid Lachesis u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Lachesis može ukazivati na unutrašnje, često nesvesne promene koje su sudbinske prirode. Osobe s ovim položajem mogu doživeti duboke duhovne ili psihičke transformacije koje fundamentalno menjanju njihovo biće.

Značenje asteroida Lachesis u svakom znaku zodijaka

Asteroid Lachesis u Ovnu

Lachesis u Ovnu može ukazivati na osobe koje doživljavaju prelomne trenutke kroz akciju i inicijativu. Ove osobe mogu instinktivno prepoznati trenutke kada je potrebno preuzeti rizik ili započeti nove početke koji mogu drastično promeniti njihov životni put.

Asteroid Lachesis u Biku

U Biku, Lachesis naglašava prekretnice koje su povezane s materijalnim resursima, stabilnošću i fizičkim blagostanjem. Osobe s ovim položajem mogu doživljavati sudbinske promene kroz financijske odluke, sticanje ili gubitak imovine.

Asteroid Lachesis u Blizancima

Lachesis u Blizancima može ukazivati na osobe koje doživljavaju sudbinske promene kroz komunikaciju, učenje, i odnose s bližnjima. Intelektualne odluke ili informacije koje stižu u ključnim trenucima mogu imati dalekosežne posledice.

Asteroid Lachesis u Raku

U Raku, Lachesis može istaknuti emotivne i porodične prekretnice koje duboko utiču na lični identitet. Emocionalna stanja ili domaći događaji mogu biti ključni za sudbinske promene u životu osobe.

Asteroid Lachesis u Lavu

Lachesis u Lavu može doneti prelomne trenutke kroz kreativno izražavanje, ljubavne veze ili odnose sa decom. Osobe s ovim položajem mogu doživeti dramatične promene koje su često vidljive drugima i koje mogu uticati na njihovu javnu sliku.

Asteroid Lachesis u Devici

U Devici, Lachesis naglašava sudbinske promene kroz rad, zdravstvena stanja ili svakodnevne rutine. Precizni trenuci odluka ili promene navika mogu radikalno preoblikovati kako osoba živi svoj život.

Asteroid Lachesis u Vagi

Lachesis u Vagi može ukazivati na ključne promene koje dolaze kroz partnerske odnose, pravne odluke ili javne angažmane. Ove osobe mogu doživeti značajne trenutke izbora ili promene u odnosima koji postavljaju temelje za njihovu budućnost.

Asteroid Lachesis u Škorpiji

U Škorpiji, Lachesis može pojačati emocionalnu intenzitet i strast kao izvore sudbinskih promena. Krize, duboke emocionalne veze ili finansijske operacije mogu biti katalizatori za transformaciju.

Asteroid Lachesis u Strelcu

Lachesis u Strelcu može ukazivati na osobe koje doživljavaju prelomne trenutke kroz putovanja, obrazovanje ili filozofiju. Širenje horizonta ili istraživanje novih ideja može imati sudbinski uticaj na njihov životni put.

Asteroid Lachesis u Jarcu

Kada je Lachesis u Jarcu, osobe mogu doživljavati ključne promene u karijeri ili društvenom statusu. Odluke i akcije koje su fokusirane na dugoročne ciljeve mogu rezultirati sudbinskim preokretima.

Asteroid Lachesis u Vodoliji

U Vodoliji, Lachesis može doneti sudbinske promene kroz inovacije, tehnologiju ili društvene pokrete. Osobe s ovim položajem često doživljavaju prekretnice koje su povezane sa grupnim aktivnostima ili tehnološkim napretkom.

Asteroid Lachesis u Ribama

Lachesis u Ribama može ukazivati na osobe koje doživljavaju ključne trenutke kroz duhovne, umetničke ili humanitarne aktivnosti. Intuitivne i nesvesne snage mogu biti moćni vodiči koji vode ka sudbinskim promenama u njihovim životima.

Zaključak

Asteroid Lachesis u natalnoj karti pruža uvid u kako osoba doživljava sudbinske trenutke, prelomne tačke i kako upravlja neizbežnim promenama u svom životu. Razumevanje položaja Lachesis može pomoći u shvatanju dubokih transformacija.