Asteroid Midas, koji nosi brojčanu oznaku 1981, nazvan je po legendarnom kralju Midasu iz grčke mitologije, koji je bio poznat po svojoj sposobnosti da sve što dodirne pretvori u zlato. U astrologiji, Midas simbolizira teme povezane sa bogatstvom, materijalnim dobitkom, ali i pohlepom ili posledicama preterane žudnje za materijalnim.

Simbolika asteroida Midas

Asteroid Midas može simbolizirati:

 • Bogatstvo i materijalni uspeh: Naglašava potencijal za sticanje bogatstva i sposobnost za materijalno prosperiranje.
 • Pohlepa i posledice: Može ukazivati na negativne posledice koje mogu nastati usled preterane fokusiranosti na materijalno bogatstvo.
 • Transformacija i moć: Simbolizira moć transformacije stvarnosti kroz materijalno, kao i sposobnost uticaja i promene kroz finansijske sposobnosti.

Uticaj asteroida Midas u natalnoj karti

Položaj asteroida Midas u natalnoj karti može otkriti kako osoba pristupa finansijskim pitanjima, njene sposobnosti za sticanje bogatstva, kao i potencijalne izazove ili prepreke koje mogu nastati usled njene težnje ka materijalnom.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Midasom manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Midasa.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Midasovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Midas u kućama natalne karte

 • Prva kuća: Može ukazivati na osobu koja javno pokazuje svoje bogatstvo ili koja se možda identificira sa svojim finansijskim statusom.
 • Druga kuća: Tradicionalno povezana s finansijama i ličnim vrednostima, Midas u ovoj kući može naglasiti veliki potencijal za sticanje bogatstva, ali i izazove povezane sa materijalnim posedovanjem.
 • Deseta kuća: Može ukazivati na karijeru koja je usko vezana za finansije ili na uspeh koji donosi materijalne dobitke, ali može takođe nositi rizike vezane za pohlepu ili etičke dileme.

Midas u znakovima zodijaka

 • Midas u Biku: Može pojačati težnju za materijalnom sigurnošću i sposobnost za sticanje bogatstva kroz upornost i praktičan pristup.
 • Midas u Jarcu: Naglašava disciplinovan i strukturiran pristup finansijama, sa fokusom na dugoročne investicije i materijalnu stabilnost.


Značenje asteroida Midas u svakoj kući natalne karte

Asteroid Midas u Prvoj Kući

Kada se Midas nalazi u prvoj kući, to može ukazivati na osobu koja javno pokazuje svoje bogatstvo ili koja se snažno identifikuje sa svojim materijalnim statusom. Ova pozicija može sugerisati da su finansijski uspeh i materijalna dobra ključni za samopouzdanje i identitet osobe.

Asteroid Midas u Drugoj Kući

Midas u drugoj kući može naglasiti izraženi potencijal za sticanje materijalnog bogatstva kroz osobne sposobnosti, rad i ulaganje. Ova pozicija takođe upućuje na to da je finansijska sigurnost od izuzetne važnosti za osobu, ali može doneti i izazove povezane sa pohlepom ili prekomernom vezanošću za materijalno.

Asteroid Midas u Trećoj Kući

U trećoj kući, Midas može ukazivati na sposobnost sticanja i deljenja znanja o finansijama, investicijama ili ekonomiji. Osobe s ovim položajem mogu biti vešte u komunikaciji o finansijskim temama i mogu profitirati kroz pisanje, predavanja ili trgovanje.

Asteroid Midas u Četvrtoj Kući

Midas u četvrtoj kući može ukazivati na značaj materijalne sigurnosti unutar doma ili porodice. Ove osobe mogu težiti ka stvaranju komfornog i sigurnog domaćeg okruženja, često kroz investicije u nekretnine ili druge dugoročne materijalne resurse.

Asteroid Midas u Petoj Kući

Kada se Midas nalazi u petoj kući, to može ukazivati na sklonost ka luksuznim hobijima, skupim zabavama ili investicijama u kreativne poduhvate. Ova pozicija takođe može reflektovati profit kroz rizikovanje u finansijskim spekulacijama ili kroz umetnost.

Asteroid Midas u Šestoj Kući

U šestoj kući, Midas može istaći važnost materijalne kompenzacije i finansijske sigurnosti kroz radno mesto. Osobe s ovim položajem mogu biti posebno uspešne u finansijskim aspektima svoje profesije i imati sposobnost za detaljno finansijsko planiranje.

Asteroid Midas u Sedmoj Kući

Midas u sedmoj kući može ukazivati na finansijske benefite koji dolaze kroz partnerstva ili brak. Ova pozicija također može implicirati da osoba privlači partnere koji su sami po sebi bogati ili koji mogu doprinijeti zajedničkom materijalnom obilju.

Asteroid Midas u Osmoj Kući

U osmoj kući, Midas može ukazivati na sposobnost privlačenja bogatstva kroz nasleđa, zajedničke investicije ili finansijske transakcije kao što su zajmovi ili osiguranja. Ove osobe mogu biti veoma sposobne za upravljanje tuđim novcem.

Asteroid Midas u Devetoj Kući

Midas u devetoj kući može sugerisati na potencijal za sticanje obilja kroz međunarodnu trgovinu, visoko obrazovanje ili objavljivanje. Osobe s ovim položajem mogu težiti širenju svojih financijskih horizonta i nalaziti sreću u istraživanju i učenju.

Asteroid Midas u Desetoj Kući

Kada se Midas nalazi u desetoj kući, to može ukazivati na uspeh i sreću u karijeri koja je povezana s finansijama, investicijama ili upravljanjem bogatstvom. Osobe s ovim položajem često su prepoznate po svojim profesionalnim dostignućima koji donose materijalno bogatstvo.

Asteroid Midas u Jedanaestoj Kući

Midas u jedanaestoj kući može naglasiti finansijske dobitke kroz društvene grupe, organizacije ili zajedničke poduhvate. Ovo može biti osoba koja profitira od svojih društvenih veza ili koji radi na projektima koji promovišu zajedničko dobro.

Asteroid Midas u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Midas može ukazivati na skrivene ili podsvjesne izvore bogatstva. Osoba može imati tajne beneficije ili možda nevidljive resurse koji na neki način doprinose njenom materijalnom blagostanju, ili može biti velikodušna na načine koji nisu javno poznati.

Značenje asteroida Midas u svakom znaku zodijaka

Asteroid Midas u Ovnu

Midas u Ovnu može ukazivati na osobe koje imaju snažnu inicijativu i entuzijazam za stvaranje bogatstva. One mogu biti pioniri u novim finansijskim poduhvatima i često preuzimaju rizike koji mogu doneti velike dobitke.

Asteroid Midas u Biku

U Biku, Midas naglašava težnju ka materijalnoj stabilnosti i dugoročnoj sigurnosti. Osobe s ovim položajem cene praktične i trajne investicije i imaju prirodni talent za akumulaciju bogatstva kroz upornost i strpljenje.

Asteroid Midas u Blizancima

Midas u Blizancima može ukazivati na osobe koje koriste svoje komunikacijske sposobnosti i intelektualnu agilnost za stvaranje obilja. One mogu biti vešte u pronalaženju novih prilika za zaradu kroz mrežu kontakata i trgovanje.

Asteroid Midas u Raku

U Raku, Midas može istaknuti emocionalnu povezanost s materijalnom sigurnošću. Osobe s ovim položajem često stavljaju naglasak na finansijsku sigurnost kao osnovu za emocionalno blagostanje i mogu biti posebno oprezne u upravljanju svojim i porodičnim finansijama.

Asteroid Midas u Lavu

Midas u Lavu može doneti sklonost ka raskošnom trošenju. Osobe s ovim položajem mogu uživati u luksuzu i mogu imati tendenciju da svoje bogatstvo koriste kako bi impresionirale druge ili poboljšale svoj društveni status.

Asteroid Midas u Devici

U Devici, Midas naglašava preciznost i analitičnost u finansijskom planiranju. Osobe s ovim položajem su često detaljno orijentisane kada je reč o budžetiranju i mogu biti veoma sposobne u pronalaženju najefikasnijih načina za upravljanje novcem.

Asteroid Midas u Vagi

Midas u Vagi može ukazivati na osobe koje stvaraju bogatstvo kroz harmonične partnerske odnose ili poslovne saradnje. One mogu imati sklonost ka pravednoj raspodeli bogatstva i mogu biti vešte u pregovaranju i održavanju finansijskog balansa.

Asteroid Midas u Škorpiji

U Škorpiji, Midas može pojačati sposobnost za upravljanje zajedničkim resursima i investicijama. Osobe s ovim položajem mogu imati duboku intuiciju za investicije i mogu se suočavati sa finansijskim krizama sa izraženom odlučnošću.

Asteroid Midas u Strelcu

Midas u Strelcu može ukazivati na osobe koje su sklonije rizičnijim finansijskim pothvatima ili međunarodnim investicijama. One mogu težiti širenju svojih finansijskih horizonta kroz obrazovanje, putovanja ili trgovinu.

Asteroid Midas u Jarcu

Kada je Midas u Jarcu, osobe mogu imati snažan smisao za disciplinu i odgovornost u finansijskom upravljanju. One su često usmerene na izgradnju dugoročne finansijske stabilnosti i mogu imati značajne ambicije u svojim karijerama vezanim za bankarstvo ili finansije.

Asteroid Midas u Vodoliji

U Vodoliji, Midas može doneti inovativan pristup finansijskom upravljanju. Osobe s ovim položajem mogu istraživati alternativne načine ulaganja, kao što su tehnološke start-up kompanije ili društveno odgovorna ulaganja.

Asteroid Midas u Ribama

Midas u Ribama može ukazivati na osobe koje mogu imati intuitivan pristup finansijama. One mogu biti sklonije finansijskim odlukama zasnovanim na instinktu ili emocionalnim vrednostima, i često su privučene humanitarnim ili umetničkim investicijama.

Zaključak

Asteroid Midas u natalnoj karti pruža uvid u finansijske sposobnosti osobe, njenu sklonost ka materijalnom prosperitetu, ali i potencijalne etičke i moralne dileme koje mogu proizaći iz težnje za bogatstvom. Razumevanje položaja Midasa može pomoći u shvatanju kako osoba upravlja svojim materijalnim resursima i kakvi izazovi mogu nastati na tom putu.