Asteroid Nessus, koji nosi brojčanu oznaku 7066, je imenovan po Kentauru Nessusu iz grčke mitologije. U mitologiji, Nessus je poznat po tome što je prevario Dejaniru, suprugu Herkula, da uzme njegovu otrovanu krv, što je na kraju dovelo do Herkulove smrti. U astrologiji, Nessus često simbolizuje teme zloupotrebe moći, osvete, manipulacije i dubokih emocionalnih trauma. Takođe može ukazivati na cikluse zlostavljanja ili sposobnost prepoznavanja i prekidanja tih ciklus.

Sadržaj

Simbolika asteroida Nessus

Asteroid Nessus može simbolizovati:

 • Zloupotreba i manipulacija: Odnosi se na potencijal osobe da postane žrtva ili počinitelj zloupotrebe ili manipulacije.
 • Osvešćivanje trauma: Može ukazivati na proces prepoznavanja uzoraka zloupotrebe u životu osobe i njihovo prekidanje.
 • Transformacija i iscjeljenje: Nessus takođe može simbolizovati mogućnost transformacije i iscjeljenja nakon dubokih emocionalnih ili psiholoških povreda.

Uticaj asteroida Nessus u natalnoj karti

Položaj asteroida Nessus u natalnoj karti može otkriti kako osoba upravlja pitanjima moći, manipulacije, i ličnih granica, kao i njihovu sposobnost da se izleče iz prošlih trauma.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane s Nessusom manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gdje se najviše osećaju uticaji Nessusa.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Nessusovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Nessus u kućama natalne karte

 • Prva kuća: Može ukazivati na osobu koja javno nosi teme Nessusa, možda kroz lične borbe ili kao zagovornik protiv zloupotrebe.
 • Četvrta kuća: Fokusira se na porodični život, gde Nessus može istaknuti obiteljske dinamike koje uključuju manipulaciju ili zloupotrebu.
 • Sedma kuća: Može istaknuti odnose koji su obilježeni nezdravim dinamikama moći ili manipulacijom, bilo u poslovnim ili ličnim partnerstvima.
 • Deseta kuća: Može ukazivati na profesionalne izazove povezane s moći i zloupotrebom, ili na karijeru u oblastima koje se bave ovim temama.

Nessus u znakovima zodijaka

 • Nessus u Škorpiji: Može pojačati teme moći, kontrole, i transformacije, istražujući duboke i često skrivene aspekte ljudske prirode.
 • Nessus u Vodoliji: Može ukazivati na izazove sa zloupotrebom moći u grupama ili organizacijama, kao i na inovativne pristupe u rješavanju ovih problema.

Značenje asteroida Nessus u svakom znaku zodijaka

Asteroid Nessus u Ovnu

Nessus u Ovnu može ukazivati na impulsivne tendencije prema dominaciji ili agresiji. Osobe sa ovim položajem mogu se suočiti s izazovima u upravljanju svojim impulsima, što može dovesti do situacija zloupotrebe moći ili nepromišljenih akcija koje štete drugima.

Asteroid Nessus u Biku

U Biku, Nessus može naglasiti pitanja kontrole i posesivnosti u materijalnom smislu. Osobe s ovim položajem mogu se suočavati s izazovima u vezi sa zloupotrebom materijalnih resursa ili manipulacijom kako bi osigurale svoju sigurnost i komfor.

Asteroid Nessus u Blizancima

Nessus u Blizancima može ukazivati na manipulativno ponašanje u komunikaciji. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoje verbalne sposobnosti na štetan način, bilo kroz laži, obmane ili manipulaciju informacijama.

Asteroid Nessus u Raku

U Raku, Nessus može istaknuti emocionalnu manipulaciju. Osobe sa ovim položajem mogu imati tendenciju da manipulišu drugima koristeći emocionalnu ucenu ili igrajući na kartu tuđih osećanja kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Asteroid Nessus u Lavu

Nessus u Lavu može doneti tendenciju ka egocentričnosti ili manipulaciji kako bi se privukla pažnja ili stekla moć. Osobe s ovim položajem mogu koristiti svoj šarm ili karizmu na štetan način, često zanemarujući potrebe drugih u potrazi za ličnim priznanjem.

Asteroid Nessus u Devici

U Devici, Nessus može ukazivati na sklonost ka kritičnosti ili perfekcionizmu koji može preći u kontrolu ili kritiku koja šteti drugima. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoje analitičke sposobnosti kako bi pronalazile slabosti kod drugih i manipulisale njima.

Asteroid Nessus u Vagi

Nessus u Vagi može ukazivati na probleme u partnerskim odnosima, gde manipulacija i kontrola mogu biti prikrivene pod maskom pravde ili harmonije. Osobe sa ovim položajem mogu imati tendenciju da manipulišu svojim partnerima kako bi održale privid uravnoteženih odnosa.

Asteroid Nessus u Škorpiji

U Škorpiji, Nessus može pojačati teme moći, kontrole i transformacije, dovodeći do izraženih izazova u vezi sa manipulacijom, zloupotrebom i emocionalnom dubinom. Ovo može uključivati intenzivne i destruktivne odnose ili situacije.

Asteroid Nessus u Strelcu

Nessus u Strelcu može ukazivati na manipulacije u vezi sa filozofijom, religijom ili zakonom. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoje uvjerenje ili moralne stavove kako bi opravdali manipulativno ili zloupotrebno ponašanje.

Asteroid Nessus u Jarcu

Kada je Nessus u Jarcu, može ukazivati na manipulaciju ili zloupotrebu u profesionalnom kontekstu. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoj status, moć ili resurse kako bi ostvarili kontrolu nad drugima, često na etički upitne načine.

Asteroid Nessus u Vodoliji

U Vodoliji, Nessus može doneti izazove u vezi sa grupnim dinamikama, gde osobe mogu koristiti svoje ideje ili idealizme kao sredstvo za manipulaciju grupama ili zajednicama.

Asteroid Nessus u Ribama

Nessus u Ribama može ukazivati na nejasne ili obmanjujuće situacije gde manipulacija i zloupotreba mogu biti skrivene ili prikrivene. Osobe sa ovim položajem mogu koristiti svoju intuitivnost ili emocionalnu percepciju na štetne načine, često izazivajući konfuziju ili zloupotrebu u nejasnim okolnostima.

Značenje asteroida Nessus u svakoj kući natalne karte

Asteroid Nessus u Prvoj Kući

Kada se Nessus nalazi u prvoj kući, to može ukazivati na osobu koja direktno ispoljava ili doživljava teme zloupotrebe i manipulacije. Osobe s ovim položajem mogu imati snažne osobne borbe sa pitanjima moći i kontrole u svojim međuljudskim odnosima.

Asteroid Nessus u Drugoj Kući

Nessus u drugoj kući može sugerisati da se teme zloupotrebe i manipulacije manifestuju kroz materijalne ili finansijske aspekte. Osobe s ovim položajem mogu doživljavati finansijsku manipulaciju ili koristiti novac kao sredstvo kontrole nad drugima.

Asteroid Nessus u Trećoj Kući

U trećoj kući, Nessus može ukazivati na manipulaciju i zloupotrebu u komunikaciji. Ove osobe mogu koristiti svoje reči kao oružje, biti skloni verbalnom maltretiranju ili doživljavati verbalnu zloupotrebu od strane drugih.

Asteroid Nessus u Četvrtoj Kući

Nessus u četvrtoj kući može naglasiti probleme sa zloupotrebom unutar porodice ili doma. Osobe s ovim položajem mogu imati teška iskustva sa porodičnom dinamikom koja uključuje manipulaciju, kontrolu ili emocionalnu zloupotrebu.

Asteroid Nessus u Petoj Kući

Kada se Nessus nalazi u petoj kući, to može ukazivati na iskustva zloupotrebe ili manipulacije u ljubavnim vezama, sa decom ili u kreativnim izrazima. Može doći do situacija gde su romantične interakcije obojene manipulativnim ponašanjem.

Asteroid Nessus u Šestoj Kući

U šestoj kući, Nessus može ukazivati na zloupotrebu ili manipulaciju u radnom okruženju. Osobe s ovim položajem mogu doživljavati ili izvršavati manipulaciju u svakodnevnim aktivnostima ili na poslu, uključujući i zdravstvene aspekte.

Asteroid Nessus u Sedmoj Kući

Nessus u sedmoj kući može istaći intenzivne izazove u bliskim partnerstvima, gde manipulacija i zloupotreba igraju centralnu ulogu. Ovo može obuhvatati kako poslovne tako i lične odnose, često dovodeći do toksičnih dinamika.

Asteroid Nessus u Osmoj Kući

U osmoj kući, Nessus može ukazivati na duboke emocionalne rane koje proizilaze iz zloupotrebe ili manipulacije vezanih za intimnost, seksualnost ili zajedničke resurse. Ova kuća takođe može obuhvatati teme nasilja ili psihološke manipulacije.

Asteroid Nessus u Devetoj Kući

Nessus u devetoj kući može sugerisati na zloupotrebu u kontekstu širenja horizonta, obrazovanja, prava ili međunarodnih odnosa. Osobe s ovim položajem mogu doživljavati ili vršiti manipulaciju kroz ideološke ili filozofske sisteme.

Asteroid Nessus u Desetoj Kući

Kada se Nessus nalazi u desetoj kući, može ukazivati na pitanja moći, kontrole i manipulacije u profesionalnom kontekstu ili u odnosu na javni imidž. Osobe s ovim položajem mogu biti izložene javnoj kritici ili skandalima, ili koristiti svoju poziciju za manipulaciju drugima.

Asteroid Nessus u Jedanaestoj Kući

Nessus u jedanaestoj kući može naglasiti teme zloupotrebe ili manipulacije unutar društvenih grupa ili među prijateljima. Ove osobe mogu doživeti zloupotrebu moći unutar grupnih dinamika ili se boriti protiv nepravde na društvenom nivou.

Asteroid Nessus u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Nessus može ukazivati na skrivene ili podsvjesne oblike zloupotrebe i manipulacije. Osobe s ovim položajem mogu se suočavati s unutrašnjim demonima koji proizilaze iz prošlih traumatskih iskustava ili mogu nesvesno ponavljati štetne obrasce ponašanja.

Zaključak

Asteroid Nessus u natalnoj karti pruža uvid u kako osoba može biti uključena u cikluse zloupotrebe ili kako može raditi na njihovom prepoznavanju i prekidanju. Razumevanje položaja Nessusa može pomoći u razumijevanju dubokih emocionalnih izazova i pružiti put ka iscjeljenju i transformaciji.