Numerologija pruža uvid u duboku povezanost brojeva s različitim aspektima našeg života, istražujući uticaj datuma rođenja, venčanja, kućnih brojeva i drugih konkretnih brojeva. Međutim, ova povezanost nije ograničena samo na numeričke vrednosti, već se proteže i na slova.

Sadržaj

Značenje Imena

Svako ime nosi određene karakteristike koje se mogu interpretirati kroz numerologiju. Svako slovo u imenu povezano je s određenim brojem, što vam omogućava da otkrijete svoj sretan broj. U nastavku je detaljno objašnjenje kako da izračunate svoj sretan broj koristeći slova svog imena.

Numerolozi veruju da slova takođe nose određenu energiju i simboliku koja može uticati na naš životni put. Praksa poznata kao “numerologija imena” ili “imena numerologija” posmatra svako slovo u imenu kao nosioca specifične numeričke vrednosti. Ova vrednost se određuje prema određenom numeričkom sistemu, gde se slova “prevode” u odgovarajuće brojeve. Zatim se ti brojevi sabiraju i redukuju na jednocifreni broj ili broj koji se ne može dalje svesti.

Tabela Numeroloških Vrednosti Slova:

SlovoBroj
A, I, J1
B, K, R2
C, G, L, S, Ć, Č, Š, LJ3
D, M, T, Đ, DŽ4
E, H, N, NJ, X5
U, V6
O, Z, Ž7
F, P8

Koraci za Izračunavanje Sretnog Broja:

 1. Napišite svoje ime.
 2. Upotrebite tabelu iznad da svakom slovu pridružite odgovarajući broj.
 3. Saberite dobijene brojeve.
 4. Ako je rezultat zbroja višeznamenkasti broj, nastavite sa sabiranjem njegovih cifara dok ne dobijete jednoznamenkasti broj od 1 do 9.

Primer Izračunavanja:

Za ime “Ana Ivić”:

SlovoBroj
A1
N5
A1
I1
V6
I1
Ć3

Sumiranje: 1 + 5 + 1 + 1 + 6 + 1 + 3 = 18 -> 1 + 8 = 9

Na ovaj način, sretni broj za ime “Ana Ivić” je 9. Ovaj broj može nositi posebno značenje u kontekstu vaše lične numerologije i astrologije.

Na primer, ako se slova “A” do “Z” numerički označe redosledom od 1 do 26, možemo prevesti ime “Ana” u numerološke brojeve:

 • A = 1
 • N = 14
 • A = 1

Sabiranjem ovih numeričkih vrednosti dobijamo: 1 + 14 + 1 = 16.

Zatim dalje svedemo ovaj broj na jednocifreni broj: 1 + 6 = 7.

Dakle, “Ana” ima numerološki broj 7.

Ova numerološka analiza imena omogućava nam da otkrijemo naš lični broj i pruža dodatni uvid u karakteristike, potencijale i uticaje koji oblikuju naš život. Razumevanje numeroloških vrednosti imena može nam pomoći da bolje shvatimo šta nas privlači, koje su naše snage i izazovi, kao i kako da uskladimo svoje životne puteve s energijama koje nas okružuju.

Računanje Numerološkog Broja Imena

Pravila koja numerolozi koriste za dodelu brojeva slovnim simbolima mogu biti složena, ali osnovna ideja je da svako slovo ima svoju numeričku vrednost koja odgovara određenom broju. Evo kako se to može primeniti na ime “Ana Dakić”:

 1. Broj jedan (1) odgovara slovima A, J, S, i Š.
 2. Broj pet (5) odgovara slovima E i N.
 3. Broj dva (2) odgovara slovima B, K, i T.
 4. Broj četiri (4) odgovara slovima D, M, i V.
 5. Broj devet (9) odgovara slovima I i R.
 6. Broj tri (3) odgovara slovima C, Č, Ć, L, i U.
 7. Broj šest (6) odgovara slovima F i O.
 8. Broj sedam (7) odgovara slovima G i P.
 9. Broj osam (8) odgovara slovima H, Z, i Ž.

Dodatno, za slova Đ, Dž, i Nj, pravila su specifična:

 • Slovo Đ odgovara D+J, što je 4+1=5.
 • Slovo Dž odgovara D+Ž, što je 4+8=12, a zatim se redukuje na jednocifreni broj: 1+2=3.
 • Slovo Nj odgovara N+J, što je 5+1=6.

Kada primenimo ova pravila na ime “Ana Dakić”:

A = 1 N = 5 A = 1 D = 4 A = 1 K = 2 I = 9 Ć = 3

Sabiranjem ovih numeričkih vrednosti dobijamo: 1 + 5 + 1 + 4 + 1 + 2 + 9 + 3 = 26.

Zatim dalje svedemo ovaj broj na jednocifreni broj: 2 + 6 = 8.

Dakle, “Ana Dakić” ima numerološki broj 8.

Numerološki Broj Imena 1

Osobe sa numerološkim brojem jedan su prirodni lideri u svakoj situaciji. Oni su ti koji drže sve konce u svojim rukama i vode druge ka cilju. Međutim, uprkos svojoj vođstvu, ovi pojedinci su dovoljno hrabri da priznaju svoje greške kada se dese. Ovo pokazuje njihovu autentičnost i hrabrost. Oni su svesni svojih sposobnosti i vrlo su aktivni, uvek preduzimajući inicijativu u donošenju odluka i rešavanju problema.

Međutim, njihova sposobnost da budu deo tima može biti izazovna. Nisu najbolji u ulozi običnog člana tima jer im nedostaje strpljenja za sporije ritmove ili zahtevne procedure. To ih može dovesti do sebičnosti i tvrdoglavosti, jer uvek teže da se istaknu, preuzmu zasluge i budu u kontroli. Ipak, njihova sposobnost da budu vođe i da preuzmu odgovornost može biti izuzetno korisna u mnogim situacijama.

Numerološki Broj Imena 2

Osobe sa numerološkim brojem dva vole da rade u paru i uživaju u partnerstvu. Za razliku od jedinica, Dvojke se najbolje osećaju kada su udvoje, bilo da je to u ljubavi, na poslu, ili u drugim sferama života. Oni su uvek u potrazi za nekim ko će biti njihov partner, jer veruju da će udvoje postići najbolje rezultate.

Međutim, ova sklonost ka partnerstvu može ih dovesti do razočaranja, posebno jer često idealizuju ljude koje vide kao svoje srodne duše. Dvojke su veoma emotivne i maštovite, što ponekad može otežati shvatanje i prihvatanje stvarnosti.

Oni su veoma vešti u rešavanju konflikata i brzom pomirenju, te često pružaju mudre savete drugima. Njihova sposobnost da se brzo prilagode i pomire čini ih dragocenim članovima tima i partnerima u odnosima.

Numerološki Broj Imena 3

Osobe sa numerološkim brojem tri su obdarene veoma snažnom i pozitivnom energijom. U mnogim tradicijama i religijama, broj tri se smatra najmoćnijim magijskim brojem, simbolizujući večite optimiste, punih energije i entuzijazma.

Ovi ljudi su vrlo ubedljivi i ubeđujući u svemu što rade. Njihov lični broj imena je 3, što ih čini uspešnim u pronalaženju kvaliteta i vrednosti u svim aspektima života. Oni su veoma inteligentni i uvek spremni za akciju, što ih čini inspirativnim za druge. Ova sposobnost da budu vođe i da inspirišu druge često privlači divljenje i poštovanje okoline.

Numerološki Broj Imena 4

Osobe sa numerološkim brojem četiri karakteriše izuzetna strpljivost i sposobnost prilagođavanja različitim sistemima i zajednicama. Imaju snažnu želju za kontinuiranim učenjem i usavršavanjem, što ih čini veoma predanim i ambicioznim.

Ovi pojedinci su izuzetno kreativni i često se ističu u umetničkim i kreativnim područjima. Međutim, njihova velika mana može biti poverenje u druge i oslanjanje na njih. Teško im je da se otvore i veruju drugima, što može stvarati izazove u međuljudskim odnosima.

Iako nisu sujetni, četvorke ulažu veliki trud i posvećenost u sve što rade. Njihova najveća uspešnost dolazi kada se bave umetnošću i kreativnim stvaranjem, gde mogu da pokažu svoj puni potencijal i ostvare izuzetne rezultate.

Numerološki Broj Imena 5

Osobe sa numerološkim brojem pet su neprestano usmerene ka napretku u životu. One se osećaju ugušeno kada su ograničene okvirima, pravilima i zabranama, te teže slobodi i nezavisnosti. Njima je sloboda izuzetno važna, a nametanje pravila i mišljenja ih iritira. Ovi pojedinci često sebe vide kao avanturiste, spremne da istraže nove horizonte i prihvate izazove.

Pored toga, osobe sa numerološkim brojem pet su izuzetno kreativne. Njihova umetnička strana je istaknuta, ali isto tako mogu imati tendenciju ka materijalizmu. To znači da mogu biti privučeni materijalnim dobrima i uživanju u fizičkom zadovoljstvu, dok istovremeno neguju svoju kreativnost i želju za slobodom.

Numerološki Broj Imena 6

Osobe sa numerološkim brojem šest obično se ističu svojom humanitarnom prirodom, jer je njihova glavna karakteristika plemenitost. Oni su uvek spremni da pomognu drugima i često razmišljaju o dobrobiti drugih pre nego o svojoj sopstvenoj. Međutim, ponekad mogu biti toliko fokusirani na pomaganje drugima da izgube iz vida sopstvene potrebe i želje.

Ovi pojedinci su izuzetno ljubazni i empatični, spremni da pruže podršku i pomoć kad god je to potrebno. Međutim, njihov perfekcionizam može biti izazov. Teško im je da se pomire sa situacijama kada stvari ne idu onako kako su zamislili, što može dovesti do stresa i frustracije.

Takođe, osobe sa numerološkim brojem šest su sklonije verovanju u onostrano, magijsko, natprirodno i paranormalno. Imaju duboku duhovnu stranu i često se okreću veri kako bi pronašle smisao i svrhu u životu.

Numerološki Broj Imena 7

Osobe sa numerološkim brojem sedam su otvorene za novo – nove ideje, iskustva, saznanja, sve što je zanimljivo, originalno i drugačije. Oni su veoma uporni i istrajni u svemu što rade, ali istovremeno imaju tendenciju da budu rasejani i da se izgube u svojim mislima i svetu. To može dovesti do toga da ih drugi ponekad ne razumeju.

Ovi pojedinci su veoma analitični i promišljeni, posebno kada je reč o numerologiji. Oni vole da analiziraju i posmatraju brojeve, tražeći dublje značenje i skrivene obrasce. Iako imaju maštovitu stranu, umeju da budu izuzetno racionalni kada je to potrebno, što im pomaže da donesu ispravne zaključke.

Uprkos svojoj dubokoj introspektivnoj prirodi, osobe sa numerološkim brojem sedam mogu biti veoma dragoceni članovi tima ili partneri, jer nude jedinstvenu perspektivu i sposobnost da sagledaju stvari iz različitih uglova.

Numerološki Broj Imena 8

Osobe sa numerološkim brojem osam su izuzetno ambiciozne i teže da ostvare sigurnost u svim aspektima svog života kako bi lakše postigle svoje ciljeve. Oni su najčešće vođeni željom za boljim statusom u društvu, što obuhvata ugled i novac. Ponekad mogu biti previše strogi prema sebi, postavljajući visoke standarde i očekujući perfekciju.

Ovi pojedinci su izuzetno istrajni i borbeni. Iako vole da budu vođe, spremni su da se prilagode različitim situacijama i okolnostima. Njihovo donošenje odluka uglavnom je vođeno razumom više nego emocijama, a odlučnost je jedna od njihovih glavnih karakteristika.

Broj osam takođe simbolizuje snagu i stabilnost. Osobe sa ovim numerološkim brojem često imaju izuzetnu sposobnost da prebrode prepreke i ostvare svoje ciljeve, što ih čini dragocenim članovima tima ili liderima u mnogim situacijama.

Numerološki Broj Imena 9

Osobe sa numerološkim brojem devet su izuzetno empatične i imaju prirodnu sklonost da pomažu drugima. Kao i Šestice, Devetke su veliki humanitarci i izuzetno plemeniti ljudi. Njihova suštinska priroda je da uvek misle na druge, zbog čega su poznati po svojoj iskrenosti i pouzdanosti. Ljudi se mogu osloniti na njih u svakoj situaciji, jer su spremni da pruže podršku i pomoć bez oklevanja.

Osim toga, Devetke su nezavisne i odvažne. Imaju sposobnost da jasno razlikuju dobro od lošeg i često deluju kao vodiči za sebe i druge. Njihova iskrena otvorenost i čisto srce privlače ljude ka njima, te su često omiljeni u društvu. Svojom dobrotom i saosećajnošću, Devetke doprinose stvaranju pozitivne atmosfere i podržavaju druge u njihovom ličnom rastu i razvoju.

  Ime i prezime*:

  Vaš e-mail* (navedite ispravan mail kako bi mogli da Vas kontaktiramo):

  Datum Rođenja:

  Izaberite Uslugu:

  Da li imate Pitanje?

  Vaša Poruka: