U astrologiji, prazne kuće u natalnoj karti predstavljaju one segmente bez prisustva planeta. Sa dvanaest astroloških kuća, koje simbolizuju različite aspekte života, i deset osnovnih nebeskih tela (Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, i Pluton) koje u astrologiji dobijaju status planeta, uključujući i Sunce i Mesec, neizbežno je da će neke kuće ostati nenastanjene. Ovo ne umanjuje značaj praznih kuća, jer i one imaju svoju ulogu u dubljem razumevanju ličnog horoskopa i ukupne natalne karte.

Daleko od toga da praznine signaliziraju manjak ili negativnost u domenima života sa kojima su povezane; naprotiv, njihova interpretacija može otkriti značajne potencijale. Prazna kuća ne nužno ukazuje na deficit ili odsustvo sreće u oblastima koje predstavlja. Na primer, nedostatak planeta u drugoj kući, koja simbolizuje finansije i materijalnu sigurnost, ne predviđa finansijske poteškoće. Slično, prazna četvrta kuća ne implicira nužno porodične probleme, niti prazna peta kuća ukazuje na izostanak potomstva. Svaka prazna kuća može, uz pažljivo razmatranje, pružiti uvid u posebne karakteristike ličnosti i potencijal za razvoj.

Za tumačenje praznih kuća ključno je identifikovati znak koji se nalazi na vrhu te kuće i pronaći planetu koja taj znak vlada. Analizom položaja ove vladajuće planete, njenih aspekata i interakcija sa ostalim elementima natalne karte, može se doći do dubokog razumevanja značaja prazne kuće.

Pored toga, važno je naglasiti da prazne kuće možda i nisu potpuno prazne, jer mogu sadržati važne astrološke faktore poput asteroida (npr. Hiron, Cerera, Palada, Junona, Vesta) ili drugih specifičnih tačaka (kao što su Lilit, Severni i Južni Mesečev čvor, Fortuna), što pruža dodatne slojeve za interpretaciju. Ovi elementi mogu obogatiti razumevanje natalne karte, dodajući složenost i dubinu tumačenju astroloških kuća i ukazivati na specifične životne teme i izazove. Astrologija, stoga, pruža sofisticiran okvir za analizu ljudskog iskustva, gde čak i navidljivo prazni prostori imaju svoj značaj i doprinose celokupnom razumevanju ličnog horoskopa.