Stelijum predstavlja značajnu astrološku konfiguraciju u kojoj se nekoliko planeta grupiše u natalnoj karti, povezane međusobno konjunkcijama. Bitno je napomenuti da u ovakvom planetarnom klasteru nije neophodno da svaka planeta formira konjunkciju sa svakom drugom planetom unutar grupe. Može se desiti da, na primer, prva planeta bude u konjunkciji sa drugom, druga sa trećom, treća sa četvrtom, dok između prve i četvrte planete ne postoji direktna konjunkcija. Ova posebna raspodela planeta u natalnom horoskopu odražava određene životne teme i akcente, dajući poseban naglasak oblastima života koje predstavlja kuća u kojoj se stelijum nalazi.

Sadržaj

Iako potiče od latinske reči “stella”, što znači zvezda, termin stelijum specifično se koristi u astrologiji za opisivanje ovakvih tijesnih grupacija planeta, a ne zvezda. Zanimljivo je da je stariji naziv za ovu astrološku pojavu bio “satelitijum”, što dodatno naglašava povezanost i bliskost planeta unutar grupe. Stelijumi mogu imati značajan uticaj na individualne karakteristike, naglašavajući i pojačavajući osobine i teme povezane sa planetama koje čine klaster, kao i znakom i kućom u kojoj se nalaze.

Stelijum se često opisuje kao skup planeta unutar natalne karte koje su međusobno povezane konjunkcijama, nalazeći se u istom zodijačkom znaku ili kući, što im daje karakteristike “superplanete” u kontekstu astrološkog tumačenja. Ova konfiguracija može znatno pojačati karakteristike znaka ili kuće u kojoj se nalazi, dajući osobi posebne talente, interese ili izazove u određenim oblastima života.

Međutim, u praksi, važno je prepoznati i vrednovati i one skupove planeta koji formiraju tehničku konjunkciju, čak i kada se ne nalaze sve u istom znaku ili kući. Ovo proširenje definicije stelijuma naglašava da se njegov uticaj ne ograničava strogo na geografsku bliskost unutar natalne karte. Takve tehničke konjunkcije mogu uključivati planete koje su dovoljno blizu po stepenima, čak i ako prelaze granice znakova ili kuća, stvarajući međusobne veze koje nose sličnu dinamiku i tematsku povezanost kao i tradicionalni stelijumi.

Prepoznavanje i tumačenje stelijuma, bilo da su planete grupisane unutar istog znaka ili kuće ili formiraju tehničku konjunkciju, ključni su za dublje razumevanje natalne karte i horoskopa osobe. Ovi planetarni klasteri mogu otkriti koncentrisane oblasti snage, fokusa ili izazova u životu pojedinca, pružajući uvide u kompleksnost njihove ličnosti i sudbine. Stoga, u analizi natalne karte, takvi skupovi planeta ne bi trebalo da budu zanemareni, jer nude bogatstvo informacija o jedinstvenim karakteristikama i potencijalnim putanjama razvoja osobe.

Koliko planeta ima u Stelijumu?

Stelijum u astrologiji predstavlja značajnu konfiguraciju koja se sastoji od tri ili više planeta grupisanih zajedno u natalnoj karti, povezanih konjunkcijama. Stelijum od tri planete, poznat i kao minimalni stelijum, nije neobična pojava u astrološkim kartama. Ipak, veći interes i pažnja često se poklanjaju skupovima od četiri ili više planeta, koji se smatraju znatno zanimljivijim i potencijalno snažnijim u uticaju na natalnu kartu i ličnost osobe.

Važno je napomenuti da iako stelijum od tri planete može delovati manje impresivno u poređenju sa većim grupacijama, njegov značaj i uticaj na horoskop ne bi trebalo potcenjivati. Zavisno od specifičnih planeta koje čine stelijum, znaka u kojem se nalaze, kao i kuće unutar natalne karte, i minimalni stelijum može imati duboki uticaj na karakteristike, ponašanje i životni put osobe. Ova konfiguracija može biti izuzetno važna za tumačenje, ponekad čak i kompleksnija ili komplikovanija za analizu od stelijuma s većim brojem planeta, zavisno od ostalih aspekata i karakteristika koje klaster nosi.

Konjunkcija dve planete, iako važan aspekt, sama po sebi ne čini stelijum. Konjunkcije su relativno česte u astrologiji i predstavljaju blisku povezanost između dve planete u natalnoj karti, ali za formiranje stelijuma potrebno je prisustvo barem tri planete. Skupovi većeg broja planeta su znatno ređi i često privlače veću pažnju zbog složenosti i intenzivnog uticaja koji mogu imati na pojedinca.

Razumevanje stelijuma, bilo da se radi o minimalnom ili većem broju planeta, ključno je za dubinsku analizu natalne karte i može pružiti dragocene uvide u dinamiku ličnosti i potencijale koje osoba nosi. Svaki stelijum, bez obzira na njegovu veličinu, nosi jedinstvenu priču i simbolizuje koncentraciju energetskih snaga u određenom segmentu života osobe.

Kako se tumači Stelijum u natalnoj karti?

Stelijum, kao konfiguracija koja se sastoji od tri ili više planeta blisko povezanih konjunkcijama unutar natalne karte, može predstavljati izazov za interpretaciju, posebno za one koji su novi u proučavanju astrologije. Osobe koje tek počinju sa istraživanjem svojih natalnih karata ili horoskopa iz radoznalosti mogu pogrešno interpretirati značaj ovog aspekta, bilo da mu pridaju preveliku važnost ili ga, pak, potcenjuju, naročito ako ga pokušavaju tumačiti izolovano od ostalih elemenata u karti.

Stelijum zahteva detaljno i pažljivo tumačenje, u kontekstu celine natalne karte, uzimajući u obzir i druge bitne astrološke pokazatelje. Složenost ovog aspekta može varirati, zavisno od toga da li su planete brže ili sporije, što može imati značajan uticaj na karakteristike koje stelijum unosi u život osobe. Na primer, prisustvo sporijih planeta može ukazivati na dublje, generacijske uticaje, dok brže planete mogu odražavati više lične, svakodnevne aspekte.

Stelijum može privući posebnu pažnju na znak ili kuću u kojoj se nalazi, potencijalno mijenjajući percepciju osobe o sebi i njenom identitetu, naročito ako se ne nalazi u Sunčevom znaku. Kod nekih osoba, stelijum može istaći osobine povezane s drugim znakom ili kućom više nego što je to inače karakteristično za njihov Sunčev znak, što može dovesti do osećaja identifikacije sa drugačijim skupom osobina.

Interpretacija stelijuma posebno postaje zanimljiva kada se analizira u kontekstu potencijala za uspeh u poslu, kreativnosti u umetnosti, ili ljubavne kompatibilnosti između partnera. Stelijum može otkriti ključne aspekte ličnosti i sudbine koji su od presudnog značaja za razumevanje kako pojedinac funkcioniše u odnosima, karijeri ili kreativnom izražavanju.

Za one koji teže dubljem razumevanju astrologije i sopstvene natalne karte, važno je pristupiti stelijumu s otvorenošću za složenost i strpljenjem za detaljno istraživanje, priznajući da ova konfiguracija može imati značajan, ali nijansiran uticaj na život osobe. Konsultovanje sa iskusnim astrologom može pružiti dodatne uvide i pomoći u preciznijem tumačenju stelijuma i njegovog uticaja na individualni horoskop.

Tumačenje Stelijuma u znacima

Stelijum u natalnoj karti predstavlja ključni astrološki aspekt koji može značajno uticati na interpretaciju celokupnog horoskopa. Njegovo prisustvo u određenom zodijačkom znaku može naglasiti, pojačati ili na specifičan način oblikovati osobine i teme povezane sa tim znakom. Evo nekoliko osnovnih smernica za tumačenje stelijuma u različitim zodijačkim znacima:

Stelijum u Ovnu

Stelijum u astrološkoj karti često igra ključnu ulogu u određivanju nivoa energije i dinamike kojom osoba pristupa svojim aktivnostima, obavezama i interesovanjima. Ova značajna konfiguracija, koja uključuje tri ili više planeta u jednom zodijačkom znaku ili kući, može znatno pojačati ili usmeriti životnu energiju osobe prema specifičnim sferama života. Posebno se to odnosi na one aktivnosti koje osoba smatra izuzetno ispunjavajućim i važnim za svoj lični razvoj i zadovoljstvo.

Kada je stelijum prisutan, njegov uticaj može oblikovati način na koji osoba doživljava svoje obaveze, kako pristupa rešavanju problema, kao i način na koji bira i posvećuje se svojim hobijima i strastima. Ova koncentrisana energija može osigurati da se osoba oseća posebno motivisanom i energičnom kada se bavi aktivnostima koje odražavaju njene najdublje vrednosti i interese. Bilo da je reč o kreativnom izražavanju, naučnom istraživanju, sportskim poduhvatima ili bilo kojoj drugoj oblasti koja zahteva posvećenost i strast, stelijum omogućava da se te aktivnosti doživljavaju kao izuzetno značajne i ispunjavajuće.

Pored toga, stelijum takođe može uticati na to kako osoba upravlja svojim vremenom i energijom, dajući joj sposobnost da se duboko fokusira na odabrane ciljeve. Ovo može dovesti do toga da osoba postaje izuzetno produktivna i uspešna u oblastima koje odgovaraju energiji stelijuma u njenoj natalnoj karti. S druge strane, ovakva koncentracija može ponekad rezultirati i preteranim usmeravanjem na određene aspekte života, što zahteva svjesnost i balans kako bi se osiguralo da se ne zapostavljaju ostale važne oblasti života.

U suštini, stelijum u natalnoj karti donosi snažan potencijal za lično ispunjenje i ostvarenje kroz aktivnosti koje odražavaju osnovne karakteristike i težnje pojedinca. Razumevanje i pravilno usmeravanje ove energije ključni su za maksimalno iskorišćavanje potencijala koje stelijum nudi, omogućavajući osobi da ostvari zadovoljstvo i uspeh u onim područjima života koja su joj najdraža.

Stelijum u Biku


Stelijum u znaku Bika predstavlja astrološku konfiguraciju koja simbolično odzvanja principima klasične fizike, posebno evocirajući zakon inercije. Ova slika pruža dublji uvid u prirodu stelijuma u Biku, sugerišući na inherentnu tendenciju ka stabilnosti, postojanosti i odmerenom pristupu životu. Osobe sa stelijumom u Biku često pokazuju povećanu potrebu za sigurnošću i stabilnim temeljima pre nego što se odluče na akciju, što može rezultirati sporijim početkom ili dužim periodom pripreme kada je reč o ostvarivanju ciljeva, planova i želja.

Jednom kada se pokrenu, njihova snaga, upornost i odlučnost dolaze do izražaja, omogućavajući im da se snažno i nepokolebljivo kreću napred prema ostvarenju svojih ambicija. Ovaj neumoljivi napredak posebno je izražen u domenu dugoročnih planova i projekata, gde Bikova prirodna sklonost ka izdržljivosti i upornosti obezbeđuje čvrstinu i postojanost u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Osim toga, stelijum u Biku naglašava duboku povezanost sa materijalnim svetom i vrednuje lepotu, udobnost i uživanje u životnim zadovoljstvima. Osobe sa ovom konfiguracijom imaju izražen smisao za estetiku, težnju ka stvaranju harmoničnog i udobnog okruženja, kao i sposobnost da na praktičan i realan način upravljaju svojim resursima.

Bikovski stelijum takođe ukazuje na potencijal za razvoj izuzetnih veština u oblastima koje zahtevaju strpljenje, detaljnost i posvećenost, uključujući finansije, umetnost, kulinarske veštine i zanatstvo. Osobe rođene sa ovakvom planetarnom postavkom poseduju neobičnu sposobnost da izdrže i ostanu čvrsto na zemlji, čak i u najizazovnijim vremenima, pružajući solidan temelj i stabilnost sebi i svojim bližnjima.

Stoga, stelijum u Biku predstavlja poziv na prepoznavanje i vrednovanje postojanosti, strpljivog rasta i sposobnosti da se lepota i vrednost nađu u kontinuitetu, upornosti i blagim, ali sigurnim koracima ka ostvarenju životnih ciljeva. Ova konfiguracija poziva na razumevanje dubokih vrednosti koje leže u stabilnosti, pouzdanosti i postojanoj posvećenosti kvalitetu života.

Stelijum u Blizancima

Stelijum u znaku Blizanaca često se interpretira kao zvezdani potpis bogatog unutrašnjeg sveta, gde se prepliću bezbroj ideja, inovativnost i originalnost u razmišljanju. Ova pozicija planeta naglašava sposobnost za kreativno izražavanje, omogućavajući osobi da istražuje različite sfere mašte i planiranja. Sa takvim mentalnim bogatstvom dolazi i živopisna imaginacija, sposobnost da se ideje pretvore u konkretne planove i projekte, pružajući osobi šansu da se izrazi na jedinstven i neponovljiv način.

Ipak, ovaj blagoslov može doneti i svoje izazove. Jedan od najistaknutijih je često prisutna neodlučnost koja proizlazi iz obilja opcija. Osobe sa stelijumom u Blizancima mogu se suočiti sa dilemom kojim putem da krenu, koje ideje zaslužuju njihovu punu pažnju i posvećenost, a koje mogu sačekati ili biti potpuno odbačene. Ova vrsta mentalne preopterećenosti može dovesti do paralize odlučivanja, gde se vrijeme i energija troše na vaganje mogućnosti umesto na konkretnu akciju.

Međutim, upravo u ovoj dinamici leži i ključ za prevazilaženje izazova. Razvijanjem sposobnosti za fokusiranje i prioritizaciju, osobe sa stelijumom u Blizancima mogu naučiti kako da svoje brojne ideje selektuju i usmere ka ostvarivim ciljevima. To zahteva praksu samosvesti i samodiscipline, kao i razumevanje vlastitih vrednosti i onoga što ih najviše ispunjava. Kad se ove veštine usavrše, stelijum u Blizancima može postati moćan alat za ostvarivanje kreativnih i intelektualnih dostignuća, omogućavajući osobi da istinski zasija svojom jedinstvenošću i originalnošću.

Stelijum u Raku

Stelijum u Raku često oslikava jednu duboko ukorenjenu tendenciju ka zaštitničkom instinktu, bilo da je reč o bliskim osobama, idejama ili čak mestima koja osobi pružaju osećaj sigurnosti i pripadnosti. Ova astrološka konfiguracija ne samo da nagoveštava prisustvo intenzivnih i dubokih emocija, već i ukazuje na sposobnost pojedinca da intuitivno reaguje na emotivne potrebe drugih, pružajući podršku i utočište onima koji su mu dragi.

Osobe sa stelijumom u Raku često imaju izraženu emocionalnu inteligenciju, sposobni su da razumeju i empatišu sa osećanjima drugih, što ih čini izuzetno cenjenim prijateljima i saveznicima. Međutim, ova ista osetljivost ih čini i ranjivima, posebno u situacijama koje izazivaju emocionalne turbulencije ili kada se suočavaju sa izdajom i gubitkom.

Ova astrološka pozicija takođe implicira potrebu za stvaranjem emocionalno sigurnog okruženja, gde mogu slobodno izražavati svoje osećaje i gde se njihova emocionalna dubina ne samo prepoznaje, već i ceni. Njihova prirodna sklonost ka brizi za druge može ih voditi ka ulogama u kojima mogu koristiti svoju empatiju i zaštitničku nastrojenost, bilo u profesionalnom smislu, unutar porodičnog okruženja, ili u širem društvenom kontekstu.

Osobe sa stelijumom u Raku takođe pokazuju izraženu vezanost za prošlost i tradiciju, često nalazeći utehu u nostalgiji i uspomenama. Njihova emocionalna snaga i sposobnost da grade duboke, trajne veze čine ih stubom podrške za one u njihovom životu. Međutim, izazov sa kojim se suočavaju leži u pronalaženju ravnoteže između brige za druge i brige o sopstvenim emocionalnim potrebama, kako bi izbegli preplavljivanje vlastitim osećanjima i zadržali svoj unutrašnji mir.

Stelijum u Lavu

Stelijum u znaku Lava često se interpretira kao snažan pokazatelj izražene kreativnosti i izobilja unutrašnjeg potencijala za razvoj i usavršavanje širokog spektra kreativnih sposobnosti. Ova konfiguracija nagoveštava da osoba poseduje izvanrednu sposobnost da neprestano otkriva nove prilike za manifestaciju svoje kreativne energije. Kada osoba pronađe prave kanale za izražavanje svoje kreativnosti, to ne samo da može doneti obilje radosti i zadovoljstva njoj samoj, već i obogatiti živote drugih svojim delima i prisustvom.

Individue sa stelijumom u Lavu često se odlikuju jedinstvenom sposobnošću da zrače energijom i šarmom, čineći ih magnetima za pažnju u bilo kojoj grupi ili situaciji. Njihova prirodna sklonost ka umetnosti i izražajnim formama doprinosi da se lako ističu, često postižući značajan uspeh i priznanje u umetničkim i kreativnim profesijama. Ovaj značajan kreativni izraz ne samo da im omogućava da se izraze i realizuju na autentičan način, već i da grade duboke i značajne veze kroz svoju sposobnost da inspirišu i motivišu druge.

Pored toga, stelijum u Lavu može ukazivati na osobu koja prirodno teži liderstvu, pokazujući sposobnost da vodi i inspiriše druge kroz primer svoje kreativnosti i životne strasti. Njihov pristup međuljudskim odnosima obično je otvoren, srdačan i širokogrud, što ih čini omiljenim i cenjenim u društvu. U suštini, stelijum u Lavu nosi obećanje bogatog i ispunjenog života, obogaćenog neprekidnim tokom kreativne energije i sposobnošću da ta energija bude izvor inspiracije i radosti kako za pojedinca, tako i za one oko njega.

Stelijum u Devici

Stelijum u znaku Device ističe se kao jasan pokazatelj duboke posvećenosti detaljima, naročito u kontekstu profesionalnog angažovanja. Osobe sa stelijumom u ovom znaku često prirodno gravitiraju ka preciznosti i metodičnosti u svom radu, težeći ka visokim standardima izvršenja zadataka i često postavljajući perfekcionizam kao cilj u svojim poslovnim nastojanjima. Ovaj nagon ka savršenstvu može biti izuzetno koristan kada je umerno prisutan, omogućavajući postizanje izvanrednih rezultata kroz pažljivu analizu i minucioznu obradu informacija.

Jedna od ključnih karakteristika stelijuma u Devici jeste težnja ka sticanju kontrole nad radnim procesima i situacijama, često kroz sistematično planiranje i organizaciju. Ova potreba za kontrolom može se manifestovati kao sposobnost da se anticipiraju problemi i efikasno upravlja resursima, čineći osobe sa ovakvim stelijumom izuzetno vrednim i pouzdanim članovima bilo kojeg tima ili organizacije.

Na rukovodećim pozicijama, vlasnici stelijuma u Devici mogu pokazivati tendenciju ka čestom davanju kritika, motivisani željom da se sve obavi sa maksimalnom preciznošću i efikasnošću. Iako ovakav pristup može ponekad biti doživljen kao previše zahtevan od strane saradnika, on takođe može doprineti visokom kvalitetu rada i produktivnosti tima, pod uslovom da se kritike daju na konstruktivan način i sa razumevanjem za ljudske faktore u radnom procesu.

Osim toga, stelijum u Devici može ukazivati i na snažnu orijentaciju prema zdravlju, higijeni i ispravnom načinu života, podstičući interesovanje za nutricionizam, fitnes i preventive zdravstvene prakse. Ova konfiguracija takođe može odražavati sklonost prema služenju drugima, bilo kroz profesionalne uloge koje zahtevaju visok nivo ekspertize i posvećenosti, bilo kroz volonterski rad ili podršku zajednici.

U suštini, stelijum u Devici donosi izuzetnu sposobnost fokusa na detalje, disciplinovan pristup i snažnu etiku rada, omogućavajući pojedincu da na praktičan i efikasan način doprinese kako svom profesionalnom okruženju, tako i širem društvenom kontekstu.

Stelijum u Vagi

Stelijum u znaku Vage često se povezuje s izraženim afinitetima prema pregovaranju, diplomaciji i sposobnosti uspostavljanja sklada i ravnoteže u međuljudskim odnosima. Ova astrološka konfiguracija može biti pokazatelj prirodne sklonosti ka razumevanju i harmonizaciji suprotnosti, što osobu čini izuzetnim posrednikom i savetnikom u svim vrstama socijalnih i profesionalnih interakcija.

Osobe s ovakvim položajem planeta često pokazuju veliko interesovanje i potencijal za uspeh u oblastima koje zahtevaju visok stepen socijalne inteligencije, kao što su pravo, sudstvo i advokatura. Njihova prirodna težnja ka pravednosti, kao i sposobnost da sagledaju stvari iz više perspektiva, čini ih idealnim kandidatima za karijere u kojima se odlučuje o bitnim životnim pitanjima ljudi, zastupajući pravdu i jednakost.

Pored toga, stelijum u Vagi može takođe ukazivati na izuzetan talenat za politiku. Zahvaljujući svojoj veštini pregovaranja, sposobnosti da uspostave mir i harmoniju, kao i intuitivnom razumevanju socijalnih dinamika, ove osobe mogu ostvariti značajne uspehe u političkoj areni. Njihova prirodna tendencija ka traženju kompromisa i pravednih rešenja može ih dovesti do pozicija u kojima mogu znatno doprineti društvu i zajednici.

Stelijum u Vagi naglašava važnost međuljudskih odnosa i skladnih partnerstava, bilo u ličnom ili profesionalnom životu. Osobe rođene s ovom konfiguracijom planeta imaju izraženu potrebu za balansom i pravdom, težeći da svoje okruženje učine lepšim i pravednijim mestom za život. Njihova sposobnost da vide i razumeju različite strane svake priče čini ih dragocenim i cenjenim članovima svake zajednice ili tima u kojem se nalaze.

Stelijum u Škorpiji

Stelijum u Škorpiji često simbolizuje put transformacije koji obuhvata intenzivne promene, mnoge od kojih su usmerene ka prilagođavanju s ciljem postizanja veće efikasnosti u realizaciji novih uspeha, posebno u sferama finansija, moći i profesionalnog napredovanja. Osobe rođene sa ovom astrološkom postavkom prirodno teže ka dubokom razumevanju i iskorišćavanju svih životnih iskustava, bilo da su ona pozitivna ili negativna, kako bi iz njih izvukli dragocene lekcije.

Ove individue pokazuju izvanrednu sposobnost da uče ne samo iz povoljnih događaja već i iz sopstvenih grešaka i izazova s kojima se suočavaju. Njihova unutrašnja snaga i otpornost im omogućavaju da se nose sa teškoćama na putu prema ostvarenju svojih ciljeva, često koristeći te prepreke kao stepenike ka većem uspehu.

Stelijum u Škorpiji takođe sugeriše na prisustvo snažne volje i intenzivne emocionalne dubine, sa sposobnošću da se intuitivno povežu sa suštinom svake situacije. Ova osobina im daje prednost u razumevanju složenih scenarija, kao i u manipulaciji energijama koje ih okružuju, često koristeći ovaj dar u strategijske svrhe kako bi ostvarili svoje ambicije.

Osim toga, ovakva astrološka postavka može ukazivati na predispoziciju ka istraživanju tabu tema, psihologije, okultizma i misterija života, težnju ka dubokim i transformativnim iskustvima koja oblikuju njihovu ličnost i životni put. Njihova sposobnost da se regenerišu i preporode iz sopstvenih pepela, slično mitološkom Feniksu, čini ih izuzetno otpornim i sposobnim da se suoče sa najtežim životnim izazovima, pretvarajući ih u prilike za rast i razvoj.

U profesionalnom kontekstu, osobe sa stelijumom u Škorpiji često pokazuju izraženu ambiciju i determinaciju, uz nepokolebljivu posvećenost svojim ciljevima. Njihova strast prema uspehu i sposobnost da duboko analiziraju i strategijski planiraju svoje poteze čine ih moćnim igračima u svakom polju delovanja, posebno u onima koji zahtevaju odlučnost, tajnost i sposobnost preživljavanja u promenljivim okolnostima.

Stelijum u Strelcu

Stelijum u znaku Strelca otvara vrata ka beskrajnom entuzijazmu i neugasivoj želji za širenjem vidika kroz sticanje novih znanja, što osobe sa ovom konfiguracijom čini večitim tragačima za istinom, mudrošću i dubljim smislom. Karakteristična energičnost Strelca posebno dolazi do izražaja kada je reč o istraživanju novih ideja, kultura, filozofija i širokog spektra obrazovnih disciplina koje mogu doprineti ličnom razvoju i budućim uspesima.

Za osobe sa stelijumom u Strelcu, učenje nije samo akademska aktivnost već životni stav koji obuhvata i praktično iskustvo, otvarajući put ka razumevanju kompleksnosti sveta oko nas. Oni prirodno teže ka tome da svoja znanja upotrebe kao most ka ostvarenju svojih ciljeva, često težeći ka tome da svoje teorijsko razumevanje pretoče u praktičnu primenu. Međutim, ponekad njihova strast prema samom procesu učenja može nadmašiti usredsređenost na praktičnu primenu stečenih znanja, što rezultira time da su više usmereni na akumulaciju informacija nego na njihovu konkretnu upotrebu.

Osobe sa stelijumom u Strelcu često poseduju izraženu inicijativu i entuzijazam kada je reč o istraživanju novih oblasti znanja, vođeni unutrašnjom potrebom za razumevanjem i proširenjem svojih perspektiva. Ova osobina ih čini prirodnim avanturistima, kako u intelektualnom, tako i u fizičkom smislu, podstičući ih da istražuju, putuju i upijaju različite kulture i životne filozofije.

Ipak, ključno je da osobe sa stelijumom u Strelcu nađu ravnotežu između želje za sticanjem znanja i sposobnosti da to znanje koriste na praktičan i ciljan način. Razvijanjem veština kako učenja tako i primene, mogu maksimalno iskoristiti svoje potencijale, transformišući bogatstvo teorijskih znanja u efikasne strategije i akcije koje vode ka ostvarenju visokih ciljeva. U krajnjoj liniji, stelijum u Strelcu simbolizuje ne samo žudnju za znanjem, već i putovanje ka dubljem samorazumevanju i ostvarenju ličnog potencijala, čineći život bogatijim i punijim značenjem.

Stelijum u Jarcu


Stelijum u znaku Jarca često signalizira izraženu ambicioznost i posvećenost ciljevima na profesionalnom i poslovno-finansijskom planu. Ova astrološka konfiguracija ukazuje na osobe s jakom motivacijom, upornošću i izdržljivošću, koje su sposobne da postavljaju i ostvaruju visoke ciljeve u svojoj karijeri. Jarac je znak koji simbolizuje strukturu, red i odgovornost, pa stoga stelijum u ovom znaku naglašava težnju ka uspehu kroz disciplinovan pristup i marljiv rad.

Osobe s ovakvim astrološkim rasporedom često već od ranih dana pokazuju tendenciju ka planiranju svoje profesionalne budućnosti, maštajući o dostizanju značajnih uspeha i priznanja u svom radu. Njihova ambicija nije samo san o uspehu; oni su spremni da ulože značajan napor, strpljenje i vreme kako bi svoje snove pretvorili u stvarnost. Predanost i upornost su ključni elementi njihove strategije za postizanje profesionalnih ciljeva.

Takođe, stelijum u Jarcu ukazuje na osobe koje su veoma svesne značaja stabilnosti i sigurnosti, kako na poslovnom tako i na finansijskom planu. One teže ka izgradnji čvrstih temelja za svoju budućnost, često pokazujući interesovanje za karijere koje mogu obezbediti dugoročnu sigurnost i napredak. Ovo može uključivati težnju ka visokim pozicijama u korporativnom svetu, javnoj upravi, finansijama ili bilo kojoj drugoj oblasti koja nudi strukturu, red i mogućnost postepenog napredovanja.

Stelijum u Jarcu takođe može ukazivati na to da je osoba prirodno nagnuta ka liderstvu, sposobna da preuzme odgovornost i vodi druge ka zajedničkim ciljevima. Njihova sposobnost da ostanu fokusirani i produktivni čak i u izazovnim situacijama čini ih pouzdanim i poštovanim liderima u bilo kojoj sredini u kojoj se nalaze.

U suštini, stelijum u Jarcu odražava karakteristike osobe koja je sposobna da kroz disciplinu, strukturiran pristup i nepokolebljivu posvećenost postigne izvanredne rezultate u svojoj profesionalnoj karijeri, dok istovremeno gradi stabilnu i sigurnu finansijsku budućnost.

Stelijum u Vodoliji


Stelijum u Vodoliji često karakteriše izuzetna inovativnost i originalnost, koje su osobine izraženo prisutne kod osoba sa ovom astrološkom postavkom. Ovi pojedinci pronalaze veliko zadovoljstvo u radu, posebno kada su angažovani na zadacima koji zahtevaju njihovu kreativnost i inovativni pristup. Još veće ispunjenje osećaju kada su uključeni u projekte za koje veruju da imaju značajan društveni ili humanitarni doprinos, te koji odražavaju njihove ideale i vizije budućnosti.

Osobe sa stelijumom u Vodoliji su poznate po svojoj sposobnosti da misle izvan okvira, često predvodeći promene i postavljajući nove trendove u svom okruženju. Njihova težnja ka napretku, bilo kroz tehnološke inovacije, društvene reforme ili unapređenje ljudskih prava, motiviše ih da rade s entuzijazmom i predanošću.

Osim što su usmereni ka budućnosti, ovi pojedinci duboko cene slobodu – kako svoju, tako i slobodu drugih. Zbog toga često zauzimaju pozicije u kojima mogu da promovišu slobodu izražavanja, jednakost i kolektivni napredak. U profesionalnom kontekstu, najviše se ističu u ulogama koje omogućavaju istraživanje novih ideja, eksperimentisanje i primenu nekonvencionalnih rešenja na složene probleme.

Stelijum u Vodoliji takođe nagoveštava na visok stepen socijalne svesti i potrebu da se doprinosi širem dobru. Osobe sa ovom astrološkom postavkom često su pioniri u oblastima koje imaju potencijal da unaprede ljudski život, bilo kroz nauku, umetnost, tehnologiju ili socijalni aktivizam. Njihova strast prema inovacijama i unapređenju društva čini ih inspirativnim liderima i vizionarima koji mogu da iniciraju značajne promene.

Kroz svoje delovanje, osobe sa stelijumom u Vodoliji često teže ka ostvarivanju ideala slobode, jednakosti i bratstva, pokazujući put ka boljoj i svetlijoj budućnosti za sve. Njihova sposobnost da vide veliku sliku, zajedno sa nepokolebljivom verom u napredak, čini ih ključnim akterima u kreiranju novih, boljih društvenih modela.

Stelijum u Ribama


Stelijum u znaku Riba odražava duboku emotivnu rezonancu i saosećajnost koja se manifestuje kroz intuitivno razumevanje i empatiju prema drugima. Osobe sa ovom astrološkom konfiguracijom često poseduju izraženu sposobnost da osećaju i prepoznaju emocionalne potrebe onih oko sebe, intuitivno reagujući na tuđe patnje i radosti sa dubokim saosećanjem i razumevanjem. Ova karakteristika ih čini izuzetno empatičnim i saosećajnim pojedincima, čija dela i gestovi često govore glasnije od reči.

Osobe sa stelijumom u Ribama obično preferiraju da svoju empatiju i brigu o drugima iskažu kroz konkretne akcije i nesebičnu podršku, umesto da o tome otvoreno govore. Oni veruju da su dela suštinski pokazatelj unutrašnjih vrednosti i osećanja, te se stoga često okreću humanitarnom radu, volontiranju ili umetničkom izražavanju kao sredstvima kroz koja mogu da prenesu svoju saosećajnost i želju da doprinesu svetu oko sebe.

Uprkos svojoj prirodnoj sklonosti ka empatiji, osobe sa stelijumom u Ribama mogu se suočavati sa izazovom pronalaženja ravnoteže između brige za druge i brige za sopstvene potrebe. Njihova tendencija da preuzimaju emocionalne terete drugih može dovesti do emocionalne iscrpljenosti, što ističe važnost postavljanja zdravih granica i učenja kako da se na adekvatan način zaštite dok pomažu drugima.

Stelijum u Ribama takođe može ukazivati na snažnu intuitivnu i duhovnu orijentaciju, gde osobe sa ovom postavkom često istražuju metafizičke i duhovne aspekte postojanja u potrazi za dubljim smislom i povezanošću sa univerzalnom svesti. Ova duhovna potraga može ih voditi ka različitim oblicima duhovne prakse, meditaciji i umetničkom izražavanju kao načinima za istraživanje i izražavanje sopstvene duše.

U suštini, stelijum u Ribama predstavlja poziv na duboko saosećanje, intuitivno razumevanje i duhovno traganje, podstičući osobe sa ovom postavkom da svoju prirodnu empatiju i intuitivnu mudrost koriste kao sredstva za ostvarivanje pozitivnog uticaja na svet oko sebe, dok istovremeno neguju sopstveni unutrašnji svet i emocionalnu dobrobit.

Stelijum U Kućama

Stelijum u Prvoj Kući


Stelijum u prvoj kući natalne karte simbolizuje osobe koje su majstori u kreiranju željenog utiska u društvenim interakcijama, odražavajući njihovu sposobnost da se na autentičan i upečatljiv način predstave u različitim situacijama. Prva kuća, koja se odnosi na lični identitet, fizički izgled i samopredstavljanje, pruža ovim individuama jedinstvenu platformu za izražavanje njihovih najistaknutijih osobina. Osobe sa stelijumom u ovoj kući često intuitivno znaju kako da moduliraju svoje ponašanje kako bi blistale u međuljudskim odnosima, pažljivo birajući koje aspekte svoje ličnosti žele da istaknu.

Ove osobe obiluju šarmom koji ne samo da lako privlači pažnju drugih, već i u ljubavnim odnosima deluje gotovo magnetično. Njihova sposobnost da u komunikaciji budu originalni i drugačiji od drugih dodatno pojačava njihovu privlačnost, dok istovremeno održavaju visok nivo odanosti i duboku posvećenost u odnosima, težeći da u ljubavi ostavljaju pozitivan i trajan utisak.

Na profesionalnom planu, ove individue su strategički usmerene na isticanje svojih ključnih kvaliteta koji mogu doprineti napretku njihove karijere i poboljšanju poslovnog ugleda. Demonstrirajući visoku efikasnost i predanost u obavljanju svojih zadataka, one su oprezne u preuzimanju novih obaveza, težeći da izbegnu bilo kakvu percepciju površnosti ili nedostatka angažovanosti. Ova opreznost im omogućava da održavaju visok standard rada, minimizirajući rizik od grešaka i osiguravajući da svaki zadatak dobije zasluženu pažnju.

U pogledu profesionalnih dostignuća, individue sa stelijumom u prvoj kući preferiraju da njihovi uspesi govore sami za sebe, umesto da se samohvalisavo ističu svoje zasluge. Oni cene kada se o njihovim uspesima diskretno i pohvalno govori u njihovoj odsutnosti, nalazeći posebno zadovoljstvo u kasnijem saznanju o takvim pozitivnim ocenama.

Na socijalnom planu, ove osobe su prirodno sposobne da privuku pažnju i izazovu divljenje u većim društvenim okupljanjima, lako uspostavljajući trajna prijateljstva zahvaljujući svom otvorenom i privlačnom karakteru. Njihova prisutnost u društvu često služi kao katalizator za pozitivnu energiju i zabavu, a sposobnost da usmere pažnju na sebe koriste na način koji obogaćuje i osnažuje društvene veze.

U suštini, stelijum u prvoj kući odražava osobe koje su vešti navigatori društvenog pejzaža, koristeći svoje izražajne sposobnosti i šarm kako bi ostavili snažan i pozitivan utisak u svakoj sferi života, od ljubavnih odnosa do profesionalnih dostignuća i društvenih interakcija.

Stelijum u Drugoj Kući

Stelijum u drugoj kući astrološke natalne karte simbolizuje duboko usađenu potrebu za sigurnošću, naročito na polju materijalnog blagostanja i financijske stabilnosti. Osobe sa ovakvim položajem planeta u svojim horoskopima imaju izraženu sklonost ka pažljivom procenjivanju rizika i aktivno traže načine da osiguraju veću stabilnost za sebe, posebno kada je reč o imovini i novcu. Ova težnja za sigurnošću nije ograničena samo na materijalne vrednosti; prožima i mnoge druge aspekte njihovog života, mada je najuočljivija upravo u sferi finansija i posla, gde se često manifestuje kroz želju za ostvarivanjem boljeg materijalnog statusa.

Posebno kada se stelijum nalazi u znaku Jarca, unutar druge kuće, karijera dobija centralno mesto u životnim prioritetima ove osobe, smatrajući je ključnom za postizanje željene stabilnosti i sigurnosti. Ambicija, iako možda ne uvek vidljiva na prvi pogled, jeste prisutna i pokreće ih ka ostvarenju stabilnijih životnih uslova.

Kada se stelijum u drugoj kući pozicionira u znaku Škorpije, dinamika se komplikuje. Ovde se javlja sklonost ka učenju iz izazovnih situacija i eksperimentisanju s promenama, što može povremeno dovesti do nevoljno izazvanih problematičnih situacija. Iako se može učiniti da ove osobe nekako “privlače” nesigurnost, njihova osnovna težnja ostaje usmerena na postizanje veće sigurnosti, čak i kada se čini da ulaze u rizične poduhvate. Ova tendencija prema preuzimanju rizika često je motivisana dubokom željom za pronalaženjem boljih prilika za sigurnost i napredak.

Individue sa stelijumom u drugoj kući teže nezavisnosti u upravljanju svojim finansijama i imovinom, ali takođe pokazuju tendenciju da pažljivo analiziraju tuđe odluke i iskustva, naročito u kontekstu finansijskog upravljanja, kako bi izbegle greške koje su drugi pravili.

Prioritet u njihovim životima je sticanje i očuvanje materijalnih vrednosti, uz istovremeno strpljenje i posvećenost razvoju poslovnih veština koje bi mogle doprineti većem prihodu. Ovo uključuje i interes za ulaganje ili proširenje poslovanja kao dodatni izvor prihoda.

Osećaj zadovoljstva i ispunjenosti ove osobe pronalaze u situacijama koje donose finansijsku korist, bilo kroz štednju ili kroz investicije koje obećavaju dugoročnu vrednost, kao što su pokretanje privatnog biznisa, kupovina nekretnina ili vozila koja obećavaju dugoročne uštede.

Ljubav prema kolekcionarstvu, posebno skupocenih i antikvarnih predmeta, takođe je karakteristična za ove osobe, kao i sklonost ka dekorisanju domova stilskim i vrednim predmetima. Interesovanje za trgovinu nekretninama ili izdavanje istih u zakup dodatno ukazuje na njihovu usmerenost na sticanje i očuvanje imovine.

Zanimljivo je da pojedinci sa ovakvim stelijumom mogu imati i veće šanse za dobijanje nasledstva ili vrednih poklona, naročito ako se stelijum nalazi u znaku Raka i harmonično je aspektovan, pokazujući tako širi spektar mogućnosti za ostvarenje svojih materijalnih težnji i ambicija.

Stelijum u Trećoj Kući

Stelijum u trećoj kući u astrološkom natalnom horoskopu često nagoveštava izraženu potrebu za komunikacijom, odražavajući se kroz visoku elokventnost, radoznalost, i razvijene retoričke sposobnosti, uz poseban smisao za humor. Individuama sa ovakvom postavkom prirođena je konstantna žudnja za novim informacijama, te su često viđeni kao nezasiti u svojoj potrazi za znanjem. Njihova priroda ih podstiče da stečena saznanja ne samo akumuliraju, već i entuzijastično dele sa okolinom. U eri brzog razvoja informacionih tehnologija, ove osobe nalaze sebe u prednosti, jer im moderne platforme omogućavaju da svoje intelektualne težnje realizuju efikasnije nego ikada pre.

Iako otvoreni za razmenu informacija, osobe sa stelijumom u trećoj kući vešto čuvaju tajne, pokazujući izuzetnu diskreciju kada je to potrebno. Međutim, ne podnose kada osećaju da su informacije od značaja za njih ili njihovo bliže okruženje zatajene, te teže transparentnosti i otvorenosti.

U komunikaciji, teže jasnoći i nedvosmislenosti, iznoseći često i one stavove koji mogu biti doživljeni kao kontroverzni ili neobični, posebno ako je stelijum pozicioniran u znaku Vodolije. Cene sagovornike koji imaju jasno definisane stavove, ne libeći se da istraže i prodiskutuju razlike u mišljenjima.

Već od mladih dana, maštaju o karijerama koje bi im omogućile da prenose informacije, stavove, i emocije, poput pisaca, novinara, ili tekstopisaca, često izražavajući duboko poštovanje prema tim profesijama bez obzira na to da li će se njima kasnije baviti ili ne.

Društveni aspekti su im izuzetno bitni, pri čemu kroz interakcije često teže učenju o raznovrsnim korisnim temama, pokazujući veliku sposobnost za sticanje novih znanja. Rano obrazovanje i neprekidno učenje su im od vitalnog značaja, usmeravajući njihove interese ka neprestanom širenju horizonta znanja kroz različite izvore i aktivnosti.

U interpersonalnim odnosima, ove individue se ističu kroz svoju argumentativnost i veštinu izražavanja, često posedujući i lep rukopis. Njihova sposobnost da artikulišu misli, ideje, i stavove na ubedljiv i estetski prijemčiv način omogućava im da ostave značajan utisak na druge, obogaćujući svoje okruženje raznolikim perspektivama i znanjem.

Stelijum u Četvrtoj Kući


Stelijum u četvrtoj kući natalne karte simbolizira duboku emotivnu povezanost sa prošlošću, porodicom, i domom, često manifestujući snažan interes za introspekciju i refleksiju nad prošlim događajima, bilo da su oni izvor radosti ili bola. Osobe sa ovakvim astrološkim rasporedom prirodno teže ka analizi i ponovnom promišljanju prethodnih iskustava, težeći da iz njih izvuku pouke koje bi mogle oblikovati njihov budući put. Ova tendencija ka retrospekciji obuhvata i osvrt na prethodne uspehe i neuspehe, pobede i poraze, sa ciljem da se bolje razumeju uzroci i posledice sopstvenih postupaka.

Međutim, uprkos ovoj sklonosti ka dubokoj analizi, postoji izazov u primeni naučenih lekcija, često zbog preterano subjektivnog doživljaja događaja, što može voditi ka ponavljanju istih grešaka. Unatoč tome, osobe sa stelijumom u četvrtoj kući pokazuju veliku zainteresovanost za izgradnju stabilnog i sigurnog okruženja, kako na emotivnom, tako i na materijalnom planu, što odražava njihovu potrebu za čvrstim temeljima na kojima mogu graditi buduće uspehe.

Posebno se ističe njihova emotivna vezanost za porodični dom, kao i posvećenost unapređenju udobnosti i atmosfere u kojoj žive. Ta želja za sigurnošću i komforom često ih vodi ka dubokoj introspekciji o tome šta zaista predstavlja sigurnost za njih i kako mogu ostvariti stabilnost koja će podržati njihove životne ciljeve.

Porodični i familijarni odnosi igraju centralnu ulogu u njihovim životima, često direktno utičući na njihovu otvorenost i spremnost za komunikaciju sa širom društvenom zajednicom. Emotivna dinamika unutar porodice može značajno uticati na njihovu socijalnu angažovanost i odnose sa ljudima van porodičnog kruga.

Nostalgija je česta pojava kod osoba sa stelijumom u četvrtoj kući, gde idealizacija prošlih vremena često pronalazi svoje mesto u njihovim razmišljanjima i komunikaciji. Ova sklonost ka idealizaciji prošlosti može se odraziti i u njihovim hobijima, poput kolekcionarstva predmeta koji evociraju lično značajne istorijske periode ili lične uspomene.

Umetnička stvaralaštva ovih osoba često crpe inspiraciju iz prošlih epoha, bilo kroz pisanje, slikarstvo, ili druge oblike kreativnog izražavanja, dok je njihova fascinacija starijom arhitekturom odraz duboke potrebe za povezanošću sa istorijom i trajnim vrednostima.

Na kraju, stelijum u četvrtoj kući naglašava značaj autentičnosti, iskrenog izražavanja emocija i stavova, posebno u diskusijama o prošlosti. Osobe sa ovakvim stelijumom teže da svoje emocije i energiju usmere ka izgradnji smislenih i trajnih veza, postavljajući porodicu i dom na vrh svojih prioriteta, često stavljaći potrebe svojih najbližih ispred sopstvenih.

Stelijum u Petoj Kući


Stelijum u petoj kući u natalnom horoskopu ističe pojedince koji svoju kreativnost i strast prema umetnosti doživljavaju kao ključne delove svoje ličnosti. Ove osobe nalaze izuzetno zadovoljstvo u aktivnostima koje podrazumevaju kreativno izražavanje, bilo kroz umetnost, hobi ili bilo koju drugu formu stvaralaštva. Njihova kreativnost može biti snažno stimulisana i brzo doći do izražaja, često obuhvatajući širok spektar ideja i inspiracija. Ponekad, susret sa posebno upečatljivim umetničkim delima ili događajima, kao što su izložbe sa neobičnim umetničkim radovima ili promocije knjiga s inovativnom tematikom, može poslužiti kao katalizator za buđenje ili produbljivanje sopstvene kreativnosti.

Individuama sa stelijumom u petoj kući često su potrebni uzori u kreativnom stvaralaštvu kako bi razvijali svoj umetnički izraz, iako mnogi od njih preferiraju da svoje inspiracije čuvaju kao ličnu tajnu. Specifičan znak u kojem se nalazi stelijum može dodatno uticati na stil i oblasti u kojima će se njihova kreativnost najviše ispoljavati.

Već od najranijeg detinjstva, osobe sa ovakvim stelijumom pokazuju veliku ljubav prema kućnim ljubimcima i imaju izražen osećaj za staranje o životinjama. Njihova empatija prema životinjama često ih vodi ka profesionalnim putevima koji uključuju rad sa životinjama, poput veterine. Osim toga, ove osobe su često glasni zagovornici zaštite životinja, pokazujući strast i energičnost u diskusijama o ovoj temi.

U ljubavnom životu, osobe sa stelijumom u petoj kući sklone su da svoja osećanja izražavaju na originalne i kreativne načine, što može biti posebno izraženo na početku veze ili tokom značajnih godišnjica. Ova potreba za kreativnim izražavanjem ljubavi čini njihove emotivne veze bogatijim i dubljim, pružajući im i partneru jedinstvena i nezaboravna iskustva.

U suštini, stelijum u petoj kući označava ljude čiji je život obogaćen kreativnošću, ljubavlju prema životinjama, i sposobnošću da svoja osećanja pretoče u umetnost. Oni su pokretači novih ideja i trendova, kako u umetničkom tako i u emotivnom spektru, i često su izvor inspiracije za one oko sebe.

Stelijum u Šestoj Kući


Bilo koja grupa od 3 ili više planeta u tvojoj 6. kući naziva se 6. kućnim stelijumom.

Stelijum je poput velike reflektorske svetlosti u tvom natalnom horoskopu koja te usmerava ka važnom području tvog života koje ne možeš ignorisati. Evo primera natalne karte sa 6. kućnim stelijumom koji uključuje Sunce, Veneru i Merkura.

Ova karta je napravljena korišćenjem Solar Fire, moj omiljeni astrološki softver. Kliknite ovde da saznate sve o njemu, uključujući i kako možete dobiti popust!

Šesta kuća se često naziva Kućom Služitelja. Ova ideja “služitelja” opisuje način na koji doprinosiš svetu obavljanjem posla. Šta zapravo radiš i kako to radiš?

Poslovi Šeste kuće takođe obuhvataju tvoje zdravlje i način na koji se brineš o sebi.

Sa stelijumom u Šestoj kući, tvoj posao ili zanat i tvoj odnos prema tvom zdravlju mogu igrati ključnu ulogu u tvom životu, a balans između posla i privatnog života može biti intenzivan, izvanredan ili nedostajući, u zavisnosti od toga koje planete su uključene u stelijum.

Planete tvog 6. kućnog stelijuma se sjedinjuju i kombinuju svoje napore, spajajući delove tvoje misli, tela i duha da rade zajedno kroz tvoju 6. kuću.

Stelijum u tvojoj 6. kući će biti značajan faktor u tvojoj analizi horoskopa, pored tvoje “Velike Trojke” (Sunce, Mesec i Ascendent).

Šta bi moglo značiti za tvoj život imati stelijum u 6. kući tvog natalnog horoskopa?

Ako imaš 3 ili više planeta u svojoj 6. kući, to se smatra stelijumom. Sa toliko planetarne energije koncentrisane tamo, stvari poput posla i zdravlja mogu biti posebno važni delovi tvog života.

Kako ovaj uticajni raspored planeta može uticati na tvoj život? Nastavite čitati da saznate!

KLJUČNI POJMOVI:

 • Stelijum se javlja kada imaš 3 ili više planeta u svojoj 6. kući.
 • Sa više planeta prisutnih, pitanja vezana za 6. kuću će biti od vitalnog značaja u tvom životu.
 • Stelijum u tvojoj 6. kući može ti ponuditi važne lekcije.

Šta zapravo znači imati stelijum u 6. kući?

Sposoban si da učiš i rasteš iz iskustava svake kuće u tvom natalnom horoskopu, ali imati više planeta u tvojoj 6. kući može značiti da će ova kuća biti posebno značajna.

Tvoj stelijum može istaknuti poslove 6. kuće u tvom životu, učiniti ih izraženijim ili češćim. Neke od oblasti života opisane tvojom 6. kućom uključuju:

 • Posao ili zanat koji odabireš
 • Tvoj radni stil
 • Način na koji komuniciraš sa kolegama
 • Mentorstvo koje tražiš u svom poslu ili zanatu
 • Koliko dobro vodiš računa o svom zdravlju
 • Tvoj odnos prema vežbanju i wellness-u

Sa mogućnošću da pitanja vezana za 6. kuću mogu biti pojačana ili česta tema u tvom životu, neki problemi na koje treba obratiti pažnju mogu biti:

 • Preterana posvećenost poslu
 • Opsednutost fitnesom ili dijetom
 • Zanemarivanje svog zdravlja
 • Teškoće u pronalaženju pravog tipa posla za sebe
 • Preterana ozbiljnost ili nedovoljna ozbiljnost na poslu
 • Napeti odnosi sa kolegama
 • Teškoće u postavljanju granica koliko si spreman da se žrtvuješ za ili pomažeš drugima

Naravno, kako ćeš doživeti svoj stelijum u 6. kući zavisiće od planeta uključenih u stelijum i od stanja ostalog dela tvog natalnog horoskopa.

Pomenuta lista možda ili možda neće odražavati izazove sa kojima se suočavaš, ali sa stelijumom u tvojoj 6. kući Služitelja, ovi elementi mogu biti stvari o kojima “proveravaš sebe” i razmišljaš

Stelijum u Sedmoj Kući

Stelijum u sedmoj kući natalne karte ističe duboku posvećenost i interesovanje za izgradnju i očuvanje značajnih međuljudskih veza, uključujući brak, partnerstva i šire društvene odnose. Osobe sa stelijumom u ovoj kući često imaju prirodnu sklonost ka uspostavljanju stabilnih, čvrstih i privrženih odnosa, težeci ka harmoniji i uravnoteženim partnerstvima. Ova težnja se ne odnosi samo na lične odnose, već i na profesionalne saradnje, gde je zajednički rad i međusobno razumevanje ključno za uspeh.

Interes za brak i porodični život je izražen, sa željom da se pronađu i primene najbolji saveti i prakse za očuvanje stabilnosti i zadovoljstva unutar braka. Ove osobe često ulaze u duboka istraživanja i razgovore na temu kako unaprediti i održati kvalitet braka i partnerstva, pokazujući spremnost na učenje i prilagođavanje zarad jačanja veza.

Prilagodljivost u međuljudskim odnosima za osobe sa stelijumom u sedmoj kući ne podrazumeva nedostatak čvrstine ili dvoličnost, već sposobnost da se prepoznaju i cene različitosti, kao i veština nalazenja zajedničkog jezika sa drugima, čak i u situacijama gde postoje izvesne razlike u mišljenju. Ova osobina omogućava efikasno rešavanje konflikata i pronalaženje kompromisnih rešenja koja su prihvatljiva za sve strane.

Osobe sa stelijumom u sedmoj kući cene duboke i sadržajne razgovore, posebno kada se ti razgovori vode oko tema koje su im lično važne i interesantne. Bilo da je reč o zajedničkim hobijima, društvenim stavovima, profesionalnim interesovanjima ili umetničkim afinitetima, sposobnost da se pronađu i naglase sličnosti u stavovima može voditi ka dubljem razumevanju, poštovanju i, konačno, ka uspešnim partnerstvima.

Značaj koji ove osobe pridaju međuljudskim odnosima odražava se i u njihovom pristupu saradnji, gde se trude da istaknu zajedničke vrednosti i ciljeve, stvarajući time osnovu za trajne i produktivne veze. Ova sposobnost ne samo da povećava verovatnoću uspešnih partnerstava u ličnom i profesionalnom smislu, već i doprinosi širem osećaju zadovoljstva i ispunjenosti u životu.

Stelijum u Osmoj Kući

Uk

oliko imate 3 planete ili više u vašoj 8. kući, onda imate stelijum. Sa toliko koncentrisane planetarne energije, pitanja osme kuće kao što su transformacije, puštanje kontrole i način povezivanja unutar odnosa mogu imati ključnu ulogu u vašem životu.

Kako bi grupa planeta u vašoj 8. kući mogla uticati na način na koji se oslobađate starih osećanja kako biste napravili prostor za nove načine postojanja? Nastavite čitati da biste saznali!

KLJUČNE TAČKE:

 • Stelijum se javlja kada imate 3 ili više planeta u svojoj 8. kući.
 • Sa više planeta tamo, pitanja osme kuće će biti od suštinskog značaja u vašem životu.
 • Stelijum u vašoj 8. kući može vam pružiti važne lekcije.

Slika neba sa 8. kućom natalne karte na vrhu i natpisom “Šta znači imati stelijum u 8. kući?”

Šta je stelijum u 8. kući? Svaka grupa od 3 ili više planeta smeštenih u vašoj 8. kući naziva se stelijum u 8. kući.

Stelijum funkcioniše kao upadljiva oznaka u vašoj natalnoj karti koja privlači pažnju na važno područje vašeg života koje ne možete ignorisati.

Primer natalne karte sa stelijumom u 8. kući pokazuje njihovo Sunce, Jupiter, Veneru i Merkura.

Ova karta je kreirana korišćenjem Solar Fire, omiljenog astrološkog softvera. Kliknite ovde da saznate više o njemu i kako možete ostvariti popust!

Iako se 8. kuća često naziva Kućom Smrti, ona nadgleda tranzicije u životu, oslobađanje od starih načina koji više ne služe da bi se napravilo mesto za nove, korisnije načine.

Vaš stelijum u 8. kući može predstavljati postavku koja pokreće ponovno rađanje u vašem životu.

Pitanja osme kuće uključuju način na koji se izlečite od problema ili traume iz detinjstva, kao i vaš način života i ponašanja u intimnim i posvećenim odnosima.

Sa stelijumom u 8. kući vaše natalne karte, promene u životu, isceljenje i dugoročni odnosi mogu biti ključni aspekti vašeg razvoja, dok problemi sa ličnim transformacijama mogu biti intenzivni, neobični ili zaostali u zavisnosti od planeta u vašem stelijumu.

Planete u vašoj 8. kući sarađuju, spajajući delove vašeg uma, tela i duha kako bi zajedno radile na pitanjima osme kuće.

Vaš stelijum u 8. kući će biti ključna postavka u čitanju vaše natalne karte, zajedno sa vašim Velikim 3, Suncem, Mesecom i Ascendentom.

Šta znači imati stelijum u 8. kući? Svaka kuća u vašoj karti ima potencijal da pokrene lični rast, ali sa stelijumom u 8. kući, vaša 8. kuća može biti posebno transformišuća u vašem životu.

Ova postavka može pojačati pitanja vaše 8. kuće, čineći ih intenzivnijim ili kao da su ponavljajuća tema u vašem životu. Neka od ovih oblasti života koje su detaljno opisane u vašoj 8. kući uključuju:

 • Promene i transformacije
 • Razmišljanja o sopstvenoj smrtnosti
 • Izlečenje od traume i bola iz detinjstva
 • Način na koji se spajate sa nekim u posvećenom odnosu
 • Kako upravljate kontrolom u svom životu i kako je puštate
 • Smrt i ponovno rađanje

Sa stelijumom u 8. kući i potencijalom da se pitanja 8. kuće podignu na viši nivo u vašem životu, postoje neke zamke na koje treba obratiti pažnju, uključujući:

 • Teškoće u puštanju starih načina postojanja da biste napravili prostor za nove
 • Nemoć da se oslobodite kontrole u svom životu
 • Dopuštanje ukorenjenim obrascima ponašanja da opterećuju posvećene odnose
 • Previše čvrsto držanje logike u životu
 • Kompulsivno preobražavanje sebe do nezdravog stepena
 • Izbegavanje ranjivosti u intimnim odnosima

Naravno, sve ovo će zavisiti od planeta uključenih u vaš stelijum 8. kuće i faktora u ostatku vaše natalne karte.

Možda se identifikujete ili možda ne sa bilo kojim od gore navedenih problema, ali sa stelijumom u vašoj 8. kući, ovo mogu biti pitanja o kojima ćete “proveravati sebe” i razmišljati o njima.

Stelijum u Devetoj Kući


Ako se 3 planete ili više planeta nalazi u tvom 9. domu, onda imaš stelijum. Sa toliko planeta koncentrisanih tamo, stvari vezane za Deveti dom poput putovanja i filozofije mogu biti od suštinskog značaja u tvom životu.

Šta bi to moglo značiti za tebe da otkriješ moćnu grupu planeta u ovom domu? Nastavi čitati da saznaš sve o svom 9. kućnom stelijumu!

KLJUČNI ZAKLJUČCI:

 • Ako imaš 3 ili više planeta u svom 9. domu, to je stelijum.
 • Sa više planeta prisutnih, stvari vezane za 9. dom će biti vitalne u tvom životu.
 • Tvoj 9. kućni stelijum može ti ponuditi važne lekcije.

Šta je 9. kućni Stelijum? U astrologiji, bilo koja 3 planete ili više koje se nalaze zajedno u tvom 9. domu naziva se 9. kućnim stelijumom.

Stelijum je poput svetlećeg reflektora u tvom natalnom horoskopu koji te usmerava ka važnom području tvog života koje ne možeš ignorisati.

Primer natalne karte sa stelijumom u 9. domu Prikazana je gore primer natalne karte sa četiri planete, stelijumom u 9. domu koji čine Sunce, Merkur, Venera i Uran.

Ova karta je napravljena korišćenjem Solar Fire, mog omiljenog astrološkog softvera. Kliknite ovde da saznate sve o njemu, uključujući i kako možete dobiti popust!

Deveti dom se često naziva Kućom Sreće, ali se takođe naziva Kućom Filozofije, Kućom Spiritualnosti, pa čak i Kućom Dugih Putovanja.

Tvoj 9. dom detaljno opisuje načine na koje proširuješ svoj um. To može biti kroz obrazovanje, interakciju sa ljudima različitim od sebe tokom putovanja ili duboko filozofsko razmišljanje.

Poslovi Devetog doma takođe uključuju kako doživljavaš veru u životu i sreću.

Sa stelijumom smeštenim u 9. domu tvog natalnog horoskopa, iskustva koja doprinose ili izazivaju tvoje svetonazore ili ti pomažu da pronađeš smisao mogu biti posebno značajna, a načini na koje formiraš svoju filozofiju života mogu biti ekstremni, neobični ili jedva postojeći, u zavisnosti od toga koje planete čine tvoj stelijum.

Planete tvog 9. kućnog stelijuma kombinuju svoje napore. Zavisno o uključenim planetama, stelijum spaja delove tvog uma, tela i duha da rade u skladu kroz tvoj 9. dom.

Stelijum u tvom 9. domu će imati značajnu ulogu u tvojoj analizi horoskopa, zajedno sa tvojom “Velikom Trojkom” (Sunce, Mesec i Ascendent).

Dakle, šta bi to moglo značiti za tebe da imaš stelijum u 9. domu tvog natalnog horoskopa?

Šta Znači Imati Stelijum u 9. Domu? Možeš učiti i rasti iz iskustava iz svake kuće tvog natalnog horoskopa, ali pronalaženje više planeta u tvom 9. domu može značiti da će ovaj dom biti posebno ključan u tom rastu.

Tvoj stelijum može staviti stvari vezane za 9. dom u prvi plan tvog života, uvećavajući ih ili čineći ih stalnijim delom tvog postojanja. Neke od ovih oblasti života detaljno opisanih u tvom 9. domu su:

 • Način na koji praktikuješ svoju veru ili spiritualnost
 • Putovanja u inostranstvo
 • Koliko si otvoren za različite ideologije ili stavove
 • Koliko veruješ u život
 • Visoko obrazovanje
 • Koliko voljno tražiš nove doživljaje
 • Sreća ili način na koji stvari izgledaju “funkcionišu” za tebe

Pošto stvari vezane za tvoj 9. dom mogu biti preuveličane ili češće u tvom životu, neki rizici na koje treba obratiti pažnju sa 9. kućnim stelijumom mogu biti:

 • Dogma u religiji
 • Nemir ili nemogućnost da se nešto zadrži
 • Naivne ideje ili preterani optimizam
 • Borba da se probaju nove stvari
 • Nedostatak vere da su stvari dobre ili će se rešiti
 • Nevoljkost da se saslušaju ideje koje su drugačije od tvojih
 • Bezobzirni osećaj nepobedivosti

Međutim, treba imati na umu da će način na koji doživljavaš svoj stelijum u 9. domu zavisiti od planeta uključenih u tvoj stelijum i položaja u ostatku tvog natalnog horoskopa.

Pomenuta lista rizika možda ili možda neće odražavati izazove s kojima se suočavaš. Ali, sa stelijumom u tvom 9. domu Sreće, to bi mogla biti lista stvari o kojima povremeno razmišljaš.

Stelijum u Desetoj Kući


Ako pronađete 3 ili više planeta u svojoj 10. kući, onda imate stelijum. Sa toliko koncentrisane planetarne energije prisutne, pitanja desete kuće kao što su karijera i veliki ciljevi će imati ključnu ulogu u vašem životu.

Na koje načine ova supergrupa planeta može uticati na vas i osobu koju želite postati? Nastavite čitati da biste saznali više o svom stelijumu u 10. kući!

KLJUČNE POENE:

 • Ako imate 3 ili više planeta u svojoj 10. kući, to je stelijum.
 • Sa više planeta prisutnih, pitanja 10. kuće će biti od suštinskog značaja u vašem životu.
 • Vaš stelijum u 10. kući može vam pružiti važne lekcije.

Slika svemira sa 10. kućom natalne karte preko vrha i natpisom “Šta znači imati stelijum u 10. kući?”

Šta je stelijum u 10. kući? Bilo koje 3 planete ili više koje nastanjuju vašu 10. kuću nazivaju se stelijum u 10. kući.

Stelijum funkcioniše kao bljesak svetla u vašoj natalnoj karti koji vas vodi do važnog područja vašeg života koje ne možete ignorisati.

Primer natalne karte sa stelijumom u 10. kući pokazuje njihovo Sunce, Merkur i Veneru.

Ova karta je kreirana korišćenjem Solar Fire, mog omiljenog astrološkog softvera. Kliknite ovde da saznate više o njemu i kako možete dobiti popust!

Deseta kuća često se naziva Kućom Karijere. Vaš uspeh i postignuća nalaze se unutar ove kuće.

Vaša deseta kuća detaljiše verziju sebe kojom težite da budete, kao i ulogu koju igrate u društvu.

Sa stelijumom smeštenim u vašoj 10. kući, nasleđe koje želite da ostavite u svetu i način na koji vas javnost vidi mogli bi igrati veliku i stalnu ulogu u vašem životu, a pitanja koja se tiču vaše karijere mogla bi biti ekstremna, jedinstvena ili gotovo nepostojeća, zavisno od toga koje se planete spajaju kako bi napravile vaš stelijum.

Planete u vašoj 10. kući se mešaju, spajajući delove vašeg uma, tela i duha kako bi sarađivali i radili kroz vašu 10. kuću.

Vaš stelijum u 10. kući biće jedan od glavnih igrača u čitanju vaše natalne karte, zajedno sa vašim Suncem, Mesecom i Ascendentom.

Pa šta možete očekivati sa stelijumom u 10. kući u svojoj natalnoj karti?

Infografika koja objašnjava stelijum u desetoj kući

Šta znači imati stelijum u 10. kući? Svaka kuća u vašoj karti može biti katalizator za lični rast, ali pronalazak više planeta u vašoj 10. kući znači da je ova kuća možda dodatno uticajna u vašem životu.

Vaš stelijum može pojačati poslove 10. kuće u vašem životu, čineći ih intenzivnijim ili ih pretvarajući u ponavljajuću temu u vašem životu. Neka od ovih oblasti života koje su detaljno opisane u vašoj 10. kući, a koje bi mogle biti pojačane, uključuju:

 • Vašu karijeru
 • Društvenu ulogu u zajednici
 • Reputaciju
 • Najveći cilj koji imate
 • Postignuća i uspeh
 • Autoritativne figure

Sa stelijumom u 10. kući i koncentracijom energije koju on donosi, neke zamke na koje treba obratiti pažnju mogu biti:

 • Nikada ne osećate zadovoljstvo
 • Previše brinete o “igranju svoje uloge”
 • Previše brinete o tome šta drugi misle o vama
 • Preterano se forsirate, radoholizam
 • Konstantno težite priznanju
 • Nedostatak pravca ili cilja u životu
 • Osećaj zarobljenosti u svom položaju u društvu
 • Samospašavanje od odgovornosti

Naravno, sve ovo će zavisiti od toga koje planete su uključene u vaš stelijum u 10. kući i stanja u ostatku vaše natalne karte.

Ovo možda jesu ili možda nisu izazovi s kojima se borite, ali sa stelijumom u vašoj 10. kući Karijere, ovo bi mogla biti pitanja na koja treba obratiti pažnju.

Stelijum u Jedanaestoj kući


Ako postoji 3 ili više planeta u 11. kući vaše natalne karte, tada imate stelijum u 11. kući. Sa toliko planeta koncentrisanih tamo, pitanja 11. kuće poput vaših asocijacija mogu igrati centralnu ulogu u vašem životu.

Na koje načine ova snaga planeta u vašoj 11. kući može uticati na vaš život? Nastavite čitati da biste saznali više!

KLJUČNE POENE:

 • Ako imate 3 ili više planeta u svojoj 11. kući, to je stelijum.
 • Sa nekoliko planeta prisutnih tamo, pitanja 11. kuće će biti od suštinskog značaja u vašem životu.
 • Stelijum u vašoj 11. kući može imati lekcije da vam ponudi.

Slika svemira sa 11. kućom natalne karte slojevito postavljenom preko nje i natpisom koji glasi “Šta znači imati stelijum u 11. kući?”

Šta je stelijum u 11. kući? U astrologiji, 3 ili više planeta smeštenih u vašoj 11. kući nazivaju se stelijum u 11. kući.

Stelijum funkcioniše kao neonka u vašoj natalnoj karti koja vas usmerava ka važnom području vašeg života koje ne možete ignorisati.

Primer natalne karte prikazuje stelijum u 11. kući koji uključuje Jupiter, Sunce, Veneru i Merkura.

Ova karta je napravljena korišćenjem Solar Fire, mog omiljenog astrološkog softvera. Kliknite ovde da saznate više o njemu, uključujući kako možete dobiti popust!

Jedno od imena 11. kuće je Kuća Prijatelja. Ovde se usklađujete sa drugima i pripremate za budućnost.

Sa stelijumom u vašoj 11. kući, prijatelji i grupe sa kojima provodite vreme mogu imati značajnu ulogu u vašem životu i vašoj budućnosti. Pitanja koja se tiču sa kim se povezujete i vaših budućih planova mogu biti pojačana, jedinstvena ili zaostala u zavisnosti od toga koje planete čine deo vašeg stelijuma.

Planete smeštene u vašoj 11. kući se stapaju, spajajući delove vašeg uma, tela i duha kako bi zajedno radile na pitanjima vaše 11. kuće.

Vaš stelijum u 11. kući će biti snažna sila u čitanju vaše natalne karte zajedno sa vašim Velikim 3, vašim Suncem, Mesecom i Ascendentom.

Pa šta možete očekivati sa stelijumom u 11. kući vaše natalne karte?

Infografika o stelijumu u 11. kući

Šta znači imati stelijum u 11. kući? Nema kuće u vašoj karti koja ne pruža iskustva koja vode ka ličnom rastu, ali sa više planeta u 11. kući vaše karte, ova kuća može biti od ključnog značaja u vašem životu.

Vaš stelijum može pojačati pitanja vaše 11. kuće, uvećavajući ih ili čineći ih stalnim tokom vašeg života. Neka od ovih oblasti života detaljno opisanih u vašoj 11. kući uključuju:

 • Prijateljstva
 • Društvene grupe ili klubove kojima pripadate
 • Način na koji se pripremate za budućnost
 • Umrežavanje
 • Vaše učešće u grupi
 • Vaš pravac u životu

Sa stelijumom u 11. kući i koncentracijom planetarne energije tamo, neke zamke na koje treba obratiti pažnju mogu uključivati:

 • Povezivanje sa ljudima koji ne odražavaju vaše ciljeve
 • Davanje previše od sebe grupi
 • Ne osećanje kao da imate pravac
 • Borba da se uskladite sa drugima
 • Rasipanje sebe između previše grupa

Naravno, način na koji doživljavate svoj stelijum u 11. kući će zavisiti od mnogih uticaja, uključujući planete u vašem stelijumu i postavke u ostatku vaše karte.

Pomenuti izazovi mogu ili ne moraju biti oni sa kojima se možete identifikovati, ali sa stelijumom u vašoj 11. kući Prijatelja, ovo bi mogla biti pitanja na koja treba obratiti pažnju.

Stelijum u Dvanaestoj Kući


Ako se u vašoj 12. kući natalne karte nalazi 3 ili više planeta, tada imate stelijum u 12. kući. Sa toliko planetarne energije koncentrisane tamo, pitanja 12. kuće poput jedinstva i karme mogu biti od suštinskog značaja u vašem životu.

Ako pronađete stelijum u 12. kući vaše natalne karte, šta to može značiti za vas? Nastavite sa čitanjem da biste saznali više!

KLJUČNE POENE:

 • Ako imate 3 ili više planeta u svojoj 12. kući, to je stelijum.
 • Sa nekoliko planeta prisutnih tamo, pitanja 12. kuće će biti od ključnog značaja u vašem životu.
 • Vaš stelijum u 12. kući može imati lekcije da vam ponudi.

Slika svemira sa 12. kućom natalne karte slojevito postavljenom preko nje i natpisom koji glasi “Šta znači imati stelijum u 12. kući?”

Šta je stelijum u 12. kući? Tri ili više planeta smeštenih zajedno u vašoj 12. kući naziva se stelijum u 12. kući u astrologiji.

Stelijum funkcioniše kao sjajna, blistava svetlost u vašoj natalnoj karti upućujući vas na važno područje vašeg života koje ne možete ignorisati.

Primer natalne karte prikazuje stelijum u 12. kući koji uključuje Uran, Sunce, Veneru i Merkura.

Ova karta je napravljena korišćenjem Solar Fire, mog omiljenog astrološkog softvera. Kliknite ovde da saznate više o njemu, uključujući kako možete dobiti popust!

Dvanaesta kuća se ponekad naziva Kućom Problema, ali se takođe naziva Kućom Skrivenih Neprijatelja, Kućom Nesvesnog i Kućom Mudrosti, između ostalog.

Ova kuća takođe opisuje vaš odnos sa svesti. To uključuje i vašu sopstvenu svest i kolektivnu svest kojoj je svaka duša povezana i u koju je usklađena.

Poslovi Dvanaeste kuće takođe uključuju karmičke zaplete, ostatke iz prethodnog života koji i dalje postoje iako nemate pojma da su tamo.

Sa stelijumom u 12. kući vaše natalne karte, otkrivanje vaših skrivenih karmičkih okidača i uspostavljanje veze sa višom silom može biti posebno značajno, a ova iskustva mogu biti ekstremna, jedinstvena ili u velikoj meri nepostojeća, zavisno od planeta koje čine vaš stelijum.

Planete uključene u vaš stelijum u 12. kući ujedinjuju svoje napore. Zavisno od planeta u grupi, stelijum kombinuje delove vašeg uma, tela i duha kako bi sarađivali i radili kroz vašu 12. kuću.

Vaš stelijum u 12. kući biće značajan faktor u čitanju vaše natalne karte, zajedno sa vašim glavnim položajima (vašim Suncem, Mesecom i Ascendentom).

Pa šta to može značiti za vas da pronađete stelijum u misterioznoj 12. kući vaše natalne karte?

Šta znači imati stelijum u 12. kući? Možete doživeti lični rast kroz iskustva svake kuće u vašoj natalnoj karti, ali imati više planeta u vašoj 12. kući može značiti da će ova kuća možda biti posebno uticajna u vašem životu.

Vaš stelijum može privući pitanja 12. kuće u prvi plan u vašem životu, uvećavajući ih ili čineći da izgledaju kao ponavljajuća tema u vašem životu. Neke od ovih oblasti života 12. kuće uključuju:

 • Mistična i psihička iskustva
 • Veza sa višom silom i kolektivom
 • Podnošenje vašem nesvesnom umu kroz meditaciju i druge prakse
 • Karmički ostaci koji utiču na vaše misli i ponašanje
 • Izolacija Pošto vaša pitanja 12. kuće imaju potencijal da budu intenzivna ili da budu prisutna u većoj meri u vašem životu, neke zamke na koje treba obratiti pažnju sa stelijumom u 12. kući mogu uključivati:
 • Neistraživanje karmičkih zapleta i dopuštanje da upravljaju vašim ponašanjem
 • Beg od emocionalnog bola kroz zavisnost
 • Izolacija
 • Ignorisanje vaše veze sa višom silom
 • Gubljenje sebe i nedostatak pravca u životu
 • “Postajanje” onoga sa kim provodite vreme umesto da budete sami sebi
 • Ponavljanje grešaka bez istraživanja zašto ih pravite
 • Samouništeno ponašanje Međutim, zapamtite da će način na koji doživljavate svoj stelijum u 12. kući zavisiti od planeta uključenih, stanja ostatak vaše natalne karte i, naravno, vaših ličnih izbora.

Navedeni izazovi mogu ili ne moraju biti oni sa kojima se suočavate. Ali, sa stelijumom u 12. kući, ovo bi mogao biti spisak pitanja koje treba povremeno ponovo razmotriti i razmisliti o tome kako biste bili sigurni da izbegavate zamke 12. kuće.

Poručite Tumačenje Natalne Karte

  Ime i prezime:

  Vaš e-mail*:

  Datum Rođenja:

  Vreme Rođenja:

  Izaberite Uslugu:

  Vaša Poruka: