Asteroid Valentine, koji nosi brojčanu oznaku 447, je simbolično povezan sa temama ljubavi, romantike, i privrženosti. U astrologiji, ovaj asteroid može isticati kako osoba pristupa romantičnim odnosima, izražava ljubav, i doživljava emocionalnu vezu.

Sadržaj

Simbolika asteroida Valentine

Asteroid Valentine može simbolizovati:

 • Romantična ljubav i privrženost: Valentine može ukazivati na sposobnost osobe da voli i bude voljena, kao i na važnost romantičnih veza u njenom životu.
 • Izražavanje ljubavi: Ovaj asteroid može istaći načine na koje osoba pokazuje svoja osećanja, bilo kroz reči, dela, ili kroz umetnički izraz.
 • Vrednovanje odnosa: Valentine može ukazivati na osobe koje posebno cene harmoniju i lepotu u svojim međuljudskim odnosima, težeci ka stvaranju estetski ugodnih i emocionalno ispunjenih veza.

Uticaj asteroida Valentine u natalnoj karti

Položaj asteroida Valentine u natalnoj karti može otkriti kako osoba doživljava ljubavne odnose, njenu emocionalnu otvorenost, i sklonost ka romantičnim gestovima.

 1. Položaj u znaku: Otkriva kako se osobine povezane sa Valentine manifestuju kroz prirodu znaka u kojem se nalazi.
 2. Položaj u kući: Ukazuje na oblasti života gde se najviše osećaju uticaji Valentine.
 3. Aspekti sa drugim planetama: Aspekti mogu detaljnije objasniti kako se Valentineovi uticaji integrišu ili sukobljavaju sa drugim energetskim silama u karti.

Valentine u kućama natalne karte

 • Prva kuća: Može ukazivati na osobu koja otvoreno pokazuje svoje romantične sklonosti i koja privlači pažnju svojom sposobnošću za ljubav i privrženost.
 • Peta kuća: Usredsređuje se na romantiku, zabavu, i kreativnost; Valentine ovde može ukazivati na bogat ljubavni život i tendenciju ka dramatičnim ljubavnim izrazima.
 • Sedma kuća: Fokusira se na dugoročne partnerske odnose, gde Valentine može naglasiti važnost ljubavi i romantičnih gestova u braku ili drugim ozbiljnim partnerstvima.

Valentine u znakovima zodijaka

 • Valentine u Vagi: Može pojačati težnju ka harmoniji, lepoti i ravnoteži u ljubavnim odnosima, težeći ka diplomatiji i pravednosti u svim svojim partnerskim interakcijama.
 • Valentine u Ribama: Naglašava duboku emocionalnu povezanost, saosećanje i idealizaciju u ljubavnim odnosima, često povezana sa umetnošću i duhovnošću.

Značenje asteroida Valentine u svakoj kući natalne karte

Asteroid Valentine u Prvoj Kući

Valentine u prvoj kući može ukazivati na osobu koja nosi energiju ljubavi i privlačnosti u svom javnom identitetu. Ove osobe često izražavaju svoju romantičnu stranu otvoreno i mogu privući partnere svojom šarmantnom i privlačnom ličnošću.

Asteroid Valentine u Drugoj Kući

U drugoj kući, Valentine može sugerisati da su ljubavni odnosi i romantična iskustva povezani sa materijalnim vrednostima. Osobe s ovim položajem mogu cijeniti darove ili financijske izraze ljubavi, ili mogu videti partnera kao nekoga ko doprinosi njihovoj financijskoj sigurnosti.

Asteroid Valentine u Trećoj Kući

Valentine u trećoj kući može ukazivati na osobe koje ljubav i romantične interese izražavaju kroz komunikaciju. Ove osobe mogu uživati u pisanju ljubavnih pisama, stvaranju poezije, ili u ugodnim, duhovitim razgovorima sa partnerom.

Asteroid Valentine u Četvrtoj Kući

U četvrtoj kući, Valentine može naglasiti važnost ljubavi u porodičnom i domaćem životu. Osobe s ovim položajem teže stvaranju harmoničnog i ljubavnog doma, gde se odnosi sa porodicom i bliskim osobama doživljavaju s posebnom toplinom i pažnjom.

Asteroid Valentine u Petoj Kući

Valentine u petoj kući može pojačati sklonost ka romantičnim avanturama, flertu i kreativnom izražavanju ljubavi. Ova kuća također vlada djecom, pa Valentine može ukazivati na snažnu ljubav prema deci ili na stvaranje veza kroz zajedničke kreativne interese sa partnerom.

Asteroid Valentine u Šestoj Kući

U šestoj kući, Valentine može sugerisati da osoba doživljava ljubav kroz svakodnevne aktivnosti i rutine. Ljubav može biti izražena kroz brigu i služenje drugima, ili kroz radne odnose koji su obojeni ljubaznošću i skladom.

Asteroid Valentine u Sedmoj Kući

Valentine u sedmoj kući direktno ističe važnost ljubavnih partnerstava. Ove osobe teže dubokim i trajnim odnosima i često pronalaze ključne životne partnere koji odgovaraju njihovim idealima romantike i ljubavi.

Asteroid Valentine u Osmoj Kući

U osmoj kući, Valentine može ukazivati na intenzivne emotivne veze koje mogu uključivati emocionalne transformacije kroz ljubavne odnose. Osobe s ovim položajem mogu doživeti duboku strast, ali i izazove koji zahtevaju emocionalnu i duhovnu evoluciju.

Asteroid Valentine u Devetoj Kući

Valentine u devetoj kući može naglasiti ljubav koja se širi kroz filozofske, obrazovne ili međunarodne veze. Osobe mogu istraživati ljubav kroz putovanja ili kroz odnose sa ljudima iz različitih kultura.

Asteroid Valentine u Desetoj Kućiž

Kada se Valentine nalazi u desetoj kući, ljubav može biti javno izražena ili povezana sa profesionalnim životom. Ove osobe mogu privući ljubavne partnere kroz svoju karijeru ili mogu javno pokazivati svoju posvećenost partneru.

Asteroid Valentine u Jedanaestoj Kući

Valentine u jedanaestoj kući može ukazivati na osobe koje doživljavaju ljubav kroz prijateljstva i društvene mreže. Ljubav i romantični interesi mogu biti povezani s grupnim aktivnostima ili kroz projekte koji promovišu zajedničke ciljeve.

Asteroid Valentine u Dvanaestoj Kući

U dvanaestoj kući, Valentine može sugerisati tajne ljubavne veze ili unutrašnje, privatne izraze ljubavi koje osoba ne pokazuje javno. Ove osobe mogu doživljavati ljubav kao duboko ličnu i duhovnu stvar, koja je često skrivena od očiju javnosti.

Značenje asteroida Valentine u svakom znaku zodijaka

Asteroid Valentine u Ovnu

Valentine u Ovnu može ukazivati na osobe koje su direktne i entuzijastične u izražavanju svojih ljubavnih osećanja. Ove osobe često preuzimaju inicijativu u romantičnim situacijama, pokazujući strast i hrabrost u osvajanju srca voljene osobe.

Asteroid Valentine u Biku

U Biku, Valentine može naglasiti potrebu za stabilnošću i sigurnošću u ljubavnim odnosima. Osobe s ovim položajem cene dugotrajne veze koje su izgrađene na pouzdanosti i senzualnom uživanju.

Asteroid Valentine u Blizancima

Valentine u Blizancima može ukazivati na osobe koje su komunikativne i vole da flertuju. One mogu uživati u intelektualnoj stimulaciji u ljubavnim odnosima i često traže partnera koji može pratiti njihov brzi tempo razmišljanja i razgovora.

Asteroid Valentine u Raku

U Raku, Valentine ističe duboku emocionalnu povezanost i potrebu za negovanjem u ljubavnim odnosima. Osobe s ovim položajem teže ka stvaranju sigurnog i podržavajućeg domaćeg okruženja sa svojim partnerima.

Asteroid Valentine u Lavu

Valentine u Lavu može doneti dramatičan i strastven pristup ljubavi. Ove osobe često traže pažnju i divljenje u ljubavnim odnosima, težeći da budu u centru pažnje svojih partnera.

Asteroid Valentine u Devici

U Devici, Valentine može ukazivati na analitičan i ponekad kritičan pristup ljubavnim odnosima. Osobe s ovim položajem cene preciznost i praktičnost u partnerstvu i često traže načine kako da unaprede svoje veze.

Asteroid Valentine u Vagi

Valentine u Vagi ističe potrebu za harmonijom i balansom u ljubavnim odnosima. Ove osobe teže pravednosti i jednakosti u partnerstvima, i često su vrlo diplomatične u rešavanju svih konflikata.

Asteroid Valentine u Škorpiji

U Škorpiji, Valentine može doneti intenzitet i dubinu u ljubavnim odnosima. Osobe s ovim položajem mogu iskusiti strastvene veze koje su često transformišuće, istražujući teme intimnosti i poverenja na veoma dubokom nivou.

Asteroid Valentine u Strelcu

Valentine u Strelcu može ukazivati na osobe koje teže ka avanturizmu i slobodi u ljubavnim odnosima. One mogu privući partnere kroz zajednička putovanja, filozofske rasprave ili kroz zajedničko istraživanje životnih istina.

Asteroid Valentine u Jarcu

Kada je Valentine u Jarcu, osobe mogu imati praktičan i ponekad konzervativan pristup ljubavi. Teže stabilnosti, ozbiljnosti i često imaju jasno definisane ciljeve u svojim ljubavnim odnosima.

Asteroid Valentine u Vodoliji

U Vodoliji, Valentine može ukazivati na nekonvencionalne i nezavisne pristupe ljubavnim odnosima. Osobe s ovim položajem često cene slobodu i originalnost, te mogu privući partnere koji dele njihove progresivne i inovativne poglede na svet.

Asteroid Valentine u Ribama

Valentine u Ribama može ukazivati na osobe koje doživljavaju ljubav na vrlo dubok, često idealistički način. Teže emotivnoj povezanosti i suosjećanju u odnosima, često se oslanjajući na intuiciju kako bi pronašli pravog partnera.

Zaključak

Asteroid Valentine u natalnoj karti pruža uvid u kako osoba doživljava i izražava romantiku, ljubav i privrženost. Razumevanje položaja Valentine može pomoći u shvatanju emocionalnih potreba i preferencija osobe u međuljudskim odnosima.

  Tumačenje Asteroida po Izboru

  Ime i prezime:

  Vaš e-mail* (navedite ispravan mail kako bi mogli da Vas kontaktiramo):

  Datum Rođenja:

  Vreme Rođenja:

  Mesto Rođenja:

  Izaberite Asteroid:

  Neki Drugi Asteroid: