Autoritet u Human Design-u predstavlja način na koji osoba najefikasnije donosi odluke, zasnovan na njihovoj jedinstvenoj energetskoj strukturi. Svaki tip autoriteta nudi različit pristup u donošenju odluka, osiguravajući da one budu u skladu sa unutrašnjim istinama i potrebama pojedinca.

Sadržaj

1. Sakralni Autoritet

 • Karakteristike: Ovaj autoritet je prisutan kod Generatora i Manifestujućih Generatora koji imaju definisan Sakralni centar.
 • Kako funkcioniše: Donošenje odluka se vrši na osnovu “gut” osećaja ili odgovora “da” ili “ne”. Ovaj odgovor je neposredan i oseća se u stomaku.

2. Emocionalni Autoritet

 • Karakteristike: Prisutan kod onih koji imaju definisan Solarni pleksus.
 • Kako funkcioniše: Osobe sa ovim autoritetom trebaju sačekati da prođu kroz emocionalni talas pre nego što donesu odluku. Važno je da ne donose odluke dok su emocionalno uzburkani, već da sačekaju stanje emocionalne ravnoteže.

3. Slezinski Autoritet

 • Karakteristike: Prisutan kod onih koji imaju definisanu Slezinu.
 • Kako funkcioniše: Ovaj autoritet donosi odluke na osnovu instinktivnih i trenutnih intuicija. Osećaji poput straha ili privlačnosti mogu biti pokazatelji da nešto treba ili ne treba učiniti.

4. Samo-projektovani Autoritet

 • Karakteristike: Tipičan za neke Projektore.
 • Kako funkcioniše: Odluke se donose na osnovu sopstvenog glasa i izražavanja. Slušanje i verbalizacija sopstvenih osećanja i misli pomaže u kristalizaciji odluka.

5. Mentalni (Nošeni) Autoritet

 • Karakteristike: Ovaj autoritet je čest kod Reflektora.
 • Kako funkcioniše: Odluke se donose na osnovu razgovora i interakcije s drugim ljudima. Diskusija pomaže da se izoštre misli i donesu odluke.

6. Ego (Srčani) Autoritet

 • Karakteristike: Vezan za osobe sa definisanim Ego centrom.
 • Kako funkcioniše: Donošenje odluka je zasnovano na tome šta osoba želi i šta smatra da je u njihovom najboljem interesu, fokusirajući se na želje i ambicije.

7. Lunarni Autoritet

 • Karakteristike: Specifičan za Reflektore.
 • Kako funkcioniše: Odluke se donose nakon prolaska kroz ceo lunarni ciklus, dozvoljavajući promene uticaja i perspektiva tokom 28 dana pre donošenja konačne odluke.

Svaki od ovih autoriteta pomaže osobama da donesu najispravnije odluke za sebe, koristeći njihove energetske prednosti i unutrašnje vođstvo. Razumevanje i primena ovih principa mogu značajno poboljšati kvalitet života i donošenje odluka u svakodnevnim situacijama.