Većina horoskopskih tradicija astroloških sistema deli horoskop na broj (obično dvanaest) kuća čije pozicije zavise od vremena i lokacije, a ne od datuma. U hinduističkoj astrološkoj tradiciji ove su poznate kao Bhāvas. Kuće horoskopa predstavljaju različita područja iskustva u kojima deluju energije znakova i planeta—opisane u smislu fizičkog okruženja kao i ličnih životnih iskustava.

Sadržaj

U natalnom horoskopu, dvanaest kuća je numerisano blizu centralnog kruga koji sadrži obojene aspektne linije; ovaj poseban horoskop koristi Placidusov sistem kuća. U astrologiji, kuće su osnovna komponenta natalne karte koja predstavlja različita područja života. Postoje 12 kuća, svaka povezana sa određenim znakom zodijaka i planetarnim vladarom. Prva kuća predstavlja sebe, dok se druga kuća odnosi na ličnu imovinu i finansije. Treća kuća se odnosi na komunikaciju i braću i sestre, dok četvrta kuća predstavlja dom i porodicu. Peta kuća je povezana sa kreativnošću i romantikom, dok se šesta kuća odnosi na rad i zdravlje. Sedma kuća predstavlja partnerstva i brak, dok osma kuća se odnosi na deljenje resursa i transformaciju. Deveta kuća je povezana sa visokim obrazovanjem i putovanjima, dok deseta kuća predstavlja karijeru i javni imidž. Jedanaesta kuća se odnosi na društvene mreže i prijateljstva, dok dvanaesta kuća predstavlja duhovnost i podsvjesne obrasce. Razumevanje kuća u astrologiji može pružiti uvid u različite aspekte života i ličnosti osobe.

Svaki sistem kuća zavisi od rotacionog kretanja Zemlje oko svoje ose, ali postoji širok spektar pristupa prilikom računanja podela kuća i različita mišljenja među astrolozima o tome koji sistem kuća je najtačniji. Za računanje kuća potrebno je poznavati tačno vreme, datum i lokaciju. U natalnoj astrologiji, neki astrolozi će koristiti vreme rođenja postavljeno za podne ili izlazak sunca ako stvarno vreme rođenja nije poznato. Međutim, ne može se očekivati tačna interpretacija takve karte.

Kuće su podeljenja ekliptičke ravni (veliki krug koji sadrži orbitu Sunca, kako se vidi sa Zemlje), u vreme i na mestu horoskopa u pitanju. One su numerisane obrnutim smerom od kazaljke na satu od kuspida prve kuće. Uobičajeno je da kuće od jedan do šest budu ispod horizonta, dok su kuće od sedam do dvanaest iznad horizonta, ali neki sistemi možda ne poštuju potpuno tu podelu (posebno kada Ascendent ne poklapa se sa kuspida prve kuće).

Nekoliko metoda računanja podela kuća proizlazi iz neslaganja oko toga šta one znače matematički (u pogledu prostora i vremena). Svi sistemi kuća u zapadnoj astrologiji koriste dvanaest kuća projektovanih na ekliptiku. Razlike proizlaze iz toga koja je osnovna ravni objekat prvobitne podela i da li te podela predstavljaju jedinice vremena ili stepene udaljenosti.

Ako je prostor osnova za podelu kuća, izabrana ravni se deli na jednake arke od 30° svaka. Razlika će se napraviti u tome da li se ove podela vrše direktno na ekliptiku, ili na nekom drugom velikom krugu, pre nego što se projektuju na ekliptiku.

Ako je vreme osnova za podelu kuća, razlika se mora napraviti u tome da li su kuće zasnovane na neizmenljivim jednakim satima (svaka kuća predstavlja 2 sata Sunčevog prividnog kretanja svakog dana) ili temporalnim satima (današnjica i noć podeljene na šest jednakih delova, ali ovde će temporalni sati varirati u zavisnosti od sezone i geografske širine).

Bez obzira na ove različite metode, sve podela kuća u zapadnoj astrologiji dele određene zajedničke stvari: dvanaest kuspida kuća uvek su projektovani na ekliptiku; svi će postaviti kuspida prve kuće blizu istočnog horizonta i svaki kuspid kuće je 180° geografske dužine udaljen od šeste kuće koja sledi (prva je suprotna od sedme; druga je suprotna od osme i tako dalje).

Dvanaest Kuća u Natalnoj Karti

Naredna tabela predstavlja osnovnu skicu kuća kako se one danas i dalje razumeju, uključujući tradicionalna latinska imena. Kuće su numerisane od istoka nadole ispod horizonta, pri čemu svaka predstavlja određeno područje života. Mnogi moderni astrolozi pretpostavljaju da kuće imaju vezu sa odgovarajućim znakovima,[ tj. da prva kuća ima prirodnu sklonost prema prvom znaku, Ovnu, i tako dalje.[8] Još jedna česta ideja je posmatranje kuća u parovima, npr. 1&7, 2&8, itd., i primetiti njihove komplementarne osobine.

KućaPovezani znakLatinski moto PrevodModerni nazivInterpretacija
1.OvanVitaŽivotKuća SebeFizički izgled, identitet i karakteristike. Snalažljivost. Pogled i utisci. Ego/ličnost. Ciljevi. Odlučnost. Počeci i inicijative.
2.BikLucrumProfitKuća VrednostiMaterijalne i nematerijalne stvari određene vrednosti. Novac. Vlasništvo i sticanja. Uzgoj. Istrajnost. Substanca. Samoocena.
3.BlizanciFratresRed Distribucija/darežljivost.Kuća Deljenja Komunikacija.Inteligencija/razvoj. Braća, sestre, rođaci. Kretanje i transport. Efemerne stvari.
4.RakGenitorRoditeljKuća Doma i Porodice Porodično nasleđe, koreni.Osnova i okolina. Majka ili staratelj. Stanovanje i domaćinstvo. Stvari u komšiluku. Udobnost, sigurnost/bezbednost. Čistoća. Ljubimci.
5.LavNatiDecaKuća Uživanja Rekreativne i slobodne aktivnosti.Stvari koje donose uživanje i zabavu. Igre/kockanje/rizik. Romantika i zaljubljenost. Deca/plodnost. Samoizražavanje. Hrabrost.
6.DevicaValetudoZdravljeKuća Zdravlja Rutinski zadaci i dužnostiVeštine ili obuke stečene. Zaposlenje (posao). Služenje i biti služen. Snaga, vitalnost. Dobrostanje i zdravstvena zaštita
7.VagaUxorŽivotni SaputnikKuća Balansa PartnerstvaBračni i poslovni odnosi. Diplomatija. Dogovori, ugovori i sve zvanične stvari. Ravnoteža.
8.ŠkorpijaMorsSmrtKuća TransformacijeCiklusi smrti i ponovnog rođenja. Seksualni odnosi i obaveze svih vrsta. Zajednička sredstva, finansije. Resursi druge osobe. Karma i dug (sud). Regeneracija. Samotransformacija.
9.StrelacIterProlaženjeKuća Svrhe Putovanja i međunarodni poslovi.Kultura. Proširenje. Pravo i etika. Obrazovanje/učenje/znanje. Filozofski interesi, sistemi verovanja. Iskustvo kroz istraživanje. Dugoročne stvari.
10.JaracRegnumKraljevstvoKuća Poduhvata Ambicije. MotivacijeKarijera, postignuća. Društvo i vlada. Otac ili autoritet. Poznatost. Prednost.
11.VodolijaBenefactaPodrškaKuća Blagoslova Koristi od TrudaPrijatelji i poznanici sa sličnim stavovima. Pripadnost. Grupi, zajednice i udruženja. Dobročinstvo. Povezanost/mreženje. Ljubav. Ostvarenje želja. Bogatstvo.
12.RibeCarcerRehabilitacijaKuća ŽrtvovanjaPrivatnost, utočište; izolacija i povlačenje. Kreativnost. Tajnovitost↔Otkrovenje. Intuicija. Ekstremi/obilje, ali i zavisnosti. Sreća, čuda. Oslobađanje/odricanje, isceljenje/čišćenje/obnavljanje, oproštaj i mir.
Dvanaest Kuća u Natalnoj Karti

Kućne modalnosti i tripliciteti

Na sličan način kako se znaci klasifikuju prema astrološkoj modalnosti (Kardinalni, Fiksni i Promenljivi), i kuće se klasifikuju, prema načinu izražavanja, kao Uglovne, Nastavne i Padajuće.

ModalitetKljučna RečModalitet
UgaoniAkcija1.,4.,7. i 10.
NastavniSigurnost2., 5., 8. i 11.
PadajućiUčenje3., 6., 9. i 12.
Kućni modaliteti


Uglovne kuće su tačke inicijacije i predstavljaju akciju; povezane su sa kardinalnim znakovima (Ovan, Rak, Vaga i Jarac). Nastavne kuće su tačke svrhe i predstavljaju stabilizaciju; povezane su sa fiksnim znakovima (Bik, Lav, Škorpion i Vodolija). Padajuće kuće su tačke tranzicije i predstavljaju promenu i prilagođavanje; povezane su sa promenljivim znakovima (Blizanci, Devica, Strelac i Ribe).

Sledeći klasifikaciju znakova prema četiri klasična elementa (Vatra, Zemlja, Vazduh i Voda), kuće takođe mogu biti grupisane u triplicitete, povezane sa nivoom iskustva.

TriplicitetKljučna rečKuća
Vatreni TriplicitetIdentitet1., 5. i 9.
Zemljani TriplicitetMaterijalno2., 6. i 10.
Vazdušni TriplicitetSocijalno, Inetelektualno3., 7. i 11.
Vodeni TriplicitetDuša, Emocije4., 8. i 12.

U starim astrološkim spisima (npr. Vilijam Lili), kuća se takođe mogla koristiti kao sinonim za dom ili vladavinu, kao u rečenici “Mesec ima svoju kuću u Raku”, što znači da Rak vlada Mesecom. Korisno je razmišljati o vladajućoj planeti, u ovom slučaju Mesecu, kao “vlasniku 4. kuće”, a znak, na primer Rak, kao direktoru ili vlasniku koji upravlja kućom. U individualnoj natalnoj karti, bilo koja planeta koja zauzima određenu kuću može se smatrati stanarom te kuće. (Pogledajte odeljak o vladavinama ispod.)

Četiri Kuće u Hinduističkoj Astrologiji

U hinduističkoj astrologiji, dvanaest kuća nazivaju se Bhava, a njihova značenja veoma su slična triplicitetima u zapadnoj astrologiji. Kuće se dele na četiri ‘bhavas’ koji ukazuju na ‘raspoloženje’ ili na šta kuća ukazuje. Ova četiri bhavas su Dharma (dužnost), Artha (resursi), Kama (uživanje) i Moksha (oslobođenje). Ovi bhavas nazivaju se ‘purusharthas’ ili ‘ciljevi u životu’. Drevni mistici Indije shvatili su da su strogi put jogija nije za svakoga. Otkrili su da svako ljudsko postojanje ima četiri vredna cilja u životu:

  • Dharma – 1., 5. i 9. Bhavas – Potreba da se pronađe put i svrha.
  • Artha – 2., 6. i 10. Bhavas – Potreba da se steknu potrebni resursi i sposobnosti kako bi se ispunila određena svrha.
  • Kama – 3., 7. i 11. Bhavas – Potreba za zadovoljstvom i uživanjem.
  • Moksha – 4., 8. i 12. Bhavas – Potreba da se pronađe oslobođenje i prosvetljenje od sveta.

Ovi 4 cilja života se ponavljaju u gore navedenom redosledu 3 puta kroz 12 bhavas:

  • Prva runda, bhavas 1 do 4, pokazuje proces unutar Individue.
  • Druga runda, bhavas 5 do 8, pokazuje alhemiju između odnosa prema Drugima.
  • Treća runda, bhavas 9 do 12, pokazuje Univerzalizaciju sebe.
Dharma (Odgovornost) KućeArtha (Resursi) KućeKama (Zadovoljstvo) KućeMoksha (Oslobođenje) Kuće
1234
5678
9101112

Sistemi Podele Kuća

Postoji mnogo sistema za deljenje kuća. U većini njih, ekliptika je podeljena na kuće i ascendent (istočni horizont) označava kuspid, ili početak, prve kuće, dok descendant (zapadni horizont) označava kuspid sedme kuće. Mnogi sistemi, nazvani kvadrantni kućni sistemi, takođe koriste medium coeli (srednji nebeski meridijan) kao kuspid desete kuće.

Ciljevi za kućni sistem uključuju lakoću računanja; saglasnost sa “kvadrantnim” konceptom (ascendent na kuspidu prve kuće i medium coeli na kuspidu desete); definisano i značajno ponašanje u polarnim regionima; prihvatljivo rukovanje nebeskim telima visoke geografske širine (poseban problem u odnosu na lokacije visoke geografske širine na Zemljinoj površini); i simboličku vrednost. Nemoguće je da bilo koji sistem potpuno zadovolji sve kriterijume, pa svaki predstavlja drugačiji kompromis. Izuzetno popularni Placidus i Koch sistemi, posebno, mogu generisati neodređene rezultate u polarnim krugovima. Istraživanje i debata o vrednostima različitih kućnih sistema je u toku.

Rane Forme Podele Kuća u Astrologiji

Babilonci su možda bili prvi koji su postavili koncept deljenja kuća. Konkretno, oni su vreme rođenja odredili prema tri sistema vremenske podele: (a) trodelnu podelu noći na straže, (b) četvorostruku podelu noći u odnosu na izlazak i zalazak sunca, i (c) dvanaestostruku podelu dnevnog dela dana na sate. Babilonski astronomi proučavali su vreme izlaska znakova i izračunavali tablice uzdizanja za svoju geografsku širinu, ali bi bilo potrebno bolje merenje vremena od strane Egipćana i uvođenje koncepta ascendent, oko 2. veka p.n.e., da bi astrološke kuće dobile svoju prvu prepoznatljivu strukturu i značenje, sa stanovišta klasične zapadne astrologije.

Celi znak


U celokupnom sistemu kuća, ponekad nazvanom ‘Sistem kuće znaka’, kuće su po 30° svaka. Ascendent određuje uzlazni znak, i prva kuća počinje na nuli stepeni znaka zodijaka u kojem se nalazi ascendent, bez obzira na to koliko rano ili kasno u tom znaku je ascendent. Sledeći znak nakon uzlaznog znaka postaje 2. kuća, znak nakon toga 3. kuća, i tako dalje. Drugim rečima, svaka kuća u potpunosti je ispunjena jednim znakom. Ovo je bio glavni sistem korišćen u helenističkoj tradiciji astrologije, i takođe se koristi u indijskoj astrologiji, kao i u nekim ranim tradicijama srednjovekovne astrologije. Smatra se najstarijim sistemom deljenja kuća.

Sistem celokupnih znakova možda je razvijen u helenističkoj tradiciji astrologije negde oko 1. ili 2. veka p.n.e., i od tamo je možda prešao na indijske i rane srednjovekovne tradicije astrologije; iako se linija razmišljanja koja tvrdi da je prenet u Indiju iz zapadnih krajeva žestoko osporava. U nekom trenutku tokom srednjeg veka, verovatno oko 10. veka, kuće celokupnih znakova su pale u zaborav u zapadnoj tradiciji, a do 20. veka sistem je bio potpuno nepoznat u zapadnoj astrološkoj zajednici, iako je nastavio da se koristi u Indiji sve do danas. Počevši od 1980-ih i 1990-ih godina, sistem je ponovo otkriven i ponovo uveden u zapadnu astrologiju. Razlika između jednakih kuća i kuća celokupnih znakova leži u tome što su u kućama celokupnih znakova kuspid prve kuće je početak znaka koji sadrži ascendent, dok su u jednakim kućama stepeni ascendent sami po sebi kuspid prve kuće.

Debata oko Kuća Celokupnih Znakova


Postoji rasprava oko tvrdnji da je sistem kuća celokupnih znakova bio originalni oblik deljenja kuća i da je bio dominantan oblik deljenja kuća među drevnim astrolozima. Jedan argument protiv kuća celokupnih znakova je da nikada eksplicitno nije pomenut u tekstu bilo kog drevnog astrologa prilikom objašnjavanja kako podeliti kuće. Kontraargument je da je to implicirano i da bi to bio jedini kućni sistem koji ima smisla u drevnim horoskopima gde je prikazan samo stepen ascendenta. Međutim, ako se zna dužina lokacije astrologa, za određivanje kvadrantnih kuća bilo bi potrebno samo poznavanje stepena ascendenta. Još jedan argument protiv kuća celokupnih znakova je da krši principe primarnog kretanja jer planete mogu ići unazad kroz kuće (na primer, planeta može preći iz 8. kuće u 9. kuću uz odgovarajuće uslove). Takođe, postoji zabrinutost da kuće celokupnih znakova umanjuju vrednost uglova. Kuće celokupnih znakova su suštinski pokretanje koje potiče iz Amerike, za koje se tvrdi da su dekontekstualizovala helenističke astrološke tekstove od onih koji su ih prethodili i koji su ih sledili. U Evropi, većina astrologa koji su se ranije bavili tradicionalnom astrologijom nikada zaista nisu prihvatili kuće celokupnih znakova. Martin Gansten tvrdi da su kod Valensa kuće često privremeno aproksimirane samo pozicijom znaka, ali je proračunavanje mesta po stepenima dosledno podržano u principu kao preciznije i korisnije.

Jednakost Kuća

U sistemu jednakih kuća, ekliptika je takođe podeljena na dvanaest delova od 30 stepeni, iako su kuće izmerene u intervalima od 30 stepeni počevši od stepena ascendenta. Počinje se sa ascendentom, koji deluje kao ‘kuspid’ ili početna tačka 1. kuće, zatim druga kuća počinje tačno 30 stepeni kasnije u zodijačkom poretku, zatim treća kuća počinje tačno 30 stepeni kasnije u zodijačkom poretku od 2. kuće, i tako dalje. Zagovornici sistema jednakih kuća tvrde da je on precizniji i manje distorzivan na većim geografskim širinama (posebno iznad 60 stepeni) u poređenju sa Placideanskim i drugim kvadrantnim sistemima kuća.

Sistem kuća zasnovan na prostoru

U ovom tipu sistema, definicija kuća uključuje podelu sfere na dvanaest jednakih luneta koje su okomite na fundamentalnu ravan (Morinus i Regiomontanus sistemi su dva značajna izuzetka).

Sistem prostornih kućaFundamentalna ravanPodelaReferentna tačka (ili tačke)Projekcija na ekliptiku1. kusp10. kusp
Ceo znakEkliptik12 jednakih sektora od 30° u dužiniUzdižući znak0° Uzdižući znak12 jednakih sektora od 30° u dužini
Jednaka kućaDužina Ascendenta (λAsc)λAsc0° Nonagesimalnog znaka
(λAsc – 90º)
M-KućaDužina MC (λMC)λMC + 90ºλMC
Porfir
Trisekcija luka dužine MC-Ascendenta (11., 12. kusp) Trisekcija luka dužine Ascendenta-IC (2., 3. kusp)
Dužina MC, Asc i ICλAsc
Karterova poli ekvatorijalnaNebeski ekvator

12 jednakih sektora od 30° u RA (2 zvezdana sata)RA od AscDuž velikih krugova koji sadrže nebeske poloveNije MC
MeridijanRA od MC
Istočna tačka (Ekvatorski Ascendent)
λMC
MorinusDuž velikih krugova koji sadrže ekliptičke poloveλMC + 90ºNije MC
RegiomontanusDuž velikih krugova koji sadrže tačke severa i juga horizontaλAscλMC
KampanusPravi vertikal

12 jednako podeljenih sektora od 30°Zenit

M-kuća (Jednak Mc)

Ovaj sistem je konstruisan na sličan način kao Jednak sistem, ali su kuće merene u intervalima od 30 stepeni počevši od dužine medium coeli, koji deluje kao ‘kuspid’ ili početna tačka 10. kuće. Ascendent se ne poklapa sa kuspisom prve kuće.

Porfirije

Svaki kvadrant ekliptike je podeljen na tri jednaka dela između četiri ugla. Ovo je najstariji sistem deljenja kuća u kvadrantnom stilu. Iako se pripisuje Porfiriju iz Tire, ovaj sistem je prvi put opisan od strane astrologa 2. veka, Vettiusa Valensa, u trećoj knjizi njegovog astrološkog kompendijuma poznatog kao Antologija.

Meridijan

Takođe poznat kao Aksijalni sistem ili Ekvatorski sistem, deli nebeski ekvator na dvanaest sektora od po 30 stepeni (počevši od lokalnog meridijana) i projektuje ih na ekliptiku duž velikih krugova koji sadrže severni i južni nebeski pol. Presecanja ekliptike s tim velikim krugovima pružaju kuspide kuća. Kuspid 10. kuće time odgovara Medium Coeli-ju, ali Istočna tačka (takođe poznata kao Ekvatorski Ascendent) sada je kuspid prve kuće. Svaka kuća je tačno dugačka 2 sideralna sata. Ovaj sistem je predložio australijski astrolog Dejvid Koup početkom 20. veka i postao je najpopularniji sistem sa Uranijanskim školom astrologije. Ascendent (presečak između ekliptike i horizonta) čuva svoju važnost u tumačenju karte kroz znak i aspekte, ali ne kao određivač kuće, zbog čega ovaj sistem kuća može da se koristi na bilo kojoj geografskoj širini.

Morinus

Francuski matematičar

Žan Batist Morinus

Regiomontanus

Nebeski ekvator je podeljen na dvanaest delova, a ove delove se projiciraju na ekliptiku duž velikih krugova koji obuhvataju severnu i južnu tačku na horizontu. Nazvan po nemačkom astronomu i astrologu Johanu Mileru iz Koenigsberga. Regiomontanus sistem kasnije je uglavnom zamenjen Placidus sistemom.

Campanus

Prime vertikal (veliki krug koji obuhvata zenit i tačku istoka na horizontu) je podeljen na dvanaest delova, a ove delove se projiciraju na ekliptiku duž velikih krugova koji obuhvataju severnu i južnu tačku na horizontu. Pripisuje se Kampanusu iz Novare, ali se zna da je metod korišćen pre njegovog vremena.

Sinusoidal

Sinusoidalni sistemi deljenja kuća slični su Porfirijevim kućama osim što srednja kuća u svakom kvadrantu može biti komprimirana ili proširena, zavisno od toga da li kvadrant pokriva manje ili više od 90 stepeni. Drugim rečima, kuće su ravnomerno raspoređene duž zodijaka, pri čemu je razlika ili odnos u veličini kvadranta raspoređen kontinuirano sinusoidalno od proširenih do komprimiranih kuća. Sinusoidalne kuće su izmišljene i prvi put objavljene od strane Valtara Pulena u njegovom astrološkom programu Astrolog 1994. godine.

Krusinski/Pisa/Goelzer

Nedavno objavljeni (1988) sistem kuća, otkriven od strane Đorđa Guelcera, zasnovan je na velikom krugu koji prolazi kroz ascendent i zenit. Ovaj krug je podeljen na 12 jednakih delova (1. kuspid je ascendent, 10. kuspid je zenit), a rezultirajuće tačke su zatim projektovane na ekliptiku kroz meridijanske krugove.

Tabele kuća za ovaj sistem objavljene su 1995. godine u Poljskoj. Ovaj sistem kuća takođe je poznat pod imenom Amphora u Češkoj Republici, nakon što ga je tamo predložio Milan Píša nakon proučavanja Manilijevih “Astronomica” pod ovim imenom (“Konstelace č. 22” u: “AMPHORA – nový systém astrologických domů” (1997) i u brošuri “Amphora – algoritmy nového systému domů” (1998)).

Sistem kuća zasnovan na vremenu

Alchabitius

Prethodni sistem Placidusu, koji je uglavnom zamenio Porfirij. Razlika u odnosu na Placidus je u tome što je vreme koje je potrebno ascendentu da dostigne meridijan podeljeno na tri jednaka dela. Alchabitius sistem kuća bio je veoma popularan u Evropi pre uvodjenja Regiomontanus sistema.

Placidus

Ovo je najčešće korišćeni sistem kuća u modernoj zapadnoj astrologiji. Putanje nacrtane za svaki stepen ekliptike, kako bi se kretao od Imum coeli do horizonta i od horizonta do medium coeli, su podeljene na tri dela kako bi se odredili kuspidi kuća 2, 3, 11 i 12. Kuspidi kuća 8, 9, 5 i 6 su suprotni ovima. Placidus sistem ponekad nije definisan izvan polarnih krugova (geografske širine veće od 66°N ili 66°S), jer određeni stepeni su oko-polarni (nikada ne dodiruju horizont), a planete koje padaju u njih ne mogu se dodeliti kućama bez proširenja sistema. Ovo je slabost Placidus sistema prema njegovim kritičarima, koji često navode izuzetne proporcije kuća na većim geografskim širinama.

Nazvan po astrologu iz 17. veka, Placidus de Titus, smatra se da je Placidus sistem prvi put spomenut u arapskoj literaturi oko 13. veka, ali je prva potvrđena publikacija bila 1602. godine u knjizi Đovanija Antonija Maginija (1555–1617) pod nazivom “Tabulae Primi Mobilis, quas Directionem Vulgo Dicunt”. Prva dokumentovana upotreba potiče iz Češke, 1627. godine. Placidus ostaje najpopularniji sistem među engleskogovornim astrolozima.

Koch

Za nijansu složenija verzija Placidus sistema, zasnovana na jednakim inkrementima Rektascenzije za svaki kvadrant. Koch sistem je razvio nemački astrolog Valter Koch (1895–1970) i definisan je samo za geografske širine između 66°N i 66°S. Ovaj sistem je popularan među istraživačkim astrolozima u SAD-u i među nemačkim govornicima, ali je u centralnoj Evropi izgubio nešto popularnosti u odnosu na Krusiński sistem kuća.

Topocentrični

Ovo je nedavni sistem, izmišljen u Argentini, čiji tvorci tvrde da je empirijski određen, odnosno posmatranjem događaja u životima ljudi i procenom geometrije sistema kuća koji bi odgovarao. Kuspidi kuća su uvek unutar stepena onih koji su dati u Placidus sistemu. Topocentrični sistem može se takođe opisati kao aproksimativni algoritam za Placidus sistem. Topocentrične kuće takođe se nazivaju Polih-Page, po imenima tvoraca sistema kuća, Vendlu Polihu i A. Page Nelsonu.

MC u sistemima kuća koji nisu kvadrantni

U celokupnom znaku i jednako raspoređenim sistemima kuća, Medium Coeli (Midheaven), najviša tačka u horoskopu, ne deluje kao kusp ili početna tačka 10. kuće. Umesto toga, MC se kreće oko gornje polovine horoskopa i može se naći bilo gde u 7., 8., 9., 10., 11., 12. kući, zavisno od geografske širine. MC zadržava svoje uobičajene značajke, ali ne deluje kao početna tačka 10. kuće, dok sistem jednako raspoređenih kuća dodaje dodatno značenje i interpretaciju MC-u, uključujući sve kuspe uključene, a bilo koje interpretacije koje se primenjuju na MC se slažu sa drugim sistemima kuća.

Ovo je takođe češća kritika celokupnog znaka i jednako raspoređenih metoda kuća jer se odnosi na lokaciju Medium Coeli (Midheaven), najviše tačke u horoskopu. U sistemu jednako raspoređenih kuća, ose ascendent/descendent i midheaven/IC mogu varirati od toga da budu međusobno pravolinijske (oko +-5 stepeni na ekvatoru do oko +-15 stepeni u Aleksandriji do +-90 stepeni na polarnom krugu). Kao rezultat toga, jednako raspoređene kuće koje se računaju od ascendenta ne mogu uopšteno postaviti midheaven na kuspis 10. kuće, gde mnogi smatraju da bi simbolički bilo poželjno. Budući da se ova tačka povezuje sa ambicijom, karijerom i javnim imidžom, argument je da Midheaven, stoga, mora biti kuspis slične desete kuće. Takođe je produženo povezan sa Jarcom (desetim znakom zodijaka). Sistem jednako raspoređenih kuća uvek uzima MC kao prvenstveno NAJVAŽNIJI pokazatelj karijere; dok se kuspis 10. kuće, iako se uzima u obzir, jednostavno tumači kao slabiji 2. kuspis MC-a. Midheaven nije povezan sa lokacijama kuća definisanim sistemom Celokupnog znaka i Jednako raspoređenih kuća, već se položaj Midheavena oslanja na specifičnu lokaciju Ascendenta, pa se Midheaven može naći bilo gde između 8. i 11. kuće.

Vladari Kuća

U Helenističkoj, Vedskoj, Srednjovekovnoj i Renesansnoj astrologiji, svaka kuća upravlja planetom koji upravlja znakom na njenom kuspisu. Na primer, ako osoba ima znak Ovna na kuspisu svoje 7. kuće, kaže se da planeta Mars “upravlja” 7. kućom. Ovo znači da kada se planeti dodeli kuća, osobine planeta će imati neki uticaj na teme koje se odnose na tu kuću u životu pojedinca čija se karta analizira. Ova planeta se smatra veoma važnom za događaje koji se posebno odnose na teme te kuće; zapravo, njeno postavljanje u karti će imati bar podjednako uticaja na kartu kao i planeti smešteni unutar te kuće. U tradicionalnoj zapadnoj i hinduističkoj astrologiji, svaki znak upravlja jednim od 7 vidljivih planeta (napomena da se u astrologiji Sunce i Mesec smatraju planetama, što doslovno znači lutalice, tj. lutajuće zvezde, za razliku od fiksnih zvezda sazvežđa).

Osim toga, neki savremeni astrolozi koji slede doktrinu X=Y=Z ili Planeta=Znak=Kuća, koju je prvi put podučavao Alan Leo u ranoj fazi 20. veka, veruju da određene kuće takođe upravlja—ili imaju afinitet sa—planetom koja upravlja odgovarajućim zodijačkim znakom. Na primer, Mars je vladar 1. kuće jer upravlja Ovnom, prvim znakom; Merkur vlada (ili ima afinitet sa) 3. kućom jer upravlja Blizancima, trećim znakom; itd.

Ovaj koncept se ponekad naziva “prirodno vladarstvo”, za razliku od prvog koji je poznat kao “slučajno vladarstvo”.

Možda će Vas Zanimati: